Reading
 
VÝSLEDKY THČ 2017 Print E-mail
Týždeň hlasného čítania 2017 - Výsledky
 

 

V súťaži S knihou za hudbou boli vyžrebované tieto školy

 

ZŠ s MŠ, Školská 528, Veľké Ripňany - IV.A

ZŠ s MŠ, Utekáč - 1. ročník

ZŠ, Veľký Biel - 4. ročník

ZŠ, Školská 1, Ľubica - III.B

ZŠ s MŠ, Krasňany 19 - 3. ročník

ZŠ J. Hanulu, Liptovské Sliače - 1.B

ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany - 1.A

ZŠ s MŠ, Rastislavice 186 - I.-III. ročník

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!