Reading
 
JAR 2010 Print E-mail
Jar 2010

 

Milé čitateľky, milí čitatelia,
stretávame sa na stránkach jedenásteho ročníka časopisu NOTES. Každoročne sa snažíme prinášať vám nové a nové informácie, nápady a skúsenosti vašich kolegov učiteľov. Tento rok sme museli pristúpiť k zefektívneniu našich zdrojov, a tak sme sa rozhodli vydať iba dve čísla NOTESu – Jar a Jeseň. Budeme sa snažiť zachovať kvalitu a zhustiť obsah príspevkov do dvoch čísel. Predpokladáme, že ide len o dočasné riešenie a chceme veriť, že v roku 2011 nám už situácia dovolí vrátiť sa k pôvodnej periodicite. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej.

 

V tomto čísle vám predstavíme už ôsmy ročník Týždňa hlasného čítania. Tento rok sme pre žiakov pripravili putovanie po slovenských hradoch
a zámkoch. Ďalšou nosnou témou tohto čísla je téma občianstva. Nie je to len kvôli tomu, že nás čoskoro čakajú parlamentné voľby, ale je to aj preto, že o náuke o občianstve sa síce hovorí veľa, ale robí sa málo. Podarí sa nám to zmeniť? Sme radi, že vám môžeme predstaviť publikáciu Základy demokracie, ktorú adaptovalo a vydalo Združenie Orava v minulom roku, a ktorá sa už používa ako doplnková učebnica na niekoľkých slovenských základných školách. Jarné ovzdušie vonia sviežou budiacou sa prírodou, pomaly zabúdame na spomalené zimné stereotypy a rozmýšľame nad novými nápadmi, plánmi a rozhodnutiami. Ráno nás budí štebot vtákov a slnko už začína svojimi lúčmi príjemne hriať. Jar nás inšpiruje k novým začiatkom, nechajme sa teda aj my inšpirovať jarným vydaním NOTESu a určite to bude stáť za to.
Prajeme vám príjemné prežitie Dňa učiteľov, istotne si ho pripomeniete medzi svojimi žiakmi, ktorí sú vaším hnacím motorom, vašou motiváciou k tomu, čo robíte ... a čo robíte tak dobre....

Krásne veľkonočné sviatky želá,
Redakcia

Stiahnite si celý časopis vo formáte pdf

 

OBSAH

 

SPÝTALI SME SA… ......................................................... 2

Mária Bezáková, Erika Muchová
Pavol Pánik, Alica Petrasová

KONTROVERZNÉ TÉMY VO VYUČOVANÍ
SPOLOČENSKÝCH VIED
AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA
KRITICKÉHO MYSLENIA ........................... 3

MÁME SA ČO UČIŤ ...................................... 7

Ivana Klinovská
ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ... V PRAXI ...... 9

Jaroslava Koníčková
CESTA ŽIAKOV DO KRAJINY POÉZIE .... 11

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA ............... 15

S KNIHOU PO HRADOCH
A ZÁMKOCH! ................................................ 20

Mária Jašová
MOTIVAČNÉ AKTIVITY STIMULUJÚCE
ROZVOJ OSOBNOSTI DIEŤAŤA
MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU
V 1. a 2. ROČNÍKU ZŠ VO VYUČOVANÍ
SLOVENSKÉHO JAZYKA ........................... 22

Jana Straková
VYUČOVACIE HODINY CHÉMIE
V 6. ROČNÍKU ZŠ ........................................ 28

Jana Palenčárová
AKO PÍSAŤ... (REPETITÓRIUM)
3. časť ............................................................. 33