Transformačné premeny slovenského školského systému po roku 1989
Príspevok Prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.  na konferencii Inovácie v škole 2010