Reading
 
CreMoLe Print E-mail
Projekt Create-Motivate-Learn (CreMoLe)

 

 eu.cremole.jpg

 

 

 

 

 

 

 cremole_logo_color.jpg

 

CreMoLe je multilaterálny projekt financovaný Európskou Úniou v rámci programu GRUNDTVIG. Hlavným cieľom projektu je určiť kľúčové faktory, ktoré súvisia s motiváciou zúčastňovania sa a zotrvávania v procese celoživotného učenia v rámci vzdelávania dospelých.

V rámci projektu  bude uskutočnený  prieskum medzi pedagógmi dospelých a učiacimi sa a bude vytvorená zbierka vhodných metód  pre vzdelávanie dospelých. Ďalej je naplánované  vytvoriť nové, inovatívne prístupy, ako učiť dospelých, ktoré by mali byť založené na konštruktívnom rámci učenia sa.. Tieto prístupy/metódy budú pilotne vyskúšané v jednotlivých partnerských krajinách.

 

Hlavnými výstupmi tohto projektu budú:

Príručka obsahujúca  inovatívne prístupy (metódy)

Zbierka  metód (good practices)

Vytvorenie vzdelávacieho kurzu Grundtvig

 

Medzinárodné konzorcium tohto projektu je zložené  z 9 partnerov z 8 rôznych európskych krajín (Rumunsko, Nemecko, Španielsko, Litva, Lotyšsko, Rakúsko, Taliansko a Slovensko)

Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.

Projekt začal 1. januára 2010.

Číslo projektu: 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).