Inovácie v škole 6.-8. november 2009
10. ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou.