Profesijný rozvoj učiteľov 2019

Profesijný rozvoj učiteľov. Nové výzvy a trendy.
25. - 26. október 2019
Slovanský Dum, Praha

 

Prihláška

Program