Reading
 
Home arrow Projekty arrow CIVITAS arrow Projekt občan arrow CIVITAS - Čo je Projekt Občan?
CIVITAS - Čo je Projekt Občan? Print E-mail
Projekt Občan je projektom zameraným na výchovu mládeže k demokratickému občianstvu. Učí mladých ľudí sledovať a ovplyvňovať verejnú politiku, pričom sa zameriava na celoštátne, miestne, školské aj triedne problémy a vedie žiakov k ich tvorivému riešeniu. Žiaci sa pod vedením svojho pedagóga učia rozoznávať, ktorá verejná inštitúcia a na akej úrovni je na riešenie určitého problému vhodná. Projekt vznikol v Kalifornii, USA, a je založený na myšlienke, že právom všetkých občanov je zúčastňovať sa "vecí verejných" a hovoriť, čo si myslia o riešení problémov vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí.

 

Žiaci na projektoch pracujú pod vedením svojej učiteľky alebo učiteľa, začínajú definovaním a výberom vlastného aktuálneho problému, navrhujú možné postupy jeho riešenia, oslovujú kompetentné orgány a ich predstaviteľov. Prácu na projekte dokumentujú prostredníctvom vypracovania triedneho portfólia, ktoré prezentujú v závere školského roka na regionálnej a celoštátnej úrovni.

Ak sloboda a rovnosť majú byť v demokracii nadovšetko, tak tieto budú dosiahnuté vtedy, ak sa všetci ľudia rovnakou mierou budú čo najviac zúčastňovať na riadení.
Aristoteles