T-PEI
T-PEI

Porovnávacia štúdia o rodičovských zručnostiach potrebných na rozvoj emocionálnej inteligenicie

 

Rozvoj emocionálnej inteligencie - Národná disseminačná konferencia 2

T-PEI Spravodaj1

T-PEI Spravodaj 2

T-PEI Spravodaj 3