Reading
 
Home arrow O nás arrow História
História Print E-mail

1991 - minister školstva SR pri návšteve USA kladie otázku „Ako učíte demokracii?“ Pedagógovia z University of Northern Iowa, Jeannie Steele, Ph.D. a Kurt Meredith, Ph.D., prichádzajú s návrhom na projekt, ktorý nazvali podľa regiónu Slovenska, kde zahájil svoju činnosť - Oravy. Organizujú sa prvé semináre, výmenné návštevy a stretnutia amerických a slovenských pedagógov, plánujú sa vzdelávacie programy za finančnej podpory Nadácie pre medzinárodný rozvoj v štáte Iowa, Americkej informačnej agentúry (USIA) a Nadácie otvorenej spoločnosti - Slovensko.

1994 - začína sa intenzívna práca v rámci Projektu Orava financovaného z prostriedkov poskytnutých Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) pre University of Northern Iowa. Otvára sa vzdelávací program pre riadiacich pracovníkov a prvé vzdelávacie programy pre základné skupiny učiteľov základných a materských škôl. Ku stredisku v Dolnom Kubíne sa pridáva kancelária v Bratislave.

1997 - otvára sa tretia pobočka v Nitre. Na Slovensko prichádzajú lektorky Sally Beach, Ph.D. a Mary Melvin, Ph.D. „Prvá generácia“ učiteľov a riadiacich školských pracovníkov, ktorí absolvovali intenzívne vzdelávania, začína viesť vlastné vzdelávacie programy pre svojich kolegov.

1999 - prebieha program Inovačné metódy, v rámci ktorého sa stretávajú a spolupracujú vysokoškolskí učitelia s učiteľmi stredných a základných škôl.

2001 - Združenie Orava má vybudované kancelárie v Bratislave, Dolnom Kubíne a Nitre a ďalšie odborno-informačné centrá v Topoľčanoch, Tvrdošíne a Prešove, intenzívne spolupracuje s metodickými centrami a príslušnými školskými správami, ŠPÚ, pedagogickými fakultami v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Združenie Orava je profesijnou organizáciou pedagógov založenou na širokej členskej základni viac ako 150 pedagógov, knihovníkov, rodičov a sympatizantov škôl.