Reading
 
Home arrow Projekty arrow Letná škola
Letná škola Print E-mail
Ako bolo?

Podbanské, 19.-21. augusta 2009

 

Hodnotenie účastníkov po prvom dni

 

Čo bolo dnes na seminári pre Vás najprínosnejšie?

 

-         Skladačka sa mi páči, treba si vopred premyslieť, kedy a ako ju využijem. Uvedomila som si rozdiel medzi skupinovým a kooperatívnym vyzčovaním.

-         Aktivity, ktoré sme mali, boli pútavé, lepšie som pochopila metodiku skladačky.

-         Páčila sa mi zahrievačka-zbližovačka na úvod (mapa, meno, miesto narodenia)

-         Posilnila som si skladačku, naučila som sa niečo z didaktiky (potrebujem k 2. kvalifikačnej skúške).

-         Ujasnila som si kolektívne a individualistické učenie.

-         Oslovilo ma to vnímanie individualistického a kolektivistického (sama som to tak nevnímala)

-         Kooperatívne učenie, skladačka, pojmová mapa, stratégia EUR, rozdiely individuálneho a kolektivistického prístupu.

-         Aktivita Skladačka, systém učenia sa.

-         Rozdiel medzi kontinentálnym a anglosaským vymedzením pojmu Didaktika.

-         Naučil som sa niečo o myšlienka Deweyho – sú inšpirujúce. Zaujala ma taktiež myšlienka disciplíny poznania. Každá reforma by mala stavať na dôslednom zdiagnostikovaní – aj obsah je dôležitý, nie len forma a metodika práce. Ďakujem.

-         Veľmi veľa nových pojmov, veľa informácií. Málo času na spracovanie. Ďakujem za príjemnú atmosféru, milý prístup.

-         Alicin výklad: rozdiel medzi skupin. a indiv. vyučovaním, spôsob zoznámenia.

-         Zaujalo ma vystúpenie Alicky – podanie výkladu.

-         Bližšie som spoznala lektorov a multiplikátorov projektu Škola, ktorej to myslí. Zažila som zaujímavú diskusiu o didaktike. Opäť pútavé a zaujímavé. Ďakujem J

-         Najviac ma zaujalo kooperatívne vyučovanie (Skladačka) – hlavne formy hodnotenia žiakov – vedomosti, ktoré získali.

-         Diskusia po Skladačke.

-         Veľmi ma zaujalo vysvetlenie kolektivistickej a individualistickej stratégie.

-         Ďakujem za vysvetlenie Skladačky v kooperatívnom vyučovaní.

-         Páčilo sa mi vysvetlenie individual. a kolekt. stratégia. Konečne mám v tom jasno J Kooperatívne vyučovanie praktizujem, samozrejme väčšinou kolektivisticky.

-         Dnešné stretnutie je dynamické, hodnotím ho veľmi dobre.

-         Práca so skladačkou, vysvetľovanie, diskusia.

-         Vysvetlenie kolektívneho a individualist.prístupu.

-         Oslovilo ma všetko: ľubozvučná úvodná aktivita, skladačka podaná z iného pohľadu. Všetko bolo OK.

-         Veľmi ma zaujalo, aký je rozdiel medzi kol.aindiv.vyučovaním (stratégiou vyučovania). Naučila som sa ešte lepšie stratégie skladačky na zložitejšom texte.

-         Neviem napísať nič výrazné.

-         Nové info o Skladačke.

-         Oslovilo ma príjemné zoznamovanie (mapa). Alicka-ako vždy perfektne-veľmi zaujímavé.

-         Oslovili ma: - prehľad teórií o kooperatívnom vyučovaní, ich + a –

-         Chcela by som metodiku, pojmy, o čom rozprávala Alicka, hlavne vysvetlenia o kolekt.aindiv.skladačke (písomne)

Hodnotenie účastníkov po druhom dni

 

Čo bolo dnes na seminári pre Vás najprínosnejšie?

 

-         Spoznávanie sa s novými ľuďmi v odbore, konfrontácia názorov, burza nápadov

-         Veľké množstvo tvorivých aktivít, možnosť zážitkov učenia, poskytnutie nových (ďalších) tvorivých riešení.

-         Pracovné dielne a diskusia k nim.

-         Najvyšší stupeň ohodnotenia pre mňa získala kooperatívna aktivita Skladanie štvorcov! Úžasné!!!! + EUR v úvode. Ďakujem.

-         Prínos veľký, uvedomila som si, že všetko zdanlivo dokonalé sa dá ešte zdokonaliť, veľa ma dnes oslovilo.

-         Posledná prezentácia sa mi páčila najviac.

-         Veľmi sa mi páčila aktivita so štvorcami a prvá modelová dielňa stratégie EUR.

-         Prvá modelová dielňa a diskusia ku všetkým prezentáciám.

-         Pracovné dielne – Štvorce, rámec EUR, reťazovka, vysvetlenie rozdielov v pojmoch pojmová mapa a zhlukovanie.

-         Pochvala všetkým lektorkám za super výkony, oprášili naše vedomosti a inšpirovali nás.

-         Metóda kooperácie – štvorce.

-         Zaujala ma aktivita o skladaní štvorcov, zaujímavá bola hlavne diskusia na záver. Cením si spojenie T-schémy a Rotačného prehľadu.

-         Modelová hodina Vierky Michalkovej (štvorce), opäť ma inšpirovala k novým aktivitám.

-         Všetky aktivity ma veľmi oslovili. Ďakujem.

-         Vyslovujem ocenenie všetkým lektorkám, ktoré prezentovali. Bolo to zaujímavé a podnetné. Ďakujem J

-         Myslím, že ciele, ktoré sme si určili, boli splnené v pohode a dobrej nálade J

-         Všetky prezentácie boli zaujímavé. Najviac sa mi páčili „ŠTVORCE“ – vrátane spôsobu, akým boli odprezentované. Chválim Vierku!

-         Dnes, 20.8.2009: úžasné, prekrásne, náučné a poučné, zábavné, prínosné, využiteľné, náročné pre lektorky, výborné!!!!

-         Výmena skúseností, iné využitie známych metód.

-         Páčili sa mi štvorce. Veľa nových aktivít! Vyskúšam.

-         Páčilo sa mi dolaďovanie detailov, cibrenie postupov a uvedomenie si pravej podstaty-význam použitia. Ďakujem J

-         Pochvala. Vyučovacia hodina EUR bola veľmi dobre premyslená, zorganizovaná a realizovaná.

-         Najviac ma zaujalo spájanie dvoch a možno aj viacerých aktivít.

-         Páčil sa mi celý deň, veľa som sa naučila a zabavila.

-         Bolo zaujímavé a poučné sledovať vystúpenie multiplikátorov.

-         Páčilo sa mi podrobné vysvetlenie a rozoberanie jednotlivých dielní. Obohatenie poznatkov, ktoré som doteraz mala. Ďakujem J

-         Nové metódy a aktivity: reťazovka, skladanie štvorcov, pojmová mapa-objasnenie pojmu a rozdielov.

-         Výborne vytvorené učebné prostredie, lektori, lektorovanie.

-         Najviac sa mi páčilo pexeso. Skúsiť zaraďovať do programu viac pohybových aktivít (ak je to možné a vhodné). Psychohygiena.

-         Veľmi sa mi páčia prezentácie. Cobre je, že mám možnosť ich vidieť! Najviac sa mi páčila metóda Kooperácia.

-         Veľmi som rada, že som sa tu naučila nové aktivity, ktoré môžem použiť ako učiteľka, riaditeľka, ale aj ako lektorka, Ďakujem!

-         Dnešný deň, aktivity boli veľmi, veľmi hodnotné, zábavné, super. Ešte lepšie som si ozrejmila stratégiu EUR, potrebovala som to.

-         Pozitívne hodnotím prac.dielňu (poslednú) – Topoľčany. Pexeso som nepoznala a je výborné. Vierka a skladanie štvorcov veľmi zaujímavé + pripomienky, ako čo vylepšiť, s akými chybami sa lektorky stretli.

 

ZÁVEREČNÉ HODNOTIACE HÁRKY

 

  1. Čo bolo pre Vás na tejto letnej škole najväčším prínosom?

 

-         Opätovné naštartovanie do prac.povinností, utriedenie vedomostí, praktický výstup.

-         Všetko, mnoho nejasností som si ujasnila, hlavne plánovanie hodiny a prac.dielne. Veľmi vysoko hodnotím diskusie a výstup Alicky Petrasovej.

-         Nová informácia: akú je rozdiel medzi mapou mysle a pojmovou mapou!

-         Hlbšie vtiahnutie do stratégie EUR, teoretické poznatky- prepojenie s praxou, pochopenie koncepcie a myšlienky EUR.

-         Alicka – vrátila nás do reality, že učenie je vážna vec, nielen super aktivity samy osebe. Popri praktických ukážkach – aj odborná reč, to, že sa poukázalo na výsledky výskumov.

-         Lepšie pochopenie Stratégie EUR. Bližšie zoznámenie sa s jednotlivými lektormi, nové nápady na vylepšenie aktivít, ktoré používam.

-         Vďaka dievčatám som lepšie pochopila stratégiu EUR. Lepšie som spoznala členov združenia a spoznala nových ľudí.

-         Stretnutie a výmena poznatkov a informácií s ľuďmi, ktorým záleží na škole.

-         Veľmi konštruktívne diskusie učiteľov, modelové dielne a niektoré nové aktivity.

-         Všetko, praktické prac.dielne. Alicka – bola pre mňa obrovský prínos.

-         Skvelí ľudia, výborná organizácia, množstvo nápadov a inšpirácií, teórie prístupov ku vzdelávaniu.

-         Všetko bolo veľmi podnetné a pútavé. Oslovila ma Alickina prednáška o stratégii EUR z pohľadu multikultúrneho J

-         Perfektný rozbor kooperatívneho učenia. Bohaté skúsenosti s lektorskou činnosťou.

-         Živý kontakt s učiteľmi, získala som lepšiu predstavu, ako školenia prebiehajú v praxi, ako aj o samotnom vyučovacom procese žiakov.

-         Dobrá atmosféra, načerpanie nových námetov a energie do ďalšej činnosti.

-         Diskusie účastníkov a lektorov, včerajšie modelové hodiny, Alicine výstupy.

-         Vysvetlenie – ozrejmenie odborných termínov, presnosť v komunikácii, niektoré nové aktivity.

-         Doplnila som si „zásobník aktivít“, nové využitie už známych aktivít. Som vďačná za každý názor, pripomienku...

-         Samotné stretnutie, nové tváre, nové myšlienky, vynikajúce vystúpenie Alicky.

-         Bohatá diskusia, námety a návrhy na správne lektorovanie.

-         Plodné diskusie, nové námety, tvorivá atmosféra.

-         Veľmi mi pomohli poznatky Alicky Petrasovej (veľká pochvala) a naučila som sa nové aktivity, ktoré upevňujú moje vedomosti o stratégii EUR, využívanie jej fáz v rôznych oblastiach práce s deťmi aj rodičmi. Posunuli ma niekde inde aj v osobnom živote.

-         Bohaté poznatky, informácie, diskusie.

-         Vzájomné diskusie, odovzdávanie vzájomných skúseností, stratégie vo vyššom leveli, iný pohľad na EUR

-         Hlbšie vniknutie do stratégie EUR. Získanie nového pohľadu na indiv.a kolekt.prístup. Nové inšpirácie a poznatky k lektorskej činnosti. Zaujímavá modifikácia metód.

-         Poznatky sprostredkované PaedDr. Alickou Petrasovou, za čo jej patrí poďakovanie.

-         Spoločné stretnutie lektorov – možnosť výmeny skúseností, načerpanie nových inšpirácií, námetov. Príjemne a užitočne strávené chvíle v spoločnosti príjemných ľudí.

-         Modelové hodiny. Nové pohľady a názory na stratégiu z pohľadu kultúry.

-         Prac.dielne – mohli sme prácu kolegov z iných krajov porovnať so svojou lektorskou činnosťou. Následné hodnotenie nám ukázalo, čoho sa vyvarovať v praxi a naopak, čo vylepšiť. Príspevky Alicky Petrasovej, dobrá organizácia seminára.

-         Myšlienky, nad ktorými som nepremýšľal a teraz ich pokladám za nesmierne dôležité pre moju lektorskú a učiteľskú prácu. Ďakujem Alici.

-         Ako vždy na týchto stretnutiach príjemná atmosféra, prostredie a milíľudia, spoznanie nových metód, aktivít, získavanie nových lektorských skúseností.

-         Každé stretnutie je výnimočné. Je úžasné sa takto stretávať. Spoznávať nových ľudí a navzájom si vymieňať skúsenosti.

-         Posun združenia na „vyšší level“ – výmena názorov, smerovanie a zvyšovanie úrovne stratégie EUR, lektorské dielne multiplikátorov...záujem účastníkov.

 

 

  1. Čo by tento seminár (letnú školu) ešte viac skvalitnilo?

 

-         Viac materiálov (prakt.činnosti)

-         Viac prakt. Výstupov.

-         Všetko bolo tak dobré, ako bolo!

-         Bola som veľmi spokojná.

-         Možnosť vidieť viac odbornej literatúry – kde budú prezentované výsledky letnej školy?

-         Mám pocit, že bol dostatočne kvalitný, ďakujem J

-         Myslím, že bol maximálne kvalitný.

-         Viac času na prípravu vystupujúcich lektorov (časový predstih – koordinácia jednotlivých prezentujúcich)

-         -

-         Všetko, praktické prac.dielne. Alicka – bola pre mňa obrovský prínos.

-         Ešte jeden deň navyše.

-         Bolo to výborné.

-         Metodický materiál sprístupnený na internete.

-         Podľa mňa najväčším nedostatkom je „riedkosť“ takýchto stretnutí. Myslím, že mnohí by vedeli / mali potrebu vyjadriť viac, ale pre krátkosť priestoru to nebolo možné. Naozaj je tu potreba nejakého funkčného diskusného „fóra“.

-         Viac pohybu – turistika, bazén.

-         ?

-         -

-         Sedavé zamestnanie viac striedať s „rozohrievačkami“

-         Viac ako jedno stretnutie počas roka. Nestihli sme predebatovať všetko.

-         Bol veľmi kvalitný.

-         Bolo super!

-         Som spokojná a už je len na mne, aby som odpozerané aj využila.

-         Bolo to super!

-         Viac mužov.

-         Viac času – dostatočný časový priestor na modelové hodiny, aby sa dali dôkladne rozobrať z rôznych pohľadov – asi by mala letná škola trvať viac dní.

-         Myslím, že nemôžem hovoriť o skvalitnení, bol vysoko kvalitný.

-         Viacej času.

-         Všetko bolo super.

-         Nemám žiadne výhrady.

-         Kvalitným ju robia otvorené diskusie. Ak je to možné, zaraďovať ich čo najviac.

-         Viac pohyb.aktivít, za pekného počasia vonku.

-         Momentálne nehľadám spôsob skvalitnenia, seminár bol dokonalý.

-         Samostatné stretnutie len pre certifikovaných lektorov – napr. deň predtým.

 

Čo sa v dôsledku letnej školy zmení vo Vašej práci?

 

-         Ďalej uplatňovanie stratégie EUR

-         Určite veľa, lepšie plánovanie prípravy na vyučovanie

-         Videla som výborné ukážky, ako zlúčiť jednotlivé metódy a aktivity, aby práca bola naozaj efektívna.

-         Zapojím sa do projektu ako multiplikátor ŠKTM, škola sa zapojí do projektu o získanie titulu ŠKTM.

-         Obohatím a skvalitním štruktúru prac.dielní podľa rád, ktoré sa mi páčili a boli veľmi prínosné.

-         Uplatnenie nových poznatkov.

-         Samozrejme uplatnenie nových aktivít, v rámci EUR vo vyučovaní.

-         Začnem klásť väčší dôraz na upozorňovanie potreby rozvoja algoritmického myslenia. Zaradím do ponuky svojej lektorskej činnosti nové časti (komunikácia, nejednoznačnosť vyjadrovania)

-         Skvalitnenie spôsobu kooperatívneho učenia v triede. Budem lepšie vedieť, čo zdôrazniť učiteľom pri jednotlivých stretnutiach.

-         Získala som veľa informácií o kooperatívnom učení aj o jeho efetivite.

-         Teória – naštudujem si novú literatúru.

-         Budem klásť väčší dôraz na stratégiu EUR.

-         Seminár ma motivoval k novým aktivitám, metódam a ich využitiu vo vyuč.procese.

-         Dúfam, že budem vedie lepšie odhadnúť potreby projektu.

-         Budem pokračovať s inovatívnymi metódami vo vyučovaní. Použijem ďalšie.

-         Budem plánovať prac.dielne ešte dôkladnejšie a dávať väčší dôraz na stratégiu EUR.

-         Zavediem nové aktivity, viac využijem spoluprácu s rodinou, viac sa pri lektorovaní zameriam na využitie rámca EUR.

-         Zaradím nové aktivity, snáď sa skvalitní moja práca a pre deti bude učenie pútavejšie, zaujímavejšie a tvorivejšie.

-         Celkom určite si rozšírim teoretické poznatky (nové náhľady na didaktiku).

-         Vyskúšam nové aktivity.

-         Zlepší a skvalitní sa vyučovanie.

