Reading
 
Home arrow Akcie arrow Týždeň hlasného čítania arrow Týždeň hlasného čítania 2003 v ohlasoch
Týždeň hlasného čítania 2003 v ohlasoch Print E-mail
Druhý ročník Týždňa hlasného čítania je za nami a sme veľmi radi, že opäť môžeme uverejniť niektoré postrehy a reakcie učiteľov, detí i rodičov, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Tešíme sa, že tohtoročný "Týždeň" prilákal aj množstvo „nováčikov", ktorí sa do hlasného čítania zapojili po prvýkrát, ale rovnako nás potešili kresbičky a plániky detí, ktoré túto hru už poznali od vlani. Tento rok sme Týždeň hlasného čítania obohatili aj o aktivitu pre starších žiakov a jej odozva bola veľmi pozitívna. V tomto roku sa do žrebovania zapojilo viac než 200 tried z celého Slovenska. Tento počet v nás len utvrdzuje presvedčenie, že deťom sa páči, keď im čítajú druhí, čo ich motivuje k tomu, aby potom samy častejšie siahali po knižkách. Veríme, že táto akcia aj vo Vašom okolí opäť prispela k dobrej nálade, rozvoju kamarátstva medzi dieťaťom a knihou a pripomenula hodnotu čítania, ako nám o tom mnohí z Vás napísali.

 

Čítam knižku, čítam smele,
slovíčko sa na mňa smeje.
Písmenká ja rada mám,
preto rada čítavam
Mirka Salvová, 2. tr., Lúčky

Ako učitelia vieme, že deti málo a niektoré aj nerady čítajú. Musím sa Vám poďakovať za možnosť navštevovať v r. 2000 vaše cyklické vzdelávanie, ktoré mi ukázalo cestu, ako pritiahnuť deti ku knihám a k čítaniu vôbec. Už tretí rok realizujem jednu hodinu do týždňa „čitateľskú dielňu", kde sa deti môžu zdokonaliť v čitateľských zručnostiach a prezentovať svoju čítanú knihu spolužiakom. Veľmi ma potešil 2. ročník Týždňa hlasného čítania. Samozrejme, ani tento sme nevynechali a zapojili sme sa tak, ako vlani. Pretože som chcela ukázať rodičom ohlas z minulého ročníka a rozhovorom vysvetliť pokyny k hlasnému čítaniu od Madam Esmé, rozhodla som sa 25. marca 2003 pre netradičné rodičovské stretnutie (realizujem ich pravidelne už tretí rok k určitým výročiam) s názvom Čo bolo ďalej? (riadené čítanie). Rodičia čítali v skupinách, ako príbeh prebiehal. Neskôr sme z prečítaného kreslili časti príbehu a urobili sme si galériu so zaujímavými vyjadreniami rodičov a detí.
PaedDr. Danka Jungová, ZŠ, Hnúšťa, Nábrežie Rimavy

hore

Sedí Marek na stoličke
a škrabká sa po hlavičke.
Číta knižku celkom novú,
o zvieratkách, rozprávkovú.
Usmieva sa pritom milo,
zvieratkám sa pošťastilo,
ujsť vlkovi spred nosa,
od smiechu za brucho chytá sa.
Marek Pšenko, 2.tr., Lúčky

hore

Najviac sa mi páčilo, že som mohol byť so svojou sestrou dlhšie ako inokedy. Viac sme spolu komunikovali a veľa sme sa nasmiali. Bavilo ma to, lebo som pre ňu mohol spraviť niečo prospešné. To je všetko super, lebo aj keď som s ňou celého pol dňa, málo spolu hovoríme a veľmi sa spolu ani nezabávame. Ale toto čítanie ma naozaj potešilo. Dlho sme sa rozprávali o tom, čo by sa mohlo stať po prečítanom texte, robili sme si srandu z nedostatkov knihy. Ale aj mňa príbeh o Hobbitovi veľmi zaujal, takže to bolo prospešné aj pre mňa aj pre moju mladšiu sestru. Síce mi to zapralo veľa času, ale bolo to podľa mňa to najlepšie, čo som s tým časom mohol urobiť. Je to stopercentne lepšia ako pozeranie televízie alebo hranie sa na počítači!
Matúš Stračiak, starší brat, Trstená

hore

Na prvom stupni našej školy sa do hlasného čítania zapojili všetky triedy, na druhom stupni sa zapojili vyučujúci predmetov hudobná výchova, slovenský jazyk, zemepis, dejepis, náboženstvo, výtvarná výchova, prírodopis a samozrejme žiaci. Triedni učitelia zasa na triednických hodinách čítali deťom príbehy z knihy Detský čin roka. Autorom nápadu blahoželám a ďakujem.
PaedDr. Beáta Sabová, riad. ZŠ a SŠ Trenčianska Turná

