Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola, ktorej to myslí 2010/11
Škola, ktorej to myslí 2010/11 Print E-mail
Zoznam vybratých škôl do 4. roku projektu Škola, ktorej to myslí

Vybraté základné školy zapojené do projektu Škola, ktorej to myslí po prvýkrát

I. MODUL

 

 Bratislavský kraj

ZŠ s MŠ, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

www.zshubenehoba.stranka.sk

 

Tranavský kraj

ZŠ, Čierny Brod 148, 925 08

 

Nitriansky kraj

ZŠ, Kovarce č. 164, 956 15

www.zskovarce.edupage.org

 

Trenčiansky kraj

ZŠ, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

www.zslehotapodvt.edupage.org

 

Žilinský kraj

ZŠ, Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou

www.zsknk.edupage.org

 

Banskobystrický kraj

ZŠ P. Kellnera, Družstevná 835, 979 01 Rimavská Sobota

www.zshostrs.sk

Súkromná ZŠ, Ul. J. Bakossa 5, 974 01, Banská Bystrica

Pridružená škola: ZŠ s MŠ, Tajovského 2, 976 32 Badín

www.skolaufilipa.sk , www.zsbadin.edu.sk

 

Prešovský kraj

ZŠ s MŠ, Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves

http://pecovska.edupage.org

 

Košický kraj

ZŠ, Palín 104, 072 13

www.zssmspalin.edupage.org

ZŠ, Remetské Hámre 27

Pridružené školy: ZŠ, Veľké Revištia; ZŠ, Jovsa

www.zsjovsa.sk

Gymnázium S. Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, Košice

www.maraigimi.sk

 

Vybraté školy zapojené do pokračovania projektu Škola, ktorej to myslí

II. MODUL

 

Bratislavský kraj

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava

www.zsadubceka.edupage.org

 

ZŠ, Karloveská 61, 841 04 Bratislava

www.zskarloba.sk

ZŠ, Vývojova 228, 851 10 Rusovce

www.zsrusovce.sk

 

Trnavský kraj

ZŠ s MŠ, Trstice 647, 925 42

www.zstrstice.edupage.org

Pridružená škola: ZŠ s VJM, Trstice 647

ZŠ, Vančurova 38, Trnava

www.zsvancurovatt.edupage.org

 

Nitriansky kraj

Gymnázium P. Pázmaňa, Letomostie 3, 940 61, Nové Zámky

Pridružené školy: ZŠ, Hlavná 10, 935 38, Lok; ZŠ, Bešeňov 628, 941 41

www.pazmangymnz.edupage.sk ; www.zslok.edu.sk ; www.zsbesenov.edupage.org

 
Trenčiansky kraj

ZŠ s MŠ J. Smreka, Melčice-Lieskové 377, 913 05

www.zs.melcice-lieskove.sk

 

ZŠ, Štúrova 18, 907 01 Myjava

www.zsmyjava.sk

 

Banskobystrický kraj

ZŠ, Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica

www.zssnpbb.edupage.org

ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanova 12, 974 47 Banská Bystrica

www.zsgastanbb.edu.sk

 

Žilinský kraj

ZŠ, Kvačany 227, 032 23

http://zskvacany.edupage.org

ZŠ s MŠ, Ul. J.D. Matejovie, 033 01 Liptovský Hrádok

www.zsmatejkalh.eu.sk

 
Prešovský kraj

ZŠ, Soľ 53, 094 35

www.zssol.edupage.sk

ZŠ, Ulica 8. mája, 089 01 Svidník

www.zs8majask.edupage.org

 

 

Košický kraj

ZŠ s VJM, ČSLA 31, Plešivec

www.zsmplesivec.edupage.sk

Pridružené školy: ZŠ s MŠ, Jablonov nad Turňou 229, 049 43

www.zsjablonov.edupage.org 

Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Pridružená škola: ZŠ, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov

http://zsnklatov.spaces.live.com 

www.gymtv.sk

 

ZŠ s MŠ, Budimír 11, 044 43

www.zsbudimir.edu.sk

Spojená škola, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves

www.oasnv.edu.sk

 

ZŠ, Okružná 17, 071 01 Michalovce

www.zsokrumi.edu.sk