Reading
 
JAR 2011 Print E-mail
Jar 2011

 

Milí naši čitatelia,
sme radi, že sa s vami po dlhšom čase stretávame na stránkach časopisu NOTES. Jedenásty ročník štartujeme v tradičnom jarnom duchu a štýle, v ktorom sa budeme venovať najmä téme čítania, keďže v apríli štartujeme už desiaty ročník Týždňa hlasného čítania. Prílohu k tejto milej detskej akcii, ktorej hlavným cieľom je podpora a rozvoj hlasného čítania dospelých deťom, môžete nájsť vo vnútri tohto vydania, ako aj na stránke www.zdruzenieorava.sk.

Čo máme nové v združení? V marci naše združenie organizovalo v Dolnom Kubíne seminár na tému Akého občana chceme vychovávať?, v rámci
Projektu Občan, v ktorom sa Združenie Orava angažuje už mnoho rokov vďaka projektu CIVITAS. Sme nesmierne radi, že sme aj tento rok mali
možnosť privítať v centre Oravy 40 zapálených učiteľov, ktorým neustále sebavzdelávanie nie je ľahostajné, a ktorí sa už mnoho rokov venujú
svojim žiakom, v ktorých sa snažia prebúdzať a ďalej pestovať vzťah k spoločnosti a ku komunite, v ktorej vyrastajú. Tento tréning učiteľov, zameraný na občianske vzdelávanie, bude žať svoje úspechy na júnovej celoslovenskej prehliadke Projektu Občan, ktorá už tradične prebehne v Národnej Rade SR v Bratislave, kde žiaci budú prezentovať výsledky svojej niekoľkomesačnej práce.
Dovoľte, aby sme vám s potešením oznámili, že sme jednou z prvých mimovládnych organizácií na Slovensku, ktorá ponúka učiteľom základných
a stredných škôl dva vzdelávacie programy akreditované ministerstvom školstva v rámci kontinuálneho vzdelávania, za ktoré úspešní absolventi
získajú kredity. Ak by ste mali vy alebo vaša škola záujem prihlásiť sa do takéhoto vzdelávania, prípadne by ste chceli získať viacej informácií o možnosti zapojenia sa, obráťte sa, prosím, na mailovú adresu This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , alebo si kliknite na www.zdruzenieorava.sk
Dovoľte nám, aj keď s menším oneskorením, zapriať vám všetko najlepšie k sviatku Dňa učiteľov a vdýchnuť do škôl a do domácností vánok
jarnej energie. Želáme vám krásne veľkonočné sviatky, oddych a pohodu doma, esprit a elán vo vašej práci a veľa, veľa síl pri prekonávaní jarnej
únavy.
Redakcia NOTESu
 
Stiahnite si celý časopis vo formáte pdf

 

OBSAH

Martina Kubáňová
SKRYTÉ PLATBY V ŠKOLSTVE ................. 2

Radoslav Rusňák
NEVEDKO V LITERÁRNEJ VÝCHOVE
A VO VÝCHOVE LITERATÚROU ............... 3

Jaroslava Koníčková
AKO MOTIVOVAŤ DETI K ČÍTANIU? ....... 7

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA .............. 10

Jaroslava Koníčková
TVORIVÉ ČITATEĽSKÉ DIELNE ............. 18

Emília Hlobenová
KAM VEDÚ AKTIVITY NA HODINÁCH
SLOVENSKÉHO JAZYKA .......................... 19

Ivana Klinovská
AJ V TRNAVE MÁME ŠTATÚT ŠKOLA,
KTOREJ TO MYSLÍ .................................... 22

Mária Jašová
ČÍTAME AKO DRACI ................................. 24

Dagmar Banáková
MOJA SPOLUPRÁCA S RODIČMI ........... 25