7.-9. novemebr 2008 – INOVÁCIE V ŠKOLE 2008

7.-9. novemebr 2008 – INOVÁCIE V ŠKOLE 2008