Čítanie
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan
Projekt občan
Projekt Občan Tlačiť E-mail
Prehliadka Projektu Občan 2009
  Tlačiť E-mail
V školskom roku 2008/2009 organizovalo Združenie Orava v poradí už deviaty ročník Projektu Občan.
 
Prehliadka Projektu Obcan 2009 Tlačiť E-mail
V školskom roku 2008/2009 organizovalo Združenie Orava v poradí už deviaty ročník Projektu Občan.
 
Demokratický tábor v Budapešti Tlačiť E-mail
 
CIVITAS - Čo je Projekt Občan? Tlačiť E-mail
Projekt Občan je projektom zameraným na výchovu mládeže k demokratickému občianstvu. Učí mladých ľudí sledovať a ovplyvňovať verejnú politiku, pričom sa zameriava na celoštátne, miestne, školské aj triedne problémy a vedie žiakov k ich tvorivému riešeniu. Žiaci sa pod vedením svojho pedagóga učia rozoznávať, ktorá verejná inštitúcia a na akej úrovni je na riešenie určitého problému vhodná. Projekt vznikol v Kalifornii, USA, a je založený na myšlienke, že právom všetkých občanov je zúčastňovať sa "vecí verejných" a hovoriť, čo si myslia o riešení problémov vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí.
 
Viacej sa dozvedeli o zákonoch - 2008 Tlačiť E-mail
„Vysoká politika nie je exotická telenovela odohrávajúca sa v ďalekej Bratislave, ale všetko sa bezprostredne dotýka konkrétneho človeka v najmenšej dedinke.“
Stano Radič
 
Posilnenie novej generácie pre demokraciu: Medzinárodná prehliadka Projektu Občan Tlačiť E-mail
Tlačová správa
 
Ako účinnejšie viesť žiakov k občianskej participácii? Tlačiť E-mail
Jedným z najzákladnejších princípov demokracie je občianska participácia na riadení spoločnosti. Je kľúčovou rolou občanov v demokratickej spoločnosti. Nie je to len ich právom, ale aj ich povinnosťou. Občianska participácia môže mať veľa foriem, ako je napríklad hlasovanie vo voľbách, účasť na rôznych verejných stretnutiach a diskusiách, členstvo v dobrovoľných a  mimovládnych organizáciách, ale aj platenie daní, účasť na protestných akciách a podobne. Občianska participácia buduje lepšiu demokraciu.
 
Viacej sa dozvedeli o zákonoch Tlačiť E-mail
„Vysoká politika nie je exotická telenovela odohrávajúca sa v ďalekej Bratislave, ale všetko sa bezprostredne dotýka konkrétneho človeka v najmenšej dedinke.“
Stano Radič
 
Posilnenie demokracie prostredníctvom Projektu Občan Tlačiť E-mail
V januári tohto roku sa na medzinárodnom seminári v Ústí nad Labem v Českej republike stretlo viac než štyridsať učiteľov a koordinátorov zapojených do Projektu Občan. Podujatia zorganizovaného v rámci partnerstva Civitas*, do ktorého je už niekoľko rokov zapojené aj Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, sa zúčastnili pedagógovia z Českej republiky, Slovenska a USA – štátov Colorado, Michigan a Oklahoma. Zo Slovenska sa tohto podujatia zúčastnilo sedem pedagógov.