Inovácie v škole 2012
Príspevky z konferencie

 

13. ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou

Inovácie v škole

19. - 21. október 2012

Hotel Permon, Vysoké Tatry

 

 

Marcela Maslová: Prezentácia činnosti Združenia Orava

 

Romana Kanovská, NÚCEM: Čitateľská gramotnosť 15-ročných žiakov podľa výsledkov PISA 2009 a výzvy pre Slovensko

 

Sally Beach, University of Oklahoma, USA; Angela Ward: University of Saskatchewan, Canada: Slovenskí žiaci ako čitatelia a pisatelia: Čo ich v triede aktivizuje?

 

Viera Michalková, PPPaP, Martin: Projekt Občan