Čítanie
 
Home arrow O nás arrow Ciele
Ciele a činnosti Tlačiť E-mail

Profesionálny rozvoj

Združenie Orava umožňuje prezentovanie záujmov detí, pedagógov, ostatných pracovníkov škôl a rodičov a stará sa o záujmy týchto skupín. Združenie sa podieľa na ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov a podporuje organizovanie dlhodobých a krátkodobých vzdelávacích programov pre učiteľov na rôznom stupni škôl.

Výskum

Združenie Orava realizuje výskumy a spolupracuje s inými vzdelávacími a nevzdelávacími inštitúciami a súkromnými osobami na realizácii výskumov týkajúcich sa sledovania a hodnotenia školských javov.

Publikácie

Združenie Orava vydáva časopis NOTES, metodicko-odborný štvrťročník, ktorý poskytuje priestor pre výmenu informácií a praktických skúseností pedagógov zo zavádzania demokratických metód a prístupov v škole.

Konferencie

Združenie Orava organizuje a podieľa sa na organizovaní konferencií a odborných seminárov na rôznej úrovni.