Reading
 
Home arrow Projekty arrow CreMoLe arrow CreMoLe - Create-Motivate-Learn
CreMoLe - Create-Motivate-Learn Print E-mail

 

Ako motivovať dospelých k účasti a zotrvaniu v procese celoživotného vzdelávania

 

Metodológie a techniky vo vzdelávaní dospelých  - zbierka najlepších postupov

 

Táto zbierka najlepších postupov metodológií a techník vyučovania a učenia dospelých je výsledkom výskumu vzdelávacích postupov v rámci projektu CreMoLe. Cieľom výskumu bolo zozbierať najlepšie postupy v oblasti vzdelávania dospelých v deviatich európskych krajinách prostredníctvom analýzy vzdelávacích programov ponúkaných rôznymi poskytovateľmi vzdelávacích kurzov pre dospelých rôznym skupinám: učiteľom, osobám s problémami vo vzťahu k svojej osobnosti a vo vzťahu k iným, bankovým špecialistom, dospelým migrantom, mladým ženám uchádzajúcim sa o prijatie na univerzitu, vyšším administratívnym pracovníkom, mladým nezamestnaným rómskym ženám, dospelým pedagógom formálneho a neformálneho vzdelávania, pracovníkom a manažérom asociácií pracujúcich s postihnutými osobami, nezamestnaným a uchádzačom o zamestnanie, členom deportovaných rodín, sociálnym pracovníkom, rodičom atď.

Správa o prieskume – Najlepšie postupy metodológií a techník vyučovania a učenia vo vzdelávaní dospelých

 

Správa prináša výsledky prieskumu najlepších postupov, metodológií a techník vyučovania a učenia vo vzdelávaní dospelých, ktorý  sa uskutočnil v deviatich európskych krajinách spolupracujúcich v rámci projektu CREMOLE „Create-Motivate-Learn“ (Tvoriť – motivovať – učiť sa). Tento dokument obsahuje popis metodológie, ktorá bola využívaná vo všetkých zúčastnených organizáciách a zabezpečila tak spoločnú štruktúru prieskumu, ako aj opis nástrojov použitých v prieskume a jeho výsledkov. 

Cieľom projektu CREMOLE „Create-Motivate-Learn“ (Tvoriť – motivovať – učiť sa), ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania, je identifikácia kľúčových faktorov týkajúcich sa motivácie k účasti a zotrvaniu v procesoch celoživotného vzdelávania širokého spektra dospelých učiacich sa, vrátane skupín so špeciálnymi potrebami a znevýhodnených skupín.

Tento dokument obsahuje 20 najlepších postupov, ktoré majú spoločný predovšetkým inovatívny prístup ku vzdelávaniu dospelých, možnosť prenosu a prvky motivácie.

 

 

Tieto  publikácie boli vytvorené v rámci projektu

Create-Motivate-Learn (502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP)

 

eu.cremole.jpgTento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.

 

Publikácie obsahujú výlučne názory autorov a komisia nezodpovedá za žiadne dôsledky využitia uvedených informácií.