Reading
 
O projekte
4. rok projektu Škola, ktorej to myslí Print E-mail
Rozvoj samostatného myslenia a učenia: základný predpoklad celoživotného vzdelávania
 
Tretí rok projektu ŠKTM Print E-mail
Tretí rok projektu Škola, ktorej to myslí

 

V júni 2009 vstúpil  projekt Škola, ktorej to myslí, do svojho  tretieho  roka. Po vyhlásení výzvy nasledoval výber škôl, ktorých pedagogický zamestnanci mali byť v nasledovnom školskom roku školení. Okrem výberu komisiou boli súčasťou prípravných aktivít aj úvodné stretnutia koordinátorov projektu s pedagógmi škôl, tzv. ochutnávky, na ktorých boli vysvetlené podmienky zapojenia do projektu a stručne predstavený spôsob vedenia jednotlivých pracovných dielní.

 
Výskum 2008 Print E-mail
Výsledky výskumu
 
Letná škola Print E-mail
Ako bolo?
 
Vstupujeme do III. roku projektu Print E-mail

Projekt Škola, ktorej to myslí, sa dostáva do tretieho roku. V prvom roku projektu, od apríla 2007, bolo vyškolených 8 modelových ZŠ, čo predstavuje takmer 250 učiteľov a 3600 žiakov. Druhý rok sa do projektu zapojilo ďalších 24 základných škôl a 3 stredné školy, čo predstavuje približne 850 učiteľov a viac než 12000 žiakov a študentov. Celkom za dva roky bolo vyškolených takmer 1100 učiteľov, čo má dopad na približne 15 000 žiakov a študentov.

 
Škola, ktorej to myslí Print E-mail


Letná škola

Hodnotenie