Reading
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan arrow Viacej sa dozvedeli o zákonoch
Viacej sa dozvedeli o zákonoch Print E-mail
„Vysoká politika nie je exotická telenovela odohrávajúca sa v ďalekej Bratislave, ale všetko sa bezprostredne dotýka konkrétneho človeka v najmenšej dedinke.“
Stano Radič

Projekt Občan, ktorý na Slovensku už niekoľko rokov organizuje Združenie Orava, sa zaoberá témou verejnej politiky. Žiaci sa učia, že verejná politika je zákon alebo opatrenie, ktoré štátna alebo miestna vláda prijme na to, aby riešila spoločenský problém. Projekt je určený predovšetkým starším žiakom a študentom, aby sa prostredníctvom aktivít v škole aj mimo nej zapojili do riešenia problémov vo svojom bližšom aj širšom okolí. „Projekt Občan prispieva k informovanosti žiakov o verejných inštitúciách, ich kompetenciách, zodpovednostiach, možnostiach riešenia problémov, čestnosti a schopnostiach zodpovedných úradníkov, “ tvrdí Viera Hoffmanová, regionálna koordinátorka projektu na východnom Slovensku. „Deti sa učia spolupracovať, byť zodpovedné za úlohy, ktoré sú im v skupinách určené,“ poznamenáva triedna učiteľka Daniela Facunová, ktorá tento rok viedla projektom žiakov piateho ročníka. Vyzdvihuje predovšetkým to, že „činnosti počas projektu sú zamerané na diskusiu, vyslovovanie vlastných názorov a vzájomné počúvanie sa.“ Podľa Pavla Simana, regionálneho koordinátora na strednom Slovensku, je projekt výnimočný tým, že „prispieva k rozširovaniu žiackych poznatkov z rôznych disciplín a zároveň k poznávaniu vlastných schopností a limitov pri riešení problémov, ktoré okolo nich existujú.“

Akými problémami sa zaoberali žiaci tento rok? Viaceré triedy si vybrali problém šikanovania v škole, ochrany týraných zvierat, problém s trávením voľného času a nedostatku športovísk, problém s drogami a vandalizmom v obci, alebo sa zamýšľali nad tým, ako mladá generácia vníma občianstvo, ako skvalitniť svoje vzťahy so spolužiakmi, zlepšiť dopravnú situáciu v meste, alebo upraviť prostredie v škole aj mimo nej. Školy, ktoré sa v uplynulom školskom roku zapojili do projektu, sú zo všetkých kútov Slovenska. Projektom Občan sa zaoberali žiaci v ZŠ, Kláštor pod Znievom; ZŠ,A. Stodolu-Martin; ZŠ, Okružná-Michalovce; ZŠ, Nejedlého-Spišská Nová Ves; ZŠ P. Dobšinského-Rimavská Sobota; ZŠ, Heľpa; ZŠ, Pohorelá; ZŠ, Polomka; ZŠ, Malonecpálska-Prievidza; ZŠ, Nemocničná-Dolný Kubín; ZŠ, M. Hattalu -Dolný Kubín; ZŠ, Zimná-Prešov; ZŠ, E.F. Scherera-Piešťany a ZŠ, Rusovce.

Žiaci pod vedením svojich učiteľov pracovali na projekte niekoľko týždňov, aby na záver vypracovali portfólio, ktoré dokumentuje problém, ktorý si vybrali, jeho alternatívne riešenia, navrhnuté riešenie triedy a akčný plán. Portfólio potom žiaci prezentovali na školskej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Regionálne kolá sa uskutočnili v Prešove, Martine, Heľpe a Bratislave za účasti rodičov, riaditeľov škôl, miestnych poslancov, zástupcov médií a iných hostí.

Projekt vyvrcholil celoslovenskou prehliadkou v budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 20. júna 2005. Prehliadky sa zúčastnilo približne 150 žiakov, učiteľov a hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Prítomných žiakov, učiteľov a ostatných hostí privítal predseda NRSR Pavol Hrušovský a predseda branno-bezpečnostného výboru NRSR Róbert Kaliňák. Okrem nich poctili prehliadku aj hostia z USA - Susan Liddle z Legislatívnej rady štátu Kolorado, Linda Start z Centra pre občianske vzdelávanie v Michigane, Steven Taylor, sudca Najvyššieho súdu štátu Oklahoma, Bill Walters zastupujúci Advokátsku asociáciu v Kolorade, Janet Welch zo Zboru súdnych obhajcov v Michigane a Sue Windels, štátna senátorka štátu Kolorado. Veľvyslanectvo USA v Bratislave zastupovala Barbara Zigli, vedúca tlačového a kultúrneho oddelenia a za Štátny pedagogický ústav sa prehliadky zúčastnila Zdenka Janasová. Celoslovenskú prehliadku moderovala Viera Michalková z PPP v Martine.

Po skončení prezentácie portfólií boli žiackym kolektívom udelené pamätné listy s vyjadrením stručného hodnotenia ich portfólia. Do hodnotenia sa zapojili všetky žiacke kolektívy, ktoré prostredníctvom hodnotiacich hárkov vyjadrili to, čo ich na ostatných portfóliách najviac zaujalo. Žiaci si všímali predovšetkým naliehavosť a aktuálnosť témy, spôsob jej spracovania, tímovú spoluprácu, spôsob prezentácie a schopnosť pohotovo odpovedať na otázky a argumentovať, informatívnosť a grafické spracovanie portfólií a pod. Hodnotiacu komisiu viedol Ján Kuzma z Univerzity Komenského v Bratislave.

A čo si o Projekte Občan myslia jeho najhlavnejší aktéri? Žiaci zo ZŠ v Kláštore pod Znievom, ktorí svoje portfólio prezentovali aj v Prahe, si vybrali problém nelegálnych skládok a vandalizmu v ich obci. „Chceli sme hlavne poukázať na to, že tento problém nás trápi a že by sa to dalo zmeniť, ak chceme,” zhodujú sa deviataci z Kláštora. Ako sa sami vyjadrili, veria, že dokážu ovplyvniť ostatných vlastnou iniciatívou a že aj starší ľudia si uvedomia, že je to dôležitý problém, keď trápi mladých ľudí.

“Viacej sme sa dozvedeli o zákonoch, o mestskom úrade, mestskej polícii, inšpektoráte týrania zvierat, o poslancoch mestského zastupiteľstva a primátorovi, “ pochválili sa piataci z Dolného Kubína. Počas práce na projekte zistili, že aj oni sami môžu dávať návrhy na mestské zastupiteľstvo a v aktivite ich povzbudilo najmä to, že ich dospelí počúvali a brali vážne, keď im navrhovali riešenia problému.

K občianskemu a zároveň oslavnému charakteru tohto celoslovenského podujatia prispelo aj samotné miesto jeho uskutočnenia – budova Národnej rady Slovenskej republiky. Aj vďaka ústretovej spolupráci s Darinou Jahelkovou, vedúcou oddelenia komunikácie NRSR s verejnosťou a jej spolupracovníkov, žiaci získali nový a nezabudnuteľný zážitok... a ktovie, možno o pár rokov zavítajú do Národnej rady opäť – tentokrát už ako poslanci.

Projekt Občan bude Združenie Orava organizovať aj v školskom roku 2005/2006. Bližšie informácie získajú záujemcovia v ktorejkoľvek kancelárii združenia.

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Združenie Orava