Reading
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Základy demokracie arrow Seminár o zodpovednosti
Seminár o zodpovednosti Print E-mail
Výchova k zodpovednosti patrí k prioritám každej spoločnosti. Výchova zodpovedných občanov by mala začínať už v rannom veku a primerane pokračovať ďalej. O tom, či sa výchove k  zodpovednosti dostatočne venuje aj naša spoločnosť, necháme na posúdenie každému zvlášť. Čo v tejto oblasti podniká Združenie Orava?

  Image

Na úvod snáď nezaškodí krátke zamyslenie sa nad slovom zodpovednosť. Zodpovednosť má rôzny význam pre rôznych ľudí v rôznych kontextoch. Existujú zodpovednosti, ktoré sú pre nás dané a sme buď nútení ich plniť, alebo by sme ich mali plniť. Taktiež existujú zodpovednosti, ktoré si dávame sami sebe. Všeobecne ich môžeme rozdeliť do troch skupín:

  • zodpovednosti, ktoré vykonávame, ak nám to niekto káže (úlohy),
  • zodpovednosti, ktoré robíme, lebo sa to vyžaduje (povinnosti),
  • zodpovednosti, ktoré robíme bez toho, aby nás o to niekto požiadal (skutky).

Nad zodpovednosťou uvažovalo a uvažuje mnoho mysliteľov a velikánov. Podľa Winstona Churchila „cenou za veľkosť je zodpovednosť“. Učiteľ národov Jan Amos Komenský spomínal zodpovednosť v súvislosti s osobnosťou učiteľa, keď tvrdil, že „jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ John Ralston Saul, kanadský spisovateľ a filozof, je presvedčený, že to, čo spoločnosť najviac potrebuje, nie je zhoda, ale zodpovednosť. V demokracii je zodpovednosť založená na nevyhnutnosti nezhody. Zodpovednosť – nezhoda znamená pochopenie našich povinností voči spoločnosti. A  vždy vtipne reagujúci George Bernard Shaw raz poznamenal, že „sloboda znamená zodpovednosť – preto sa jej väčšina ľudí bojí“.

  Image

V dňoch 8.-10. februára 2007 sa v Podbanskom konal medzinárodný seminár pod názvom Základy demokracie - Zodpovednosť, ktorý organizovalo Združenie Orava v rámci projektu Civitas. Seminára sa zúčastnilo štrnásť pedagógov zo Slovenska a šesť pedagógov zo Spojených štátov amerických – štátov Kolorado, Michigan a Oklahoma, ktoré sú v partnerstve spolu so Slovenskom a Českou republikou. Hlavným cieľom seminára bolo predstaviť učebnice projektu Civitas: Základy demokracie – 1.časť - Zodpovednosť, ktoré využívajú mnohé krajiny sveta s cieľom vychovávať k zodpovednému občianstvu a demokracii.

Účastníci absolvovali niekoľko modelových hodín a ich následných analýz s využitím textov z učebnice a ostatných príručiek preložených do slovenského jazyka. Aj keď celý súbor učebníc je venované všetkým stupňom škôl, tento seminár sa zameral predovšetkým na prvý stupeň ZŠ.

  Image

Účasť učiteľov zo Spojených štátov amerických umožnila naším učiteľom nadviazať nové kontakty a vymeniť si svoje skúsenosti a názory nielen počas seminára, ale aj neformálne mimo seminárnych hodín. Seminár viedol tím amerických a slovenských lektorov, ktorí majú s učebnicami už dlhšie teoretické, ale hlavne praktické skúsenosti. Modelové hodiny viedli tak, aby sa účastníci mohli zoznámiť s učebnicami v úlohe žiakov, zážitkovo. Jednotlivé modelové hodiny ponúkli rôzne metódy a formy učenia, ako sú napríklad rolové hry, rôzne diskusné aktivity, grafické znázorňovania a pod.

  Image

V týchto dňoch využívajú, skúšobne, spomínané učebnice pedagógovia na piatich slovenských školách. Ak budú skúsenosti pozitívne, plánuje Združenie Orava vo svojom úsilí pokračovať ďalej a  ponúknuť tieto učebnice, ako doplnkový materiál, aj ďalším školám, ktoré o ne prejavia záujem.

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Združenie Orava