hore

Čitateľská hra u väčšiny žiakov vzbudila záujem o čítanie a verím, že aj v budúcnosti budú siahať po knihách, aby v nich spoznali príbehy svojich rovesníkov. My sme na hodinách čítania a literárnej výchovy v tomto šk. roku už prečítali šesť kníh. Ja len pevne verím, že im táto chuť do čítania vydrží.
Anna Šťastná, ZŠ Levočská ul., IV. B, Spišská Nová Ves

hore

Pani učiteľka Danka Facunová s dcérou Katkou pripravili peknú hru pre mladších žiakov. Ďakujeme! Učím 22 prvákov a mám to šťastie, že deti rady čítajú. Čítanie považujem za základ a preto rada pre deti vymýšľam rôzne aktivity. Zároveň dbám na to, aby každé dieťa čítalo denne aj v škole. 27. marca 2003 som zvolala rodičovské stretnutie. Zúčastnilo sa ho 18 rodičov a spolu s nimi prišlo 18 detí. Triedu sme so žiakmi najskôr pripravili tak, že sme lavice uložili do tvaru U a stoličky sme poukladali do vnútorného aj vonkajšieho oblúku. V strede trónil darčekový kôš - výhra od firmy Figaro. Deti sa nevedeli dočkať tohto dňa nielen pre sladkosti, ale aj pre čítanie, ktoré sme na túto akciu pripravili. Cieľom stretnutia s rodičmi bolo ukázať, ako žiaci v triede čítajú a taktiež názorne predviesť, ako s deťmi čítať zábavnou a zaujímavou formou aj zo šlabikára. Deti najskôr čítali známy text, potom som ich prekvapila neznámym textom. Rozdala som im knihu Nedočkavý prvák, s ktorou sme potom názorne pracovali. Rodičia sledovali, ako pracovať s neznámym textom, ako deti zaujať, čo vysvetliť a pod. Na záver som im rozdala pripravený materiál "S knihou za múdrosťou sveta" a vysvetlila im cieľ týždňového čítania. Týždeň ubiehal a deti mi každý deň hneď ráno oznamovali, koľko čítali, kto im čítal, akú knihu, koľko úloh z hracieho plániku už urobili, ba aj to, že sa mamka pri čítaní pomýlila. Po týždni sme hracie plány spolu s nakreslenými obrázkami zozbierali. Rómskym deťom doma nemal kto čítať, preto čítali spoločne s pani vychovávateľkou v školskom klube, kde si chodia robiť úlohy. Keď som deťom odovzdávala certifikáty na dúhovom papieri, mysleli si, že dostali vysvedčenia. Ozaj, niektorí sledovali Teleráno na Markíze, kde o tom tiež hovorili a mnohých to ešte viac motivovalo.
PaedDr. Drahoslava Pindrochová, ZŠ Jaklovce

hore

Po týždni sme urobili besedu spojenú s výstavkou žiackych ilustrácii. Veľmi ma potešilo, že vedeli vymenovať všetky postavy a postavičky z rozprávok. Pri besede som zistila, že text skutočne pozorne počúvali. Všetci tretiaci boli nadšení. Veľmi ich potešil certifikát, vraj také niečo dostali prvýkrát. Samozrejme som im to slovo musela vysvetliť.
tr. uč. A. Veľká, ZŠ Vavrečka, Námestovo

hore

Druhák som a čítať viem,
ale rýchlosť zlepšiť chcem,
preto musím čítať veľa,
aby som bol blízko cieľa.
Mário Nika, 2. tr., Lúčky

hore

Deti boli hrou nadšené a pre ich rodičov bolo veľkým prekvapením, že majú čítať svojim deťom. Napokon ich to „chytilo" a niektorí deťom nielen čítali, ale aj ilustrovali prečítané knihy. Bolo to pre všetkých niečo nové a verím, že budúci rok sa zapojí do tejto akcie viac žiakov z našej málotriednej školy.
B. Evansová, ZŠ, Vyšné Hágy

hore

Každý večer sme si našli chvíľu voľna, spolu sme si posadali okolo stola a prečítali úryvok z peknej knihy.
Rodičia Jakuba Loneka, Trstená

hore

Postupne sme si každé ráno pri svetielku sviečky čítali na začiatku vyučovania jeho Slovenské rozprávky. Tie sme potom stručne opísali vo svojich zošitoch a na výtvarnej výchove ich žiaci zakreslili vo forme filmového pásu s postupnosťou deja. Bohatstvo a múdrosť týchto rozprávok využívame aj naďalej na ostatných predmetoch.
PaedDr. Zajacová Zuzana, ZŠ, Košice

hore

Rada čítam rôzne knihy,
potom píšem samé rýmy.
Veľa písať, čítať chcem,
naučiť sa všetko viem.
Čítanie je dobrá vec,
v čítaní si zdokonalím reč.
Spoznám to, čo vedieť chcem,
každému to rozpoviem.
Nikolka Pechová, 2.tr., Lúčky

hore

Hra sa nám veľmi páčila. Škoda, že „Hodinu hlasného čítania" nemôžeme mať každý deň. Čo by sa stalo, keby sme takýto návrh dali tým, čo robia naše učebné osnovy? Žiaci, ktorí krásne čítajú, by sa zdokonaľovali a tých horších by motivovali k lepšiemu a každodennému čítaniu.
ZŠ, Lom nad Rimavicou, 5. roč.

