Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola, ktorej to myslí v praxi
Škola, ktorej to myslí v praxi Print E-mail

 Otvorená hodina

,,Škola nesmie byť miestom sĺz, bludišťom a robotárňou, ale hrou, hostinou a radosťou."

J.A.Komenský


 

V tomto školskom roku sa pedagógovia našej Základnej školy na Vančurovej ulici v Trnave rozhodli získať pre svoju školu titul „Škola, ktorej to myslí“.

Jednou z podmienok Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní sú i otvorené hodiny v našej škole. Dve z nich sa uskutočnili 16.2.2010. Na prvom stupni to bola hodina slohu v 3.C triede .

Cieľom takejto hodiny je ukážka modelovej aplikácie zručností v praxi. Záujem kolegov a kolegýň bol veľký. K malým tretiakom prišli učitelia matematiky či fyziky z druhého stupňa, pani riaditeľka s pani zástupkyňou a hostia zo Združenia Orava. Deti cítili veľkú zodpovednosť za svoju prácu a prístup k nej. Pracovali v skupinách, pretože kooperatívne vyučovanie má oproti súťaživému a individualizovanému vyučovaniu pozitívny efekt vo vyššej motivácii dosiahnuť vysoký učebný výkon. A medzi žiakmi je veľmi obľúbené.

Témou slohovej výchovy bola ROZPRÁVKA. Žiaci nemali trému a smelo sa vžili do hrania rolí v ukážke z dramatickej hry. Neskôr dokázali, že brainstorming je obľúbenou metódou, s ktorou sa často stretávajú vo vyučovacom procese. Podporuje nielen nové a netradičné nápady, ale zároveň rozvíja komunikačné zručnosti žiakov. Jadrom hodiny bola vlastná tvorba rozprávky. V pomerne krátkom čase dokázali žiaci utvoriť zaujímavé rozprávočky. Niektorí sa pustili i do písania poézie. V kresle pre hosťa potom autori svoje dielka prečítali. Veľkým potleskom a pochvalou sa veru mohol popýšiť každý z malých rozprávkarov.

V závere hodiny žiaci utvorili na tabuľu pojmovú mapu, kde zhrnuli a roztriedili všetky informácie o rozprávke. V reflexii sa potom vyjadrili k svojej práci. A tu je zopár postrehov:

S takouto hodinou som nemala problém. Bolo nás v triede síce viac, no prítomnosť učiteľov mi neprekážala. Tešilo ma, že sa im páčila naša práca. Kľudne sa môžu prísť pozrieť i druhý raz. My sa totiž takýmito metódami učíme veľmi často.

Natálka K.

 

Rozprávky mám rada, tak téma bola zaujímavá. Správali sme sa slušne. Ja chcem byť herečkou, nuž som musela prekonať menšiu trému z cudzích ľudí. Prácu v skupine mám rada. Na konci hodiny som bola rada, lebo sme boli tvoriví a pani učiteľka bola na nás pyšná.

Timka R.

 

Pred hodinou som pociťoval strach. Nie je to príjemný pocit, keď je niekto na vás zvedavý. No čoskoro som pochopil, že nás neprišli kontrolovať a hodnotiť. Chceli jednoducho vidieť, ako sa učíme. Čo robíme, a či nás práca teší. Nakoniec som sa dobre bavil, pretože sa nám darilo a ja som prekonal svoj strach. Teší ma, keď nás niekto pochváli.

Slávko D

 

Ukážka z tvorby: (čas cca 15 minút):

O íčkovej opičke

Bola jedna opička, volala sa Škorička. Pracovala ako školníčka . Nebola to len taká obyčajná opička z íčkového lesíčka. Les bol jedna školička, viedla doňho cestička. Vždy, keď žiačka Evička nevedela písať diktát, prišla táto opička a poučila ju o chybách. Aby potom mamička, keď sa vráti Evička, videla , že v žiackej knižke svieti zase jednička.

Emmka Š. a Ferko B.

Rozprávka o myškách

Kde bolo, tam bolo, bola jedna trieda, 3.C.Tú triedu navštívili raz sivé myšky. Tiež sa chceli učiť so žiakmi, no nikto nevedel, že sú tu. Hoci boli malé, boli veľmi neposedné. Jedného dňa vyliezli zo svojej skrýše. Boli hladné, lebo nemali žiadne zásoby jedla. Z toho vyvádzania vyhladli. O malú chvíľu zjedli všetkým žiakom desiatu. To bola pohroma! Deti kričali, lebo chceli svoju desiatu späť. Myšky to zamrzelo. Tak sa rozhodli, že prinesú deťom nové dobré jedlo. Ako povedali, tak urobili. Žiaci sa najedli a mohli pokračovať v učení. A na myšky sa už nehnevali. Tak sa myši stali novými žiakmi v triede 3.C.

Vikinka K. a Laurika Ď.

 

Pikachu a Mickey

Pikachu sa pýta Mickey:

„Dokážeš už nové triky?“

Mickey Mouse len krátko povie:

„Možno áno, ale kto vie?“

Skôr, ako sa začnú hádať,

kto je väčší kúzelník,

hračky treba upratovať,

to nespraví za nich nik.

A keď prácu dokončia,

od radosti poskočia.

Idú autom do Trnavy,

zistiť, kto z nich pravdu vraví.

V škole kúziel sa im páči,

čarujú a triky robia,

čo im hrdlo ráči.

Timka R. a  Sandrik V.

Spracovala: Mgr. Ivana Klinovská

ZŠ, Vančurova, Trnava