Zoznam škôl vybraných do II. fázy projektu Škola, ktorej to myslí

 

Bratislavský kraj

ZŠ, Rajčianska 3, Bratislava
ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce
ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra

 

Trnavský kraj

ZŠ, ul. Atómová 1, Trnava
ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 7, Sereď
ZŠ, Vajanského 2, Skalica

 

Trenčiansky kraj

ZŠ, Bánovská 30, Trenčianska Turná
ZŠ, ul.Malonecpalská 37,  Prievidza
ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové 377, 913 05

 

Nitriansky kraj

ZŠ, Pláštovce 634

ZŠ, Hlavná 60, Dolný Pial
ZŠ, Bojná 76

 

Žilinský kraj

ZŠ s MŠ, ul. Hurbanova 27, Martin
ZŠ s MŠ, Ul. J.D.Matejovie 539, Liptovský Hrádok
ZŠ, Kvačany 227, 032 23

 

Banskobystrický kraj

ZŠ J.J.Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
ZŠ Alapiskola, Bátka 172
ZŠ F. Kazinczyho s VJM, Mierova ul. 45, 982 01 Tornaľa

 

Prešovský kraj

ZŠ, Hlavná 367, Kapušany
ZŠ ul. Gašpara Haina 37, Levoca
ZŠ, Soľ 53, 094 35

 

Košický kraj

ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves
ZŠ, Okružná 17, Michalovce
ZŠ Jenisejská 22, Košice