novinky

publikácie

napíšte nám

Čítanie
 
Home

Prihláška Inovácie v škole 2016

21. - 23. október 2016, Hotel Permon, Podbanské
Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2016.

Ďalšie informácie získate na:
www.zdruzenieorava.sk

marcelamaslova2@gmail.com
miriamh@projectorava.sk

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom
do 7. októbra 2016
Nezabudnite do doplňujúceho údaju napísať svoje meno a priezvisko.

Názov účtu: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Číslo účtu: SK21 7500 0000 0005 8492 1793
Var. symbol: 212316
Konšt. symbol: 0308
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko účastníka
Peň. ústav: ČSOB, a.s., Bratislava

Kópiu dokladu o zaplatení prosíme zaslať spolu s prihláškou.
V prípade elektronickej objednávky si doklad prineste so sebou.
Prihláseným účastníkom a prezentujúcim budú včas zaslané podrobnejšie informácie súvisiace s účasťou na konferencii na Vami uvedenú emailovú adresu.
*Meno a priezvisko, titul:
*Názov a adresa inštitúcie:
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
*E-mail:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR
21. - 23. október 2016, Hotel Permon, Podbanské
Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2016.

Ďalšie informácie získate na:
www.zdruzenieorava.sk

marcelamaslova2@gmail.com
miriamh@projectorava.sk

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom
do 7. októbra 2016
Nezabudnite do doplňujúceho údaju napísať svoje meno a priezvisko.

Názov účtu: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Číslo účtu: SK21 7500 0000 0005 8492 1793
Var. symbol: 212316
Konšt. symbol: 0308
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko účastníka
Peň. ústav: ČSOB, a.s., Bratislava

Kópiu dokladu o zaplatení prosíme zaslať spolu s prihláškou.
V prípade elektronickej objednávky si doklad prineste so sebou.
Prihláseným účastníkom a prezentujúcim budú včas zaslané podrobnejšie informácie súvisiace s účasťou na konferencii na Vami uvedenú emailovú adresu.
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR

Prihláška Inovácie v škole 2016

21. - 23. október 2016, Hotel Permon, Podbanské
Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2016.

Ďalšie informácie získate na:
www.zdruzenieorava.sk

marcelamaslova2@gmail.com
miriamh@projectorava.sk

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom
do 7. októbra 2016
Nezabudnite do doplňujúceho údaju napísať svoje meno a priezvisko.

Názov účtu: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Číslo účtu: SK21 7500 0000 0005 8492 1793
Var. symbol: 212316
Konšt. symbol: 0308
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko účastníka
Peň. ústav: ČSOB, a.s., Bratislava

Kópiu dokladu o zaplatení prosíme zaslať spolu s prihláškou.
V prípade elektronickej objednávky si doklad prineste so sebou.
Prihláseným účastníkom a prezentujúcim budú včas zaslané podrobnejšie informácie súvisiace s účasťou na konferencii na Vami uvedenú emailovú adresu.
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
Názov a stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:
Registračný poplatok na konferenciu prosíme uhradiť do 7. októbra 2016 bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúcich údajov napísať svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR
Registračný poplatok:
EUR