-         Mám veľa podnetov pre prácu so žiakmi, viac inšpirácií pre lektorskú činnosť.

-         Nové nápady – štvorce, ľudské pexeso.

-         Vyskúšať stratégiu EUR stále viac a viac.

-         Vo svojej učiteľskej práci zapracujem stratégiu EUR do ďalších hodín. V lektorskej práci – začnem lektorovať J veľmi sa teším.

-         Zásadné zmeny neplánujem, ale určite ma obohatil, poučil, ukázal možnosti – ale aj priestor na sebareflexiu.

-         Uvidíme, po každom takomto stretnutí sa vždy posuniem o kúsok dopredu, dúfam, že v pozitívnom smere.

-         Istotne vyskúšam modelové hodiny odprezentované multiplikátormi.

-         Skvalitním spôsob kooperatívneho učenia v triede. Budem viac používať rozdelenie metód do rámca EUR.

-         Zotrvávanie v presvedčení a trpezlivosť v presadzovaní zmien.

-         Zavádzanie nových metód do praxe, upútanie žiakov, budem sa snažiť skvalitňovať hlavne čitateľské zručnosti žiakov, pretože sú veľmi dôležité pre život.

-         Nové skúsenosti a poznatky budú určite zaradené do mojej práce a veľmi ovplyvnia prac. postup.

-         Zamýšľanie sa nad smerovaním združenia, certifikačný proces.

 

Aký bol Váš celkový dojem z letnej školy?

 

1                      2                      3                      4                      5

    Málo hodnotný                                                                         Vysoko hodnotný

 

 

5 5 5 4 5 5 5 4-veľmi hodnotný  5 5 5 6 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4=>5

 

Prosím, napíšte akékoľvek ďalšie poznámky týkajúce sa tohto seminára.

 

-         Bolo to supe! Ďakujem

-         Ďakujem, som super naštartovaná do nového šk.roka. Ďakujem!!!

-         Ďakujem!

-         Ďakujem!

-         Ďakujem za príjemnú atmosféru a dofinancovanie seminára. Za ušetrené si kúpim sukňu ;-)

-         Ďakujem všetkým lektorom za hodnotné príspevky. Všetkým prajem veľa zdravia, šťastia i síl a teším sa na spoluprácu.

-         Veľmi pekne ďakujem.

-         akékoľvek ďalšie poznámky týkajúce sa tohto seminára J

-         Výborná atmosféra, páčilo sa mi, že nás bolo menej ako vlani v Kubíne

-         Len tak ďalej, bolo to super!

-         Práca v sekcii zvlášť lektori a zvlášť multiplikátori (aspoň jeden deň). Alebo zvlášť letnú školu pre lektorov.

-         Ďakujem veľmi pekne za čerešničku na torte (prázdninách). Letná škola je veľmi, veľmi dobrá forma. Ďakujem moc!

-         So seminárom som bola veľmi spokojná. Stretla som príjemných ľudí, ktorí chcú vzdelávanie posunúť na kvalitnejšiu úroveň.

-         Trochu viac oddychu – napr. spoločná prechádzka v priebehu dňa. Bolo to zaujímavé, ale trochu náročnejšie na „obsedenie“ J

-         No výborné, čo vám budem hovoriť J Dobrá spoločnosť, výborná atmosféra.

-         Veľmi sa mi seminár páčil, pestrý, úplne využitý čas, niekedy sa mi zdalo hodnotenie „tendenčné“, inak otvorená atmosféra rešpektujúca všetkých účastníkov seminára.

-         Ďakujem.

-         Opäť ma toto stretnutie posunulo ďalej, myslím k vyššej kvalite. Ďakujem.

-         Bola som spokojná. Ďakujem.

-         Nadmieru spokojná!

-         Príjemný záver dovolenky, dobre zvolený termín.

-         Úžasné naštartovanie do nového školského roku. Vysoké namotivovanie do práce. Vďaka všetkým organizátorom.

-         Bez pripomienok.

-         Seminár prebiehal vo výbornej atmosfére (lepšie ako vlani, kde nás bolo veľmi veľa). Obohatil ma – skvalitním prácu lektora a prácu s deťmi v triede. ĎAKUJEM!

-         Jedna z mnohých silných myšlienok: „Pri učení je dôležité budovať štruktúru učiva – obsahu.“

-         Teším sa na ďalší seminár. Ďakujem!

-         Mám z toho všetkého dobrý pocit. Super J