hore

Týždeň hlasného čítania sa stretol s veľkým ohlasom aj v našej škole. Na váš podnet z časopisu Notes zareagovali všetky učiteľky slovenského jazyka a aktivity spojené s Týždňom hlasného čítania boli prijaté s veľkým nadšením, a to nielen u detského príjemcu. V ankete, ktorú sme realizovali ako spätnú projekciu, vyberáme: „Na tomto týždni sa mi páčilo, že sme každú hodinu 15 minút čítali a nemuseli sme sa učiť celú hodinu. Ale páčili sa mi aj čítané rozprávky. Ďakujem." (Erik Revaj) „Páčili sa mi rozprávky. Bolo veľmi veselo. Pani učiteľka bola srandovná." (Matúš Poliak, 5.A) „Tento týždeň sa mi páčil. Naučila som sa lepšie počúvať." (Mirka Vermešová, 5.A)
Zuzana Čuchranová, ZŠ Mlynky - Biele Vody

hore

Bolo to dosť zábavné čítať knihu synovi, ktorý už sám vie čítať. Ale aj napriek tomu si myslím, že ju vnímal oveľa intenzívnejšie ako keď si číta sám.
Matka Tibora Vargu, Trstená

hore

Že vraj som ja múdra hlava,
tú múdrosť mi kniha dáva.
Vyberám krásne slovíčka,
nech je z nich táto básnička.
Lucka Hrbčeková, 2. tr., Lúčky

hore

V celej triede nebolo žiaka, ktorému by nesvietili očká od radosti a nedočkavosti, kedy sa už vyberieme do rozprávky. A tak sme začali. Čítala som ja, čítali nám väčší žiaci, čítali aj oni sami nahlas pre ostatných. Musím povedať, že moji prváci sú veľmi dobrí čitatelia a naozaj ukážkovo zvládli techniku čítania. Ale čítali im aj rodičia, starí rodičia či starší súrodenci. Pri vypracovávaní úloh v hracom pláne som nechala deťom možnosť výberu. Buď si budú vypracovávať úlohy doma spolu s rodičmi o knihe, ktorú im čítali doma, alebo úlohy vypracujeme spolu v triede o knižke, ktorú čítame v škole. A tak sa stalo, že niektoré deti pritiahli ku knihám aj svojich rodičov a Týždeň hlasného čítania absolvovali aj dvojmo. Doma i v škole. Mali z toho obrovský zážitok a celé prestávky počas vyučovania rozprávali len o tom, čo im doma čítajú, aké to bolo, ako sa nasmiali a pozabávali s rodičmi. Ale boli aj deti, ktoré sa priznali, že rodičia im doma nečítali, že nemali na to čas a pod. Práve preto som volila aj možnosť čítania v triede a spoločné vypracovanie úloh. Žiadna detská dušička nezostala smutná a žiadne detské uško nebolo ukrátené o peknú rozprávku počas celého Týždňa hlasného čítania. Všetci moji prváci tak zažili radosť z hry, prežili voľačo nové a zaujímavé, získali nové poznatky, ich predstavivosť mohla zaletieť do rôznych kútov detského sveta. Aj získané certifikáty sa prvákom veľmi páčili, hrdo si niesli svoje získané ocenenia. Prekopírované certifikáty si potom vyfarbili a dopriala by som Vám ich vidieť! Boli prekrásne.
Žiaci I.A a Mgr. Bojanovová, ZŠ, Trnava

hore

Rád si čítam, keď som sám,
dobrodružstvá prežívam.
Raz som pirát na mori,
inokedy Sindibád,
s knihou sa nikdy nenudím,
je môj dobrý kamarát.
Riško Ovad, 2. tr., Lúčky

hore

Prvý „cvičný týždeň" sme realizovali už v októbri 2002, kedy sme spoločne na hodinách čítania čítali knihu J. C. Hronského : Tri múdre kozliatka. Čítali sme denne 10 minút. Začala som ja ako vyučujúca a potom dostal priestor niektorý z vyspelejších čitateľov. Jeden žiak bol teda „čítajúci " a ostatných 23 bolo „počúvajúcich ". Potom sme si túto hru zopakovali „naostro" v týždni od 2.4. do 8.4.2003, kedy sme do čítania zapojili aj rodičov, starých rodičov a starších súrodencov. Tí sa stali čítajúcimi a ich ratolesti poslucháčmi. Bolo to zábavné a zaujímavé. Deti najviac zaujal moment, kedy som rozdávala p 1 písmene za splnenú úlohu. Toto písmeno dostali vždy na druhý deň. Veľmi starostlivo som si „strážila poradie písmen", aby boli čo najviac pomiešané. Úlohou žiakov bolo posledný - teda 7. deň poskladať z písmen slovo a nalepiť ho do hracieho plánika. Výborné pocity vyjadrili aj rodičia, ktorí sa spočiatku trocha „zdráhali", ale nakoniec nalieha-ním detí súhlasili a zapojili sa do čítania. Priznali sa, že spočiatku mali trému nahlas čítať pred svojím synom či dcérou. Ale napokon sa tešili, že si opäť mohli zaspomínať na svoje „detské" časy a stráviť so svojou ratolesťou pekné chvíle pri knihe plné radosti, šťastia a zábavy.
Mgr. Jana Mičudová a žiaci 4.C ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave

