Reading
 
Home arrow Projekty arrow Kritické myslenie
Kritické myslenie
Anketa Print E-mail

ANKETA pre účastníkov vzdelávania „Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí“

 
Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí Print E-mail
Projekt Kritickým myslením k vyššej vzdelanosti a adaptabilite mladých ľudí je koncipovaný ako projekt ďalšieho vzdelávania pedagogicky a odborne spôsobilých učiteľov stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl. Využíva predchádzajúcu akademickú prípravu i praktické skúsenosti učiteľov z pedagogického procesu k tomu, aby ich podnietil k tvorivej aplikácii, overovaniu a modifikácii aktivujúcich metodických postupov, aby podporoval pedagógov pri reflektívnom posudzovaní vlastnej odbornej práce a zavádzaní pozitívnych zmien v záujme zvyšovania kvality vyučovacieho procesu.