Inovácie v škole 2010 - Program
Inovácie v škole 2010

 

Informácie

PROGRAM KONFERENCIE

DIELNE

OKRÚHLE STOLY


 

Prihláška on-line

Prihláška - verzia na tlač

 

 

 
  logo_orava_fial.gif

 

 

 

 


Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

 

  a

 

cpvp-logo.jpg

Centrum pre vzdelávaciu politiku

 

 

si Vás dovoľujú pozvať na
 
11. ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
 

Inovácie v škole

12. - 14. november 2010

Hotel Permon, Vysoké Tatry

 

Témy konferencie:

 

Metódy a stratégie podporujúce myslenie a učenie

                                        

 

Rozvíjanie kľúčových kompetencií

 

Spolupráca rodiny, školy a verejnosti, rozvoj školskej komunity

 

Školský manažment

 

Hodnotenie v škole

 

Podpora pozitívnych sociálnych vzťahov v škole

 

Výchova k občianstvu

 

Multikultúrna výchova

 

***


 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!