Reading
 
Home arrow Projekty arrow Bezplatné vzdelávanie? arrow Je bezplatné školské vzdelávanie naozaj bezplatné?
Je bezplatné školské vzdelávanie naozaj bezplatné? Print E-mail

Bezplatný prístup k základnému a strednému vzdelaniu je na Slovensku ústavným právom . Napriek tomu sú vo verejných školách rozšírené rôzne neformálne poplatky . Takmer všetci rodičia prispievajú v hotovosti jeden až dvakrát  ročne do rodičovských združení. Väčšina rodičov  platí za rôzne školské akcie, mimoškolské činnosti a taktiež učebnice. Vyberanie platieb učiteľmi od žiakov vytvára ďalší problém: sociálne slabšie rodiny často nemôžu zaplatiť požadované sumy a sú tak stigmatizované dvakrát – jednak vylúčením dieťaťa z účasti na aktivite, kde sa vyžaduje príspevok (napr. školský výlet) a taktiež nátlakom na dieťa, ktoré sa musí vyrovnať s verejným vyberaním príspevkov učiteľom, pri ktorom ostatní vnímajú, že rodina na to nemá peniaze.

Tejto téme sa venuje medzinárodná štúdia  Neformálne platby rodičov na vzdelávanie“ (PIPES – Parents’ Informal Payments to Education Study).  Jej cieľom  bolo poukázať na problém neviditeľných platieb v “bezplatnom “školskom vzdelávaní na Slovensku.

 

Závery štúdie

Odporúčania štúdie