Reading
 
Home arrow Projekty arrow Škola ktorej to myslí arrow O projekte arrow 4. rok projektu Škola, ktorej to myslí
4. rok projektu Škola, ktorej to myslí Print E-mail
Rozvoj samostatného myslenia a učenia: základný predpoklad celoživotného vzdelávania

   Projekt Škola, ktorej to myslí  vstupuje v školskom roku 2010/2011 do svojho  štvrtého roku.  Počas predchádzajúcich troch rokov  bolo vyškolených takmer  1250 učiteľov ZŠ a 200 učiteľov SŠ, čo má dopad minimálne na  43 500 žiakov a študentov, ak predpokladáme, že každý učiteľ využíva nové poznatky a zručnosti minimálne u 30 žiakov. Predpokladáme, že reálne ich je  viac. Program pomáha zabezpečovať 40 lektorov a multiplikátorov. 

            V školskom roku 2010/2011 je do projektu zapojených 38 škôl (34 základných a 4 stredné školy).  14 nových škôl absolvuje prvý vzdelávací program pod názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. 24 škôl, ktoré v projekte pokračujú, absolvujú druhý vzdelávací program pod názvom Podpora kritického myslenia.

Program „Škola, ktorej to myslí“ ponúka dvojmodulový akreditovaný vzdelávací program s počtom 15 kreditov za každý modul. Všetky základné školy majú možnosť absolvovať modul  1 „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“. Modul 2 „Podpora kritického myslenia“ nadväzuje na prvý modul a môžu sa oň uchádzať školy, ktoré

v predošlých ročníkoch už prvý modul absolvovali. Oba moduly – každý v trvaní 60 hodín - učia pedagógov používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Po absolvovaní oboch modulov môže škola získať štatút „Škola, ktorej to myslí“.