Čítanie
 
Home

Prihláška Inovácie v škole 2011

21. - 23. október 2011, Hotel Permon, Podbanské
Uzávierka prihlášok je 3. októbra 2011.

Ďalšie informácie získate na:
www.zdruzenieorava.sk
Tel./fax: 043/5865 462,02/624 10676
marcelam@projectorava.sk

Poplatky súvisiace s konferenciou prosíme uhradiť
do 7. októbra 2011
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Nezabudnite do doplňujúceho údaju napísať svoje meno a priezvisko.

Názov účtu: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Číslo účtu: 402017913 / 7500
Var. symbol: 212310
Konšt. symbol: 0308
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko účastníka
Peň. ústav: ČSOB, a.s., Bratislava

Kópiu dokladu o zaplatení prosíme zaslať spolu s prihláškou.
V prípade elektronickej objednávky si doklad prineste so sebou.
Prihláseným účastníkom a prezentujúcim budú včas zaslané podrobnejšie informácie súvisiace s účasťou na konferencii na Vami uvedenú emailovú adresu.
*Meno a priezvisko, titul:
*Názov a adresa inštitúcie:
Kontaktná adresa:
(ak sa líši od hore uvedenej)
Tel.:
*E-mail:
Stručná charakteristika pracovnej dielne (bude uvedená v programe konferencie):
K svojej pracovnej dielni budem potrebovať:
K dispozícii budú farebné fixky, čisté papiere formátu A4, biele plagáty (flipcharty), lepiaca páska a nožnice.
Prezentácie v rámci „Okrúhlych stolov“ trvajú 45 minút a v jednom časovom bloku ich prebieha paralelne niekoľko. Slúžia predovšetkým na výmenu informácií (napr. o rôznych školských projektoch, výskumoch a pod.) alebo ako priestor pre kratšie diskusie na zvolenú tému. Počet účastníkov jedného okrúhleho stola je približne 10 - 20.
Téma:
Téma:

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

Registračný poplatok zahŕňa výdavky na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, pracovné materiály, občerstvenie a ostatné režijné náklady.

Registračný poplatok

29 EUR
25 EUR
35 EUR
30 EUR

Ubytovanie a stravovanie

Program konferencie bude prebiehať v priestoroch hotela Permon, Podbanské (www.hotelpermon.sk). Ubytovanie a stravovanie je pre účastníkov konferencie zabezpečené v hoteli Permon. Prvý deň je ubytovanie od 15.00 hodiny. Odubytovanie je do 11:00 hod. Cena za nocľah vrátane polpenzie v hoteli Permon zahŕňa raňajky a večeru formou švédskych stolov a voľný vstup do fitness a bazéna v čase od 7.00 do 10.00. Obed (spoločné menu) v reštaurácii hotela Permon si môžu účastníci konferencie objednať prostredníctvom prihlášky.
Objednávam si nocľah s polpenziou v hoteli Permon:
51 EUR/os
46 EUR/os
79 EUR/os.
46 EUR/os.
Objednávam si obed v hoteli Permon:
7 EUR
Registračný poplatok a objednané služby spolu:
EUR
51 EUR/os.
79 EUR/os.