Reading
 
Home arrow Námety
Námety
EUR v spotrebiteľskej výchove Print E-mail
Využitie EUR v spotrebiteľskej výchove

 

Skladačka

Sprievodca predpovedí

K-L-W

ENERGIZER

 

Consumer Classroom - edukačný portál pre spotrebiteľské vzdelávanie

 

 
Využitie rámca EUR na hodine prírodopisu Print E-mail

Prírodoveda

 
Dlhonos na cestách Print E-mail

Slovenský jazyk

 
Prírodoveda tvorivou cestou Print E-mail

Prírodoveda

 
Keď čítanie nie je trestom. Print E-mail

Slovenský jazyk

 
Ukážka vyučovacej hodiny Print E-mail

Prírodopis

 
Tipy na zahrievacie aktivity Print E-mail
Zahrievacie aktivity sú vhodné na prácu s deťmi a študentmi pri rôznych školských a mimoškolských aktivitách, ale zároveň môžu byť vhodným spestrením pri práci s dospelými na rôznych stretnutiach, seminároch, pracovných dielňach a pod. Zahrievacie aktivity sa výborne hodia práve na obdobie začiatku školského roka, keď sa žiaci, prípadne účastníci vzdelávacích programov navzájom ešte dobre nepoznajú a nie sú zvyknutí spolu pracovať.