Reading
 
Home arrow Publikácie arrow NOTES arrow JESEŇ 2011
JESEŇ 2011 Print E-mail
Jeseň 2011

Milé čitateľky, milí čitatelia, dostáva sa k vám jesenný NOTES! Po dlhom, ale krásnom závere leta nás predsa len premohla farbistá jeseň. Zastihla nás, ako každý rok, nepripravených, namosúrených a uzimených... Stále čakáme, že sa už-už vyjasní a prídu opäť slnkom zaliate dni príjemných teplôt. Tak ako každý vek má svoje čaro, tak aj každé ročné obdobie má svoju príjemnú príchuť... Len ju treba objaviť a správne vychutnať. Čo krajšie môže byť, ako vôňa pečených gaštanov, pohár dobrého mladého vína či lístie tancujúce v povetrí s nádychom nostalgie za letom. Prvé uzimené tváre, skrehnuté
ruky či horúce dúšky čaju z byliniek, to všetko práve teraz zažívame a práve teraz nám to chutí...

Chute bývajú rôzne, a preto sme sa snažili v našej „jesennej kuchyni“ pripraviť z každého niečo. Príbeh tohto vydania tvoria jednak autori, ktorí svoje príspevky prezentovali na minuloročnej konferencii Inovácie v škole 2010, ale priestor sme prenechali aj autorom, ktorí sa s nami chceli podeliť o svoje nové skúsenosti a vedomosti, a ktorým by sme sa chceli aj touto cestou poďakovať. Veríme, že vám zachutia a príjemne zahrejú vašu myseľ.
Najbližšie číslo NOTESu sa k vám prihovorí až na jar, nakoľko situácia stále neumožňuje návrat k pôvodnej periodicite štyrikrát do roka. Veríme, že svojich priaznivcov si NOTES udrží aj naďalej a už teraz sa tešíme na jeho ďalšie „chutné“ pokračovanie v roku 2012.
Prajeme vám krásnu jeseň a pokojné prežitie zimných sviatkov!
Redakcia NOTESu
 
Stiahnite si celý časopis vo formáte pdf

 

OBSAH

Veronika Adamčíková, Ján Tarábek
ANALÝZA POJMOV AKO PREDPOKLAD
TVORBY UČEBNÝCH TEXTOV ................. 2

Sara Ann Beach
NOVÉ GRAMOTNOSTI
VO VZDELÁVACOM PROSTREDÍ
21. STOROČIA ................................................ 3

Martin Klimovič
O KOGNITÍVNYCH ASPEKTOCH
PÍSANIA ......................................................... 5

Erika Novotná
NÁZORY UČITEĽOV
NA EDUKÁCIU RÓMSKYCH ŽIAKOV
A PREGRADUÁLNU PRÍPRAVU
ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA ....................... 8

Oľga Nowaková
NA PODPORU
ČITATEĽSKÝCH AKTIVÍT ......................... 11

Monika Tomovčíková, Zuzana Valachová
SEMINÁR O VÝCHOVE
K DEMOKRACII V OKLAHOME .............. 12

Anna Dzurusová
VYUŽITIE STRATÉGIE EUR
V PRÁCI KOORDINÁTORA
DROGOVEJ PREVENCIE .......................... 13

Jaroslava Koníčková
VÝZNAM
ŠKOLSKÉHO ČASOPISU ............................ 17

Mária Jašová
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
– AKO PRIEREZOVÁ TÉMA V ZŠ ............. 18