Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola ktorej to myslí arrow O projekte arrow Tretí rok projektu ŠKTM
Tretí rok projektu ŠKTM Print E-mail
Tretí rok projektu Škola, ktorej to myslí

 

V júni 2009 vstúpil  projekt Škola, ktorej to myslí, do svojho  tretieho  roka. Po vyhlásení výzvy nasledoval výber škôl, ktorých pedagogický zamestnanci mali byť v nasledovnom školskom roku školení. Okrem výberu komisiou boli súčasťou prípravných aktivít aj úvodné stretnutia koordinátorov projektu s pedagógmi škôl, tzv. ochutnávky, na ktorých boli vysvetlené podmienky zapojenia do projektu a stručne predstavený spôsob vedenia jednotlivých pracovných dielní.

Konečný zoznam nových škôl zapojených do projektu v treťom roku v jednotlivých krajoch:

 

Kraj

 

Vybratá škola

Pričlenená škola*

Bratislavský

 

ZŠ A. Dubčeka Bratislava

 

Trnavský

 

ZŠ s VJS Trstice

ZŠ s VJM Trstice

Nitriansky

 

ZŠ ul. Sv. Michala Levice

ZŠ Lok

ZŠ Bešeňov

Trenčiansky

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

 

Žilinský

 

ZŠ Trstená 4

 

Banskobystrický

ZŠ Trieda SNP 20

Banská Bystrica

 

Prešovský

 

ZŠ Svidník

 

Košický

 

ZŠ Plešivec

 

 

 

ZŠ Rozhanovce

ZŠ s MŠ Jabloňov nad Turňov

ZŠ Rožňava

 

ZŠ Nižný Klátov

Stredné školy

Gymnázium Trebišov

Gymnázium Nové Zámky

 

* Školy, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania spolu s hlavnou vybratou školou v kraji. Väčšinou ide o malotriedne školy s menším počtom pedagogických zamestnancov.

 

Prípravou na tretí rok projektu bola aj Letná škola projektu ŠKTM, ktorá  sa konala v dňoch 19.-21. augusta 2009 v hoteli Kriváň, Podbanské. Celkom sa letnej školy zúčastnilo 41 účastníkov, z ktorých bolo 12 lektorov, 21 multiplikátorov, 6 koordinátorov a 2 zástupkyne Stredoeurópskej nadácie. Jadrom letnej školy bol tréning zameraný na osobnosť lektora a praktické zručnosti  facilitátora pracovných dielní, obsahovo s dôrazom na rámec učenia a myslenia EUR a kooperatívne vyučovanie.

 

Okrem uvedených nových škôl zostali v projekte ŠKTM zapojené aj školy, ktoré boli školené  v predchádzajúcich rokoch, avšak  prejavili záujem o predĺženie spolupráce, ktorá je zameraná predovšetkým na aplikáciu inovačných metódv praxi a v rámci ktorej majú možnosť získať   Štatút Škola, ktorej to myslí. Celkom sa do tejto formy spolupráce zapojilo 12 škôl: ZŠ s MŠ Rusovce, ZŠ Karloveská Bratislava, ZŠ Vančurova Trnava, ZŠ Okružná Michalovce, ZŠ s MŠ Budimír,  ZŠ Lipová Sp. Nová Ves, ZŠ Gaštanová B.Bystrica, ZŠ Kvačany, ZŠ J.D.Matejovie Lipt. Hrádok, ZŠ Malonecpalská Prievidza, ZŠ Štúrova Myjava a Spojená stredná škola Sp. Nová Ves.

 

Vzdelávacie stretnutia projektu sa zameriavajú na predstavenie stratégie učenia a myslenia EUR (evokácia – uvedomenie významu – reflexia), v rámci ktorého je pedagógom predstavený rad konkrétnych metód, ktoré pomáhajú u žiakov rozvíjať samostatné učenie a kritické myslenie.

 

Čo považujú  účastníci vzdelávaní za najprínosnejšie? Okrem vymenovania jednotlivých prezentovaných metód, cenia si predovšetkým spôsob motivácie, tímovú prácu, vzájomné zblíženie sa s kolegami, prácu s náučným textom, spoznanie nových ľudí, tvorivé vyučovanie, prácu v rôznych skupinách, rozdeľovanie do skupín, praktické odskúšanie nových metód, poznatok, že vedia spolupracovať, zlepšenie atmosféry v kolektíve, uvedomenie si významu vtiahnutia – evokácie, ďalej si pochvaľujú  príjemnú pracovnú atmosféru, demokratický prístup, nenásilné formy vzdelávania, dobré námety na aktivizáciu žiakov a udržanie ich pozornosti, vhodný interaktívny systém, predstavenie živých používateľných metód a pod.

(Vybraté z hodnotiacich hárkov účastníkov)