Čítanie
 
Home arrow Linky
Linky Tlačiť E-mail

Centrum pre vzdelávaciu politiku

Projekt Orava - stránka venovaná začiatkom Projektu Orava  English

www.citanie.sk - stránka venovaná čítaniu  Slovak language

Reading and Writing for Critical Thinking - stránka partnerského projektu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, ktorý pôsobí v 28 krajinách strednej a východnej Európy a strednej Ázie  English

Kritické myšlení, o. s. - stránka českej partnerskej organizácie  Česky

SK-Libris - stránka venovaná projektu zameranému na manažment knižničných a informačných zdrojov, na ktorom v rokoch 1998 - 2000 Združenie Orava spolupracovalo s Univerzitou v severnej Iowe (USA)  English

University of Northern Iowa - stránka Univerzity v severnej Iowe (USA)  English

www.infovek.sk - Projekt Infovek  Slovak language

www.mlade-leta.sk - vydavateľstvo Mladé letá  Slovak language

International Reading Association - stránka Medzinárodnej asociácie na podporu čítania  English

CIVITAS - medzinárodný program vzdelávania k občianstvu a demokracii  English

Reading is Fundamental 

National Education Association

 www.dolceta.eu - on-line spotrebiteľské vzdelávanie a  podpora finančnej gramotnosti

Integrovaná didaktika Sj a literatúry pre primárne vzdelávanie