Reading
 
Home arrow Projekty arrow CreMoLe arrow CreMoLe - Inovatívne spôsoby motivácie dospelých k vzdelávaniu sa
CreMoLe - Inovatívne spôsoby motivácie dospelých k vzdelávaniu sa Print E-mail
CreMoLe - Príručka
Inovatívne spôsoby motivácie dospelých k vzdelávaniu sa

 

Táto príručka bola vypracovaná ako súčasť projektu CreMoLe s cieľom šíriť inovatívne stratégie, techniky, alebo vzdelávacie aktivity vypracované a testované v rámci partnerstva. Ponúka praktické nápady na zlepšenie motivácie dospelých k učeniu.

Inovatívne stratégie, techniky, alebo vzdelávacie aktivity, ktoré obsahuje  príručka, boli testované s rôznymi cieľovými skupinami, osobami z rôzneho socio-ekonomického prostredia,  vrátane znevýhodnených skupín, pretože naším zámerom bolo, aby mali čo najširšie využitie pre  pedagógov, ktorí pracujú s dospelými, ktorým chýba motivácia učiť sa. 

Príklady uvedené v tejto príručke pochádzajú z testovania metód, techník a aktivít vyučovania a učenia v širokej škále vyučovacích kontextov, typov dospelých učiacich sa, alebo obsahu vzdelávacích programov.  Veríme, že naši čitatelia budú kreatívni a prispôsobia si naše prístupy konkrétnym vyučovacím kontextom, špecifikám vzdelávacích skupín a obsahov.

Ak budú prístupy vyskúšané aspoň s dvoma skupinami dospelých učiacich sa v dvoch odlišných kontextoch, budeme radi, ak dostaneme od pedagógov dospelých spätnú väzbu  o tom, ako sa im jednotlivé stratégie, techniky, alebo aktivity využívali. Na poslednej strane nájdu čitatelia spätnú väzbu. Budeme veľmi vďační všetkým čitateľom, ktorí sa budú chcieť podeliť o svoje myšlienky a skúsenosti s nami a vyplnia formulár spätnej väzby, ktorý nám pošlú.

Príručka je venovaná súčasným aj budúcim lektorom pracujúcim s dospelými, ktorí sa zdráhajú celoživotne sa vzdelávať.

Stiahnuť príručku