Reading
 
Home arrow Publikácie arrow NOTES arrow Zborník 2009
Zborník 2009 Print E-mail

Zbornik 2009

NOTES Jeseň 2009

Milé čitateľky, milí čitatelia,
jeseň klope na dvere a tak isto aj my s novým vydaním NOTES-u. Vône sušených hríbov sa šíria po širokom okolí a pomaly začíname zbierať jesenné zásoby do svojich domácností. Sme radi, že sa aj nám podarilo zozbierať minuloročnú úrodu a vložiť ju na stránky časopisu a veríme, že Vám ňou spríjemníme krátiace sa dni.

Prichystali sme zbierku toho najlepšieho, čo ste mohli počuť a vidieť na konferencii Inovácie v škole 2008. Aj takýmto spôsobom by sme radi sprostredkovali pracovnú atmosféru aj tým našim priaznivcom, ktorým sa minuloročnej konferencie nepodarilo zúčastniť. Veríme, že sa im to podarí tento rok na jubilejnom 10. ročníku Inovácií v škole 2009, ktorý sa bude konať 6.-8. novembra 2009 v hoteli Permon na Podbanskom, a na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Tešíme sa na stretnutie so všetkými „skalnými“, ale aj novými fanúšikmi vzdelávania, ktorým nie je ľahostajná súčasná situácia v našom školstve. Všetky podrobnejšie informácie, ako aj prihlášku, môžete získať v časopise a na našej webovej stránke www.zdruzenieorava.sk v priebehu septembra a októbra.

Milí naši priaznivci, dovoľte zaželať Vám do nového školského roku stále novú a novú tvorivosť a entuziazmus, ktoré šírite medzi sebou a medzi svojimi žiakmi, ktorí sa pomaly stávajú na tomto Vašom prístupe závislí. A hoci nesprávna závislosť môže veľakrát uškodiť, my Vám želáme veľa, veľa na Vás „závislých“ žiakov a študentov.

Pekné farebné chvíle jesene Vám želá,

Redakcia NOTES-u

 3-2009.jpg

 

 

 

 

 

 

Stiahnite si celý časopis vo formáte pdf

 

OBSAH

 

SPÝTALI SME SA…


ZBORNÍK Z KONFERENCIE INOVÁCIE V ŠKOLE 2008


Marcela Maslová, Pavol Pánik
INOVÁCIE V ŠKOLE 2008 ...................................................... 4


Ľubomír Pajtinka
REFORMA ŠKOLSTVA ALEBO
NOVÁ VZDELÁVACIA MAGISTRÁLA ................................. 5


Miron Zelina
INOVÁCIE V ŠKOLSTVE – ZÁKLAD REFORMY ............... 10


Barbora Kahátová
ROLA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI PRI TVORBE
VZDELÁVACEJ POLITIKY.
REFORMNÁ TÉMA MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ........ 12


Alica Petrasová
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V ŠKOLSKEJ PRAXI ........ 13


Andrea Lešková, Katarína Kimáková
ROZVOJ DIDAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV
UČITEĽSTVA AKADEMICKÝCH PREDMETOV ............... 18


Sara Ann Beach
HODNOTIACE KRITÉRIÁ A UČENIE ................................ 20


Matúš Harminc, Ivana Kovárová
AKO NEBYŤ ZASKOČENÝ NEČAKANÝMI RIEŠENIAMI
SLOVNEJ ÚLOHY? .............................................................. 22


Filip Hotový, Vít Beran
POLITEIA .............................................................................. 25


Ivana Žemberová
ALTERNATÍVNE METÓDY VO VYUČOVANÍ
BRITSKÝCH HISTORICKÝCH REÁLIÍ ............................... 30


Zdenka Gadušová
UVÁDZANIE ZAČÍNAJÚCICH UČITEĽOV V EURÓPE .... 33


Zuzana Révészová, Adriana Molnárová, Mihály Kerékgyártó
„ANGLICKÝ TÝŽDEŇ“ – REALIZÁCIA PRIEREZOVEJ
TÉMY MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA FORMOU KURZU ...... 36


Mária Gašperanová, Zuzana Révészová
TVORIVÁ DRAMATIKA V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM
PROGRAME ......................................................................... 37


Veronika Adamová
VODA JE ŽIVOT ................................................................... 40


Martina Stanecká, Iveta Kostová
Natália Klotzmannová, Zuzana Štelbaská
PRÍRODOVEDNÁ A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
V BLOKU V 1. ROČNÍKU ZŠ .............................................. 42


Patrícia Bečková
PROFIL UČITEĽA ................................................................ 43


Pavol Tarábek
KURIKULÁRNY PROCES V PREDMETOVÝCH DIDAKTIKÁCH
– TEÓRIA DIDAKTICKEJ KOMUNIKÁCIE ............................ 47


Pavol Tarábek
VIETE, ČO SA ŽIACI NAUČIA V ŠKOLE? ......................... 56


Veronika Adamčíková, Mária Tarábková, Ján Tarábek,
Pavol Tarábek
ROZUMEJÚ ŽIACI ÚLOHÁM V TESTOCH? .................... 63

 

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it