LeGMe

 Ako sa stať dobrým mentorom (Learning to be a Good Mentor)

 

logo_legme_klein.jpg

Projekt „Ako sa stať dobrým lektorom“ je realizovaný s podporou Programu celoživotného vzdelávania, Učiace sa partnerstvá Grundtvig (referenčné číslo projektu 2013-1RO1-GRU06-29565 1.

Partneri projektu: Consortiul International LSDGC (Rumunsko, koordinátor), Verein MUNTERwegs (Švajčiarsko), Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Nemecko), CESIE (Taliansko), ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS (Litva), Grimstad kommune/Kvalifiseringstjenesten (Nórsko), Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní (Slovensko) Forum za slobodu odgoja (Chorvátsko).

Trvanie projetu: 1. august 2014 – 31. júl 2015

Cieľová skupina: dospelí, ktorí venujú svoj čas mentoringu: seniori, nezamestnaní, študenti a ich lektori.

Cieľ: pripraviť ľudské a pedagogické zdroje pre partnerov, aby boli schopní zaviesť efektívne mentoringové programy, ktoré podporia dospelých a deti v ich komunitách, s výhľadom ich posilnenia pre zmysluplné a zodpovedné prispenie k spoločnému dobru.

O projekte: Dospelí, napr. seniori, osoby nachádzajúce sa medzi zamestnaniami, vysokoškolskí studenti, migranti, ktorí budú zapojení do projektu, si uvedomia dôležitosť svojej roly “sprievodcu” pre druhých, pričom zhodnotia seba a svoje možnosti, čím nemalou mierou prispejú k dobru  komunity, v ktorej žijú.  Celé partnerstvo bude analyzovať mentoringové programy existujúce v partnerských krajinách, následne čoho bude vypracovaný spoločný rámec a návod na prípravu programov zameraných na školenie a zdokonaľovanie mentorov a ich školiteľov, čo neskôr vyústi do online brožúry skompletizovanej na konci projektu. Navyše každá organizácia zorganizuje vlastný mentoringový program podľa svojich potrieb.

Výstupy projektu:

·         Zistenia analýz mentoringových trénerských programov v partnerských krajinách

·         Systém a nástroje  monitoringu a hodnotenia trénerských programov

·         Návod pre mentorov a koordinátorov mentoringových programov – sprievodná kniha

·         Blog a facebook partnerstva

·         Spravodaj

Úvodné stretnutie v Zugu, Švajčiarsko

 

 legme_group_kick_off.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Druhé stretnutie v Palerme

Spravodaj 1

Pokyny

Mentoring Programme

Príručka

 

 

eu_flag_llp_en-01.jpgTento projekt bol podporený z prostriedkov Európskej komisie, v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Učiace sa partnerstvá Grundtvig. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú žiadnu zodpovednosť za použitie informácií v ňom obsiahnutých.

 

Ďakujeme Európskej komisii a Národnej agentúre Programu celoživotného vzdelávania SAAIC za podporu!