Správy o činnosti

  Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2017, Správa o hospodárení za rok 2017, Plán činnosti na rok 2018 

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2016, Správa o hospodárení za rok 2016, Plán činnosti na rok 2017 

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2015, Správa o hospodárení za rok 2015, Plán činnosti na rok 2016 

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2014, Správa o hospodárení za rok 2014, Plán činnosti na rok 2015

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2013, Správa o hospodárení za rok 2013, Plán činnosti na rok 2014

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2012, Správa o hospodárení za rok 2012, Plán činnosti na rok 2013

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2011 a Správa o hospodárení za rok 2011 doc.png

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2010 a Správa o hospodárení za rok 2010doc.png

Plán činnosti Združenia Orava na rok 2011 doc.png

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2009 a Plán činnosti na rok 2010 doc.png

Správa o hospodárení za rok 2009 doc.png

Správa o činnosti Správnej rady za rok 2009 a Plán činnosti na rok 2010 doc.png

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2008  doc.png

Správa o hospodárení za rok 2008 doc.png

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2007 doc.png

Správa o činnosti Správnej rady za rok 2007 doc.png

Správa o činnosti Združenia Orava za rok 2006 doc.png

Správa o činnosti Správnej rady za rok 2006 doc.png