Reading
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan arrow Viacej sa dozvedeli o zákonoch - 2008
Viacej sa dozvedeli o zákonoch - 2008 Print E-mail
„Vysoká politika nie je exotická telenovela odohrávajúca sa v ďalekej Bratislave, ale všetko sa bezprostredne dotýka konkrétneho človeka v najmenšej dedinke.“
Stano Radič

 

Projekt Občan, ktorý na Slovensku už niekoľko rokov organizuje Združenie Orava, sa zaoberá témou verejnej politiky. Žiaci sa učia, že verejná politika je zákon alebo opatrenie, ktoré štátna alebo miestna vláda prijme na to, aby riešila spoločenský problém. Projekt je určený predovšetkým starším žiakom a študentom, aby sa prostredníctvom aktivít v škole aj mimo nej zapojili do riešenia problémov vo svojom bližšom aj širšom okolí. „Prostredníctvom Projektu Občan sa deti učia spolupracovať, byť zodpovedné za úlohy, ktoré sú im v skupinách určené,“ poznamenáva triedna učiteľka Daniela Facunová, ktorá tento rok viedla projektom žiakov deviateho ročníka. Vyzdvihuje predovšetkým to, že „činnosti počas projektu sú zamerané na diskusiu, vyslovovanie vlastných názorov a vzájomné počúvanie sa.“ Podľa Pavla Simana, regionálneho koordinátora na strednom Slovensku, je projekt výnimočný tým, že „prispieva k rozširovaniu žiackych poznatkov z rôznych disciplín a zároveň k poznávaniu vlastných schopností a limitov pri riešení problémov, ktoré okolo nich existujú.“

Akými problémami sa zaoberali žiaci tento rok? Viaceré triedy si vybrali problémy priamo súvisiace so školským prostredím, či už problémy spojené s čistotou a hygienou školy a okolia, bezpečnosťou cestnej premávky v okolí školy, dopravnými ihriskami, osvetlením miestnych častí, kadiaľ chodia žiaci do alebo zo školských aj mimoškolských podujatí. Ďalšie triedy sa zamerali na problémy detí v detských domovoch a adopciu, vzťahy medzi mladou a najstaršou generáciou občanov, ale aj problémy spojené so sektami, gangami, bezdomovcami, „grafiťákmi“ a podobnými skupinami. Zdravému životnému štýlu bez alkoholu a cigariet, ako aj strave v školskej jedálni boli venované ďalšie projekty. Školy, ktoré sa v školskom roku 2007/2008 zapojili do projektu, sú zo všetkých kútov Slovenska. Projektom Občan sa zaoberali žiaci v ZŠ Kláštor pod Znievom, A. Stodolu Martin, Okružná Michalovce, Nejedlého Spišská Nová Ves, Malonecpalská Prievidza, Liesek, P. Škrabáka Dolný Kubín, Bratislava – Rusovce, Remetské Hámre, Bátka a Budimír.

Žiaci pod vedením svojich učiteľov pracovali na projekte niekoľko týždňov, aby na záver vypracovali portfólio, ktoré dokumentuje problém, ktorý si vybrali, jeho alternatívne riešenia, navrhnuté riešenie triedy a akčný plán. Portfólio potom žiaci prezentovali na školskej (regionálnej) a celoštátnej úrovni. Regionálne kolá sa uskutočnili za účasti rodičov, riaditeľov škôl, miestnych poslancov, zástupcov médií a iných hostí.

Projekt vyvrcholil celoslovenskou prehliadkou v budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 12. júna 2008. Prehliadky sa zúčastnilo približne 140 žiakov, učiteľov a hostí, ktorých za Národnú radu SR prišla pozdraviť pani poslankyňa Tatiana Rosová. Žiacke portfóliá hodnotila odborná komisia pod vedením PhDr. Pavla Pánika, CSc., ktorá na záver udelila žiackym kolektívom pamätné listy s vyjadrením stručného hodnotenia ich portfólia.

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Združenie Orava