Reading
 
Projekt Občan Print E-mail
Prehliadka Projektu Občan 2009
  Tlačiť E-mail
V školskom roku 2008/2009 organizovalo Združenie Orava v poradí už deviaty ročník Projektu Občan.

Projekt Občan 2009

 

Vďaka zanietenej a obetavej práci učiteľov a regionálnych koordinátorov sa konali regionálne prehliadky  v Martine, Bratislave, Topoľčanoch, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi, na ktorých bolo prezentovaných 17 žiackych portfólií pred publikom približne 300 žiakov, 25 učiteľov a 20 ďalších hostí z radov poslancov, zástupcov školských odborov, vzdelávacích organizácií a médií. Projekt vyvrcholil 16. júna 2009 v Národnej rade Slovenskej republiky celoslovenskou prehliadkou žiackych portfólií.  Do Bratislavy prišlo 150 žiakov a učiteľov, aby prezentovali svoje portfóliá venované problémom verejnej politiky. Portfóliá hodnotila komisia pod vedením PhDr. Pavla Pánika, CSc., Prezidenta Združenia Orava z Komenského Univerzity. Medzi špeciálnymi hosťami privítali prítomní poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Flašíkovú- Beňovú, poslancov NRSR Ľudmilu Roškovú, Roberta Madeja a Petra Markoviča, ako aj poslanca VUC Prešov Stanislava Kubaneka.

 

Akými problémami sa zaoberali žiaci tento rok? Tak ako v minulých ročníkoch, aj v tomto roku si žiaci vybrali sociálne témy, s ktorými sa stretávajú vo svojom okolí,  ako sú napr. problémy zdravotne postihnutých osôb, žiakov z azylových domov, problémy spolunažívania s rómskou  menšinou  a spoločenské postavenie žien. Niektoré triedy sa zamerali na problémy spojené s  bezpečnosťou cestnej premávky v okolí škôl, zdravým životným štýlom, fajčením mladistvých, používaním mobilných telefónov a pod.  Iné triedy zasa venovali svoj čas problémom  neo-Nacizmu a rasizmu.


 Projekt Občan je projektom zameraným na výchovu mládeže k demokratickému občianstvu. Učí mladých ľudí sledovať a ovplyvňovať verejnú politiku, pričom sa zameriava na celoštátne, miestne, školské aj triedne problémy a vedie žiakov k ich tvorivému riešeniu. Žiaci sa pod vedením svojho pedagóga učia rozoznávať, ktorá verejná inštitúcia a na akej úrovni je na riešenie určitého problému vhodná. Projekt vznikol v Kalifornii, USA, a je založený na myšlienke, že právom všetkých občanov je zúčastňovať sa "vecí verejných" a hovoriť, čo si myslia o riešení problémov vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí. Do projektu sa každý rok zapájajú žiaci a študenti z približne 80 krajín sveta.


Projekt Občan bude Združenie Orava organizovať aj v školskom roku 2009/2010. Učitelia, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohto projektu alebo seminára venovaného projektu,  získajú informácie  v ktorejkoľvek kancelárii združenia alebo na tel. čísle 043/5865 462

 

Marcela Maslová

Združenie Orava

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Otvorená grantová výzva v oblasti vzdelávania Konta Orange, n.f.

 

 

 

Prezentované projekty

                                            

11:00 - 11:30

Neonacizmus a jeho vplyv na mladých ľudí

ZŠ ul. Nejedlého, Spišská Nová Ves

 

Za všetkým hľadaj ženu

(Postavenie žien v spoločnosti)

Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa

11: 30 -12:00

Ako som prekonal sám seba

(Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov)

ZŠ ul. A. Stodolu, Martin

 

Fajčenie zabíja, kto nefajčí, dlhšie sa dožíva

(Fajčenie mladistvých)

ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín

12:00 - 12:30

Dopravné značenie pred školou

(Problém parkovania a dopravného značenia)

ZŠ ul. Škultétyho, Topoľčany

 

Stop rasizmu

ZŠ Malonecpalská, Prievidza

12:30 – 13:00

Prestávka

13:00 - 13:30

Stravuj sa zdravo, v zdraví buď hravo (problém obezity mladých ľudí)

ZŠ s MŠ Bratislava Rusovce

 

Nelegálne skládky ničíme na plné obrátky

ZŠ Pohorelá

13:30 - 14:00

Prosím, vypnite si svoj mobil!

(Mobilná komunikácia – nová závislosť ľudstva?)

ZŠ Budimír

 

Čo urobím s voľným popoludním?

ZŠ Okružná, Michalovce

 

Vystavované projekty:

 

Názov

Škola

Rómovia u nás

Spojená stredná škola, Spišská Nová Ves

Ochrana zvierat

ZŠ Malonecpalská, Prievidza

Euro - naša mena

ZŠ Malonecpalská, Prievidza

Detské ihriská

ZŠ Malonecpalská, Prievidza

Naše okolie inými očami

ZŠ Vývojova, Bratislava - Rusovce

Zapadli medzi nás? (spolunažívanie žiakov z azylového domu s triednymi kolektívmi)

ZŠ Kláštor pod Znievom

Voľný čas – naša šanca

ZŠ Remetské Hámre