ZŠ s MŠ, Štefanov - THČ
Týždeň hlasného čítania na ZŠ s MŠ v Štefanove
Power point prezentácia