Reading
 
2% Print E-mail

2% - Ďakujeme, že nás podporíte!

Ďakujeme Vám, že poukázaním 2% Vašej dane na účet nášho združenia

prispejete k podpore a rozvoju vzdelávania na Slovesnku.Ako poukázať 2%?

 

Údaje o našej organizácii:

 

Názov: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Hálova 16, 851 01 Bratislava

IČO: 317 465 94

 

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane