Čítanie
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan arrow Demokratický tábor v Budapešti
Demokratický tábor v Budapešti Tlačiť E-mail
„Ak sloboda a rovnosť majú byť v demokracii nadovšetko, tak tieto budú dosiahnuté vtedy, ak sa všetci ľudia rovnakou mierou budú čo najviac zúčastňovať na riadení." (Aristoteles)

 

V duchu tejto myšlienky sa konal Demokratický tábor v Budapešti v dňoch 25.-29 marca 2009, ktorý organizovala partnerská organizácia Združenia Orava - Civitas Hungary a ako hostí prizvala žiakov a pedagógov zo Slovenska. Účasť na ňom bol odmenou za niekoľkoročnú prácu v Projekte Občan pre 3 pedagógov a 9 žiakov zo ZŠ na Ul. Aurela Stodolu v Martine, ZŠ Okružná Michalovce a ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín. V príjemnom prostredí hotela Benczur v Budapešti nadviazali slovenskí žiaci a pedagógovia priateľské kontakty s maďarskými študentmi a ich pedagógmi. Pretože pracovným jazykom bola angličtina, obidve skupiny mali rovnaké podmienky pri vzájomnej komunikácii.

Pracovné semináre začínali hneď po raňajkách a mali bohatý a pestrý program. Po úvodných spoznávacích aktivitách sa žiaci venovali politickým systémom v oboch krajinách, ľudským právam, porovnávali problémy mladých ľudí v Maďarsku a na Slovensku a načrtli rozličné možnosti ich riešenia. Slovenskí žiaci si pripravili prezentácie o svojom prezidentovi,  parlamente,  vláde, ale i o Slovensku. Odpovedali na mnohé otázky a navzájom porovnávali politické systémy na Slovensku a v Maďarsku.

Mladí ľudia z oboch krajín mali možnosť vymeniť si skúsenosti, uvedomiť si svoje občianstvo a hrdosť na svoju vlasť, ale aj nevyhnutnosť ovládania cudzieho jazyka. Študenti porovnávali prácu a zloženie parlamentov, postavenie menšín a podiel občanov na riadení krajiny.

Je potrebné dodať, že žiaci z uvedených škôl sa už niekoľko rokov angažujú v Projekte OBČAN a svoje skúsenosti a zručnosti tak naplno využili pri reprezentovaní Slovenskej republiky. Ich práca nie je len ich osobnou skúsenosťou, ale aj prínosom vo výchove našich budúcich uvedomelých občanov.

Úprimné poďakovanie patrí riaditeľovi Civitas Hungary Tiborovi Gálovi a sympatickej lektorke a organizátorke Krisztine Raczovej, ktorá prispela k tomu, že sme sa všetci cítili príjemne a odniesli sme si užitočné skúsenosti a pekné spomienky.

Budapešť je nádherná. Aj keď sme ju navštívili v období, keď sa len prebúdzala zo zimného spánku, zanechala v nás neopakovateľný a veľmi pôsobivý dojem.

Niekoľkoročná práca v Projekte Občan sa podpísala na správaní a vystupovaní našich žiakov. Zaslúžia si pochvalu či jednotku za reprezentáciu svojej krajiny. Je veľmi príjemné sledovať kroky svojich žiakov - budúcich občanov a tešiť sa, že sme svojou troškou prispeli k ich občianskemu rastu.

 

Z vyjadrení žiakov ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne

V čom bol prínos demokratického tábora pre teba?

Naučili sme sa riešiť problémy, vytvárať kompromisy. Myslím, že v budúcnosti to využijem. A naučila som sa lepšie po anglicky, môžem s ňou pomôcť aj spolužiakom. /M. Brunčáková/

Ako si sa podieľala ne reprezentácii svojej školy, štátu?

Spolu so spolužiačkami sme pripravili prezentáciu o prezidentovi SR. Počas seminárov sme rozoberali problémy na školách. Pracovali sme v skupinách, kde sme sa o tom rozprávali, dokonca sme hrali aj scénku. /M. Kumorová/

Aký bol tvoj najsilnejší zážitok?

V Maďarsku sa mi páčilo, ako maďarskí študenti medzi sebou spolupracovali. A to, ako sa k nám správali, aj keď sme boli mladší. //M. Kumorová/

Poznanie ľudí z Maďarska, večerná prechádzka Budapešťou, cesta metrom, prehliadka Budapešte. /M. Brunčáková/

Takže spoznala som veľa múdrych a veľmi dobrých ľudí a vlastne som šťastná, že som tam mohla ísť. /N. Dvoršťáková/

Spracovali: Mgr. Želmíra Palková, Mgr. Eva Klačanová, Mgr. Monika Tomovčíková