hore

Čítam pekne výslovne,
všetky hlásky spisovne.
Čítam rýchlo nahlas,
prekričím aj rozhlas.
Lucka Kašková, 2. tr., Lúčky

hore

Táto súťaž sa mi veľmi páčila. Veľmi sme sa pri nej zabavili. Mohli sme vyfarbovať, rozmýšľať. Aj knižka bola veľmi zaujímavá a pekná. Nemohli sme sa dočkať, čo nám vznikne z písmeniek. Vyšlo nám slovo ČÍTANIE. Bola to veľmi zaujímavá a skvelá hra. Ďakujeme Vám. Dúfame, že knižku Smelý zajko si dočítame, ale môžeme si ju požičať aj v knižnici. Táto hra bola zaujímavá, aj hodiny čítania boli o to zaujímavejšie. Tešíme sa na podobnú hru aj o rok.
Štvrtáci, ZŠ, Kátlovce

hore

Pri príležitosti Týždňa hlasného čítania sme v našej MŠ usporiadali dve vydarené podujatia. 3. apríla nás navštívili žiaci 2. roč. ZŠ a čítali svojim mladším kamarátom z kníh, ktoré si priniesli. Na záver zahrali deťom MŠ scénku o ježkoch. Začiatkom apríla sme mali rodičovské združenie, na ktorom sme sa zoznámili s hrou a pravidlami súťaže S knihou za múdrosťou sveta. Rodičia aj deti mali z hry radosť a vyjadrovali sa o akcii pochvalne. Našim cieľom je, aby sa deti stali aj do budúcnosti priateľmi kníh a mali z nich radosť, keď po nich siahnu.
Deti, rodičia a učiteľky MŠ Školská, Lehota pod Vtáčnikom

hore

Rada čítam rozprávky,
z knižočky aj z čítanky.
Veľkú radosť z toho mám,
s knižkou nikto nie je sám!
Michalka Milanová, 2.tr., Lúčky

hore

Do Týždňa hlasného čítania sme sa zapojili po prvý raz. Hneď po prečítaní o akcii v NOTESe sme boli s touto myšlienkou nadšení. Zaujalo nás zameranie - ukázať deťom cestu k celoživotnému vzdelávaniu a spolupráca učiteľ, rodič, dieťa. Spoluprácu, bližší kontakt a väčšiu dôvernosť si cenili i rodičia detí 1. st., ktorí svojim deťom pomáhali zdolávať úlohy k Hore Múdrosti. Bolo zaujímavé, keď pani riaditeľka Mgr. G. Kusá, pani zástupkyňa Mgr. G. Paulďurová, kolega , kolegyne, pán školník, pani ekonómky a samozrejme žiaci sa zapojili do aktivity „Polož všetko a čítaj". V pondelok 6. apríla 2003 ovládlo čítanie na 15 minút celú našu ZŠ. Nasledovala výmena pocitov, postrehov, názorov na prečítané… Atmosféra bola veľmi pozitívna a obohacujúca. Ďakujeme Vám za originálny nápad, možnosť zúčastniť sa tejto akcie a precítiť príjemne strávené chvíle s knihou v kruhu blízkych ľudí.
Mgr. A. Hanusová, ZŠ - Diviaky nad Nitricou

hore

Kniha je môj kamarát, čítavam ju veľmi rád.
Každý večer pred spaním s jednou z nich sa zoznámim.
Vždy, keď čítam detektívku, skrývam hlavu pod prikrývku.
Najradšej však veľmi mám, keď mi otec číta sám.
Peťko Zachar, 2.tr., Lúčky

hore

V prvých ročníkoch čítali pani učiteľky deťom z knihy Slovenské rozprávky. Po rozhovore o prečítanom si deti s radosťou vyfarbovali časť hracieho plánu. V 1.B vyfarbovali i zväčšený hrací plán a vytvorili pekné ilustrované leporelá o prečítaných rozprávkach. V tretích ročníkoch si taktiež vytvorili zväčšený hrací plán, do ktorého zapisovali zaujímavé údaje o čítaní v každom dni. V 3.B čítali knihu od D. Heviera: „Krajina Akord", ktorá deti nielen pobavila, ale i poučila. Čítanie tejto knihy bolo spojené s protidrogovou výchovou. Okrem žiakov a učiteľov boli do tejto akcie zapojení aj rodičia, starí rodičia a starší súrodenci, ktorí deťom čítali cez víkend. Čítanie bolo pre deti veľmi podnetným zážitkom. Z reakcie rodičov je zrejmé, že i do rodín sa touto hrou vniesla príjemná nálada a deti tak mohli spolu so svojou rodinou stráviť pokojné chvíle nad peknou knihou.
Mgr. M. Vašková, ZŠ sv. Rodiny, Gercenova, Bratislava

hore

So žiakmi sme navštívili knižnicu, v triedach zriadili čitateľské kútiky s knihami a časopismi. Tie si deti čítali počas prestávok (menej behali po triede), alebo si ich požičiavali domov. Celá akcia zameraná na zvýšenie záujmu o čítanie vyvrcholila v Týždni hlasného čítania začiatkom apríla. Na začiatku vyučovania sme si posadali na koberec a pri svetle sviečky sme si čítali rozprávky od nášho „kráľa rozprávok" P. Dobšinského. Doma deťom zase čítali rodičia, či starší súrodenci. O prečítaných knihách sme si potom ešte ďalší týždeň rozprávali v 5 minútových vstupoch.
Z. Zajacová, ZŠ Myslavská, Košice

hore

Čítam pekne pomaly,
všetko sa mi podarí.
Prečítam si ešte raz,
z novej knižky plnej krás.
Chcem si čítať zas a znova,
už čítanka na mňa volá.
Simonka Drusková, 2.tr., Lúčky

hore

Píšem vám za našu triedu 5.A v ZŠ Spišský Hrušov. Čítanie s nami robila triedna učiteľka Zuzana Petrášová, čítali sme spolu knižku - Zuzanka. Ako prvá začala čítať triedna učiteľka, potom sme sa pri čítaní striedali my všetci. Po prečítaní úryvku sme vždy zostali v triede a kreslili svoje príbehy. Keď bola škola zatvorená, stretávali sme sa u mňa doma. Dúfame, že sa do tohto týždňa hlasného čítania budeme môcť zapojiť aj v budúcom školskom roku.
J. Kočišová, žiačka 5.A, ZŠ Spišský Hrušov

hore

Rada čítam pekné knižky,
sú v nich víly, strigy, myšky.
Čítať knižku je pre mňa hračka,
pretože som dobrá žiačka.
Romanka Bobčeková, 2.tr., Lúčky

hore

Keďže ma spolupráca so Zdužením Orava v mnohom obohacuje a motivuje, s radosťou som prezentovala Týždeň hlasného čítania deťom a ich rodičom. Deti, ktoré sa do hry zapojili, boli nadšené a mali veľkú radosť z rozprávok, ktoré im čítali rodičia. U mnohých sa zvýšil záujem o čítanie, o rozprávky, o vzťah ku knihe. S deťmi 3.B a rodičmi som prežila aj krásne, netradičné rodičovské stretnutia s názvom Čítajme deťom. Deti spolu s rodičmi vyhotovili nádherné leporelo (rozprávka P. Dobšinského: Janko Hraško), ktoré máme v triede a ktoré nám pripomína chvíle strávené spolu. Atmosféra bola vynikajúca a vzájomne sme sa nakazili chuťou čítať rozprávky a objavovať rozprávkový svet. Pevne verím, že budúci rok sa s radosťou a chuťou do Týždňa hlasného čítania zapojí omnoho viac detí a rodičov. Chcem sa Vám poďakovať za aktivity, ktoré vyvíjate pre zlepšenie edukačného procesu. Je to pre mňa veľká motivácia využívať nové stratégie v praxi, a tak obohacovať nielen deti, ale aj seba.
tr. uč. L. Pillarová,3.B, ZŠ, Svätý Jur

hore

Ja som dievča túlavé,
na celý svet zvedavé.
Preto rada čítam knižky,
od deduška a babičky.
Lenka Kojšová, 2.tr., Lúčky

hore

Aj v tomto školskom roku sa do Týždňa hlasného čítania zapojili žiaci ŠKD. Knihy na čítanie sme sa snažili vybrať podľa záujmu žiakov, primeranosti veku, podľa učiva a, samozrejme, obdobia, v ktorom táto akcia prebiehala. Najobľúbenejšími autorkami hlasného čítania boli M. R. - Martáková a jej kniha: Prvý a druhý venček, E. Čepčeková: Slniečko na motúze, Ľ. Podjavorinská: Čin-Čin, kniha anglických rozprávok: Tulipánová kolíska. S ohlasom sa Týždeň hlasného čítania stretol aj u rodičov. Žiaci sa svedomite venovali hlasnému čítaniu aj počas soboty a nedele, spoločne prečítali rôzne rozprávky a výsledkom boli krásne ilustrácie.
A. Komorová, v. vych. ŠKD, ZŠ sv. Rodiny, Gercenova, Bratislava

hore

Kniha je môj kamarát veľký,
beriem si ju do postieľky.
Kým mi spánok zavrie očká,
poteší ma krásna rozprávočka.
Anetka Durdíková, 2.tr., Lúčky

hore

Z najoriginálnejších nápadov zrealizovaných na prvom stupni chceme spomenúť nasledovné: 1. Druháci navštívili MŠ, ktorú predtým väčšina navštevovala a čítali predškolákom aj menším deťom. Pre škôlkarov to bola novinka, lebo väčšinou im čítajú pani učiteľky a druháci sa zasa predviedli svojím bývalým učiteľkám. 2.Tretiaci hrali prvákom divadielko. Prváci prišli do tretiackej triedy, kde mali pripravenú "divadelnú sálu" a mali možnosť prežiť príbeh od Ľ. Podjavorinskej: Pytačky. 3. Deti mohli počas celého týždňa chodiť do školy v kostýmoch svojich knižných hrdinov. Cez vyučovanie aj počas prestávok sa deti rozprávali o týchto hrdinoch a svojim kostýmom ich ešte viac priblížili ostatným. Na druhom stupni sa tešili obľube zasa tieto akcie: 1. Kniha pre mladšieho súrodenca, čítanie na dobrú noc (každý žiak napíše príbeh, ilustruje ho, príbehy sa zoradia a zviažu). 2. Nakresli a prečítaj svoj príbeh. 3. Pokračuj v príbehu (jeden žiak začne písať, ďalší pokračuje a postupne dotvárajú príbeh). 4. Zahraj sa na spisovateľa - vytvor vlastnú knihu. 5. Z rozprávky do rozprávky - popletený príbeh. 6. Obrázkové čítanie - úryvky textu nahraď obrázkami.
Mgr. Eva Houštecká a kol. pedagógov ZŠ A. Hlinku, Čadca

hore

Naším cieľom bolo priblížiť knihu ako nosiča nestarnúcej techniky čítania, upozorniť na jej možnosť opätovného použitia aj po rokoch, keď iné nosiče už medzitým zastarali (gramofónové platne, magnetofónové pásky a pod.)
Mgr. Ivana Jurgová, 3. A trieda, ZŠ A. Hlinku, Čadca

hore

Chcem sa podeliť o radosť, ktorú som so svojimi žiakmi pri čítaní prežila. Najprv by som nás predstavila. Sme súčasťou najväčšej ZŠ v okrese Rožňava. V triede je 23 žiakov, 15 chlapcov a 8 dievčat. Väčšina žiakov prišla z málo podnetného rodinného prostredia, neúplných alebo zmiešaných rodín. Mnohí majú nezamestnaných aj oboch rodičov. Naša trieda je zaujímavá aj tým, že deviati žiaci navštevujú špeciálneho pedagóga, máme mentálne postihnutého žiaka, dyslektikov a dysgrafikov. Práve preto veľmi veľa času venujeme spoločnému mimočítankovému čítaniu a rôznym aktivitám spojených s čítaním. Mnoho nápadov nájdem práve v NOTESe. Súťaž S knihou za múdrosťou sveta tak prirodzene zapadla do našich činností. Podarilo sa nám nadchnúť nielen deti, ale aj rodičov. Postupovali sme takto: O Týždni hlasného čítania sme informovali osobitným listom pre rodičov, ktorý bol zakončený prosbou detí, aby im čítali a súčasťou listu bola návratka, kde sa dospelí zaviazali, že budú svojim deťom čítať. 2. apríla sme sa stretli na spoločnom rodičovskom združení (deti spolu s rodičmi) a venovali sme sa hlasnému čítaniu. Triedna schôdzka mala 2 časti. V prvej časti som sa ako triedna učiteľka venovala rodičom s cieľom upozorniť na potrebu čítania, hlasného čítania a spoločného hlasného čítania. Paralelne so mnou sa pani vychovávateľka venovala žiakom: žiaci predstavovali svoje knihy, ktoré si vybrali na spoločné čítanie s dospelými. (Máme vhodné vybavenie triedy - je rozdelená na dve časti sklenenou stenou, takže sme sa navzájom videli.)
V druhej časti stretnutia sme rodičom spolu s deťmi predviedli ukážku spoločného čítania. Využili sme článok z čítanky: "Ako sa vranka Danka stala redaktorkou". Predstavili sme žiakom knihu, spisovateľa, ilustrátora aj vydavateľstvo (zabezpečili sme si dostatok kníh, takže žiaci mali možnosť sa s knihou skutočne zoznámiť). Úvodný článok reprodukovali deti postupne (doniesli aj plyšovú hračku "vranku Danku"), spomenuli sme si hlavné postavy a rekvizity, ktoré redaktor pri práci potrebuje (s ukážkami). Žiaci mali možnosť aj sami povedať svoj názor na článok, respektíve predviesť, ako napríklad redaktor Jožo skákal od bolesti a cmúľal si palec, ako telefonoval naraz s 2 telefónmi, či ako Danka zvírila prach, alebo sa podpisovala. Druhú kapitolu z knihy žiakom prečítala pani vychovávateľka. Žiaci sedeli okolo nej na koberci ako okolo vlastnej mamičky a mali skutočný zážitok z precíteného čítania. Dokázala nám to najmä krátka diskusia po prečítaní. Deťom bolo príjemne a veselo, opakovali si repliky Danky Vranky a maléry redaktora Joža i šéfredaktorov strach. V závere stretnutia som sa poďakovala rodičom, ale určite najväčším poďakovaním pre nich boli ich šťastné deti. Sľúbili, že zo spoločného čítania si vo svojich rodinách urobia ozajstný sviatok. Som presvedčená, že to naozaj tak aj bolo, pretože deti v našej triede celý týždeň nerozprávali o ničom inom, iba o knihe, ktorú práve čítajú. Nosili ju so sebou aj do školy. Som však presvedčená aj o tom, že viacerí rodičia čítali svojim deťom prvýkrát po veľmi, veľmi dlhom čase.
Cecília Dorčáková, ZŠ ak. Jura Hronca, Rožňava

hore

Počas tohto týždňa sme uskutočnili s mojimi "knihomoľmi" ešte jednu zaujímavú akciu v našej žiackej knižnici. Bola to výstava najčítanejších a nových kníh spojená s hlasovaním o najobľúbenejšiu knihu. Zúčastnilo sa jej 348 žiakov školy. Hneď pribudlo aj veľa nových členov a "naj" knihou sa stali všetky harrypotterovky.
Mgr. Tamara Simoníková a žiaci 2.B, ZŠ, Prešov

hore

Milé Združenie Orava, áno, srdečne vás pozdravuje 3.E trieda zo ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok. Prečo vás zdravíme? Lebo sme mohli čítať, maľovať, počúvať a rozprávať sa o zaujímavých knihách. Veľmi sa nám páčila úloha na tretí deň, tú sme si urobili s pani učiteľkou a veľmi sme sa zabávali na čítaní našich príbehov: Ktorou rozprávkovou bytosťou by sme chceli byť. Spoločne sme vytvorili knihu našich rozprávkových hrdinov, našich príbehov a našich herných plánov. Nám, rodičom i pani učiteľkám sa takáto hra veľmi páčila. Pozdravujú vás a tešia sa zase o rok na Týždeň hlasného čítania pani učiteľky
Evka Hariňová, Števka Kmeťová a žiaci 3.E, ZŠ, Ružomberok

hore

Sme žiaci 1. a 3. ročníka ZŠ a MŠ v Liptovskej Kokave. Učíme sa v jednej spojenej triede a čítanie sa stalo naším koníčkom aj vďaka čitateľským dielňam, na ktoré sa vždy tešíme. Máme ich pravidelne 2x mesačne. Naučili sme sa, že keď začneme čítať knihu, musíme si všimnúť autora, jej názov, ilustrátora aj vydavateľstvo. Hrávame sa hru: "Kto vie najlepšie predať knihu". Vtedy musíme zaujímavo porozprávať o knihe, ktorú sme už doma prečítali. Vždy prezentujú dvaja žiaci. Ostatní počúvajú a potom sa rozhodnú, ktorú knihu by si kúpili. Súťažiaci môžu svoju knihu prezentovať aj svojou vlastnou ilustráciou - tzv. projektom. Ak dvaja alebo traja žiaci z triedy prečítajú tú istú knihu, môžu urobiť projekt spoločne. Úlohou projektu je, aby jednoduché kresby vyjadrili následnosť deja a aby boli jednotlivé ilustrácie stručne okomentované. Žiaci, ktorí práve neprezentujú, kladú žiakom otázky týkajúce sa knihy, ako napr.: Kto je hlavným hrdinom? Kde sa odohráva príbeh? a pod. Náš prvý projekt sme robili s pani učiteľkou Mgr. Máriou Díkovou. Bola to kniha od Márie Ďuríčkovej: O Guľkovi Bombuľkovi.
Žiaci 1. a 3. ročníka ZŠ a MŠ, Lipt. Kokava

hore

Vybrali sme si knihu "Dobrodružstvá vranky Danky" a aj keď sme si ju za týždeň nestihli prečítať, pokračujeme v jej čítaní ďalej, pretože sa nám veľmi páči. Úlohy z herného plánu sme riešili do našich vlastných zošitov, tak vám posielame naše kresby.
Žiaci 3.A a tr. učiteľka Mgr. Marta Oslovičová, ZŠ Komenského, Lipany

hore

Do projektu hlasného čítania sa v tomto roku zapojila celá naša škola začínajúc pani riaditeľkou, cez všetkých žiakov a vyučujúcich, až po pána školníka. Na dohodnutý signál v školskom rozhlase a výzvu "Polož všetko a čítaj" sa naša škola premenila na jednu veľkú knižnicu, v ktorej počas desiatich minút bolo počuť aj tú celkom malinkú mušku. Keďže nikto nevedel, kedy signál zaznie, celý týždeň sme mali poruke rozčítané knižky. Páčilo sa to veľkým i malým, i pani učiteľkám. Ďalšou aktivitou bol prieskum obľúbených kníh. V rebríčku najobľúbenejších kníh sa stal suverénnym víťazom Harry Potter od J.K. Rowlingovej. Prečítalo ho 61 žiakov. S knihou za múdrosťou sveta sa vybrali všetci naši žiaci 1. - 4. ročníka. Pani učiteľka Danka Facunová, autorka hracieho plániku, vie ako osloviť deti. Tie sa predbiehali v čítaní a maľovaní a čo nás potešilo najviac, strhli aj svojich rodičov, aby im doma nahlas čítali. Starší žiaci zasa vypracovali umelecky to čo prečítali a v komikse zhrnuli, čo ich z knihy najviac oslovilo. Bol to pekný týždeň. V rozčítaných knihách prichádzajú deti na poslednú stránku a veríme, že siahnu po nových. Veď s týmito poslednými knihami nám bolo tak fajn…
Mgr. Želmíra Palková, ZŠ M. Hattalu, Dolný Kubín

hore

Ďakujeme za peknú súťaž,
Do ktorej sme sa radi zapojili,
S radosťou sme úlohy plnili
A pekné knižky čítali.
Radi by sme vyhrali!

Prečítali sme veľa pekných kníh,
Dozvedeli sme sa rôzne veci z nich.
S rodičmi sme strávili pekné chvíle,
Boli to dni naozaj veľmi milé.
Žiaci 2. a 4. ročníka, ZŠ, Malá Čausa

hore

V uplynulých dňoch som spolu s dcérou Silviou čítal knihu Chlapec s čajkou. Čas, ktorý som venoval tejto činnosti, nepovažujem za stratený. Som rád, že v tejto tak uponáhľanej dobe som spolu s dcérou prežil príjemné chvíle. Túto pohodu mi umocňovala dcéra svojou pozornosťou a intenzívnym prežívaním príbehu.
Viliam Gerčák, otec, Trstená

hore

Milí priatelia, ďakujeme vám, že ste pre nás, žiakov, vymysleli akciu Týždeň hlasného čítania. Našou prvou myšlienkou bolo: "Hurá, nebudeme sa učiť, iba čítať!" Ale neskôr sme pochopili (Aháá!) zmysel tejto akcie. (Už mi to došlo!) Vybrali sme si knihu Petra Glocku: Ja sa prázdnin nebojím.
Žiaci 7.B triedy, ZŠ, Kežmarská, Košice

hore

Naša pani učiteľka navrhla (máva aj dobré nápady), že si o psíkovi nebudeme len čítať, ale prečítané spojíme aj so skutočným. A tak mohli našu školu navštíviť ozajstní psíkovia. Naozaj - neklameme! Naša spolužiačka Zuzka priniesla svojho psíka, volal sa Dasty. Aj Tomáš prekvapil! Poprosil ocka a ten priniesol až troch psíkov. Škoda, že nemohli prísť aj do našej triedy, ale iba na školské ihrisko. Aj tak to bola paráda! Hotová "psia" škola. Tomu hovoríme škola hrou. Čítame - učíme sa - hráme sa.
Žiaci 5. A triedy, ZŠ, Kežmarská, Košice

hore

V triede máme zavedený čitateľský denník a nápad obohatiť čítanie s rodičmi som uvítala ako príjemnú obmenu, doplnenie činností. Hneď v úvode sme zažili humornú situáciu. Napriek presným písomným inštrukciám ku hre prišlo niekoľko detí prvý deň do školy v pomykove. Ich rodičom, zrejme zaskočeným neobvyklosťou myšlienky, bolo nejasné, kto má vlastne čítať nahlas a tak presvedčili k zdokonaľovaniu čitateľských zručností predsa len svoje 9-10 ročné ratolesti. V dnešnom zmedializovanom svete akoby bolo neprirodzeným, ak dospelý číta školopovinnému dieťaťu. Myslím, že v spomínanom týždni sme nepovýšili len samotné čítanie, ale aj to vzácne a blízke, čo môže vzniknúť medzi rodičom a dieťaťom počas čítania. Čítanie malo inú chuť, podobu a význam. Po každej splnenej úlohe sme vymaľovali časť z hracieho plánu, na magnetickú tabuľu pripli pod rúškom skrývaného tajomstva ďalšie písmenko z tajničky a postupne zdolávali Horu Múdrosti. Tešíme sa znova o rok, ale medzitým určite siahneme po nejednej knihe. Ďakujem rodičom, že mi pomohli zrealizovať myšlienku a vzorne plnili "domácu úlohu". A odmena pre mňa? Zborové tretiacke: "HURÁ, MÁME ČÍTANIE!"
Mgr. Oľga Pacholská, ZŠ, Gelnica

hore

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
za spoluprácu a podporu Týždňa hlasného čítania

srdečne ďakuje
spoločnostiam

Omnipublic s.r.o.
Coca-Cola Beverages Slovensko
Kraft Foods Slovakia, a.s., XPS, a.s., SunSoft, s.r.o.
SPN-Mladé letá s.r.o., IKAR a.s., Slovenský spisovateľ a.s., Artforum