Čítanie
 
Home arrow Publikácie
Publikácie
Štandardy SjaL pre ISCED 1 Tlačiť E-mail
Štandardy SjaL pre ISCED 1
 
Úvod k štandardom SjaL pre ISCED1 Tlačiť E-mail
Úvod k štandardom SjaL pre ISCED 1
 
Rozcvičme si jazýčky… Tlačiť E-mail
Cieľom autoriek je v knihe nahliadnuť do problematiky ústnych prejavov a prípravných cvičení zameraných na ich nácvik a ponúknuť učiteľom niekoľko praktických námetov na rozvíjanie činností, ktoré, hoci sú iba prípravou na vlastný rečový prejav, môžu výrazne prispieť k jeho skvalitneniu a tým zvýšiť sebavedomie detí.