Reading
 
Home arrow Projekty arrow CreMoLe arrow Vzdelávanie dospelých
Vzdelávanie dospelých Print E-mail

Správa o prieskume – Najlepšie postupy metodológií a techník vyučovania a učenia vo vzdelávaní dospelých

 

Správa prináša výsledky prieskumu najlepších postupov, metodológií a techník vyučovania a učenia vo vzdelávaní dospelých, ktorý  sa uskutočnil v deviatich európskych krajinách spolupracujúcich v rámci projektu CREMOLE „Create-Motivate-Learn“ (Tvoriť – motivovať – učiť sa). Tento dokument obsahuje popis metodológie, ktorá bola využívaná vo všetkých zúčastnených organizáciách a zabezpečila tak spoločnú štruktúru prieskumu, ako aj opis nástrojov použitých v prieskume a jeho výsledkov. 

Cieľom projektu CREMOLE „Create-Motivate-Learn“ (Tvoriť – motivovať – učiť sa), ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania, je identifikácia kľúčových faktorov týkajúcich sa motivácie k účasti a zotrvaniu v procesoch celoživotného vzdelávania širokého spektra dospelých učiacich sa, vrátane skupín so špeciálnymi potrebami a znevýhodnených skupín.

Tento dokument obsahuje 20 najlepších postupov, ktoré majú spoločný predovšetkým inovatívny prístup ku vzdelávaniu dospelých, možnosť prenosu a prvky motivácie.