Reading
 
Home arrow O nás
O nás Print E-mail

Združenia Orava je nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy.


Zámerom Združenia Orava je:
  • predstaviť širokej pedagogickej verejnosti postupy vyučovania, učenia a riadenia podporujúce princípy demokracie, tolerancie a spolupráce,
  • prispievať k zmenám vo vyučovacom prostredí novým definovaním vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, učiteľmi navzájom, učiteľmi a riadiacimi pracovníkmi i navzájom medzi žiakmi,
  • podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými stupňami škôl, ako aj medzi jednotlivými členmi školskej komunity,
  • podnietiť trvalé zmeny vo vyučovacích metódach a organizácii škôl tak, aby boli žiaci lepšie pripravení na život v demokratickej spoločnosti.