Reading
 
Home arrow Publikácie arrow NOTES arrow JESEŇ 2010
JESEŇ 2010 Print E-mail
Jeseň 2010

Zborníkl z konferencie Inovácie v škole.

Milé čitateľky, milí čitatelia,
víta vás jesenné vydanie NOTESu. Ako ste si mohli prečítať v podtitule časopisu, toto číslo je venované zborníku z konferencie Inovácie v škole 2009. Obsahuje odprezentované príspevky, ktoré sa tešili veľkému záujmu medzi účastníkmi na pracovných dielňach a plenárnych zasadnutiach.

Veríme, že vás články inšpirujú a nabudia k tomu, aby ste si ich mohli aj vy zažiť a prežiť „naživo”. Najbližšiu príležitosť k tomu budete mať aj na 11. ročníku konferencie Inovácie v škole 2010, ktorú Združenie Orava organizuje v hoteli Permon v Podbanskom v dňoch 12. – 14. novembra 2010. Prihlášku, ako aj ďalšie priebežné informácie o konferencii môžete nájsť na naše webovej stránke www.zdruzenieorava.sk. Sme presvedčení, že duch konferencie sa ponesie v podobnom štýle, ako v minulých rokoch a že aj tento ročník ukáže a potvrdí, aké dôležité je mať priestor, čas a chuť na vymieňanie si názorov a skúseností v oblasti vzdelávania… Teší nás, že práve konferencia Inovácie v škole 2010 tento priestor, chuť a čas opäť ponúkne, a že aj vy môžete svojou prítomnosťou alebo príspevkom prispieť k srdečnej a tvorivej atmosfére tohto podujatia, ktorého sa zúčastnia pedagógovia zo Slovenska aj zo zahraničia. Radi by sme upozornili členov Združenia Orava na blížiace sa voľby do orgánov združenia. Vo vnútri časopisu si môžete nájsť nominačný hárok s návratkou. Veríme, že sa členovia združenia k svojmu právu spolupodieľať sa na chode združenia postavia zodpovedne a nominujú svojich kandidátov.

Čo dodať na záver? Po prvé veríme, že toto nie je záver… a, i keď v zníženej periodicite, ale predsa sa nám stále darí prinášať a sprostredkúvať nové a nové nápady vašich kolegov, v čom chceme pokračovať aj naďalej. Ostáva nám dúfať, že váš záujem o NOTES nepoľaví a už teraz všetci netrpezlivo čakáme, čo ďalšie vydanie NOTESu prinesie.

Všetko dobré želá,
Redakcia NOTESu

Stiahnite si celý časopis vo formáte pdf

 

OBSAH


Lucia Blažeková
MEDIÁLNY OBSAH
V ÚLOHE „TEXTU“ VO VYUČOVANÍ
SLOVENSKÉHO JAZYKA ............................ 2

Sara Ann Beach
Klaudia Lőrinczová
PRACOVNÉ STANICE PODPORUJÚCE
NEZÁVISLÉ UČENIE
NA VŠETKÝCH STUPŇOCH ŠKÔL ........... 5

Aneta Jarešová
HODNOTENIE V KRABIČKE ..................... 7

Martin Korčok
KNIŽNICA ZACHRÁNENÝCH PAMÄTÍ ... 8

Zdenka Kumorová
NA STOPE SLOVÁM
– PRÍRUČKA TVORIVÉHO PÍSANIA
– NIE LEN NA POLICIACH
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE ....................... 9

Zuzana Révészová
KALEIDOSKOP
MULTIKULÚRNEJ VÝCHOVY .................. 11

Pavol Tarábek
UČENIE POMOCOU POZNÁVANIA ....... 14

Zuzana Révészová
Mária Tömösváryová
TEÓRIA A PRAX VO VYUČOVANÍ
CUDZINCOV NA ŠKOLE ........................... 18

Ivana Žemberová
OD RIEKANKY K INTEGROVANÉMU
VYUČOVANIU CUDZÍCH JAZYKOV ....... 19

Petra Zrníková
PRÁCA S TEXTOM NIELEN
NA SLOVENČINE ....................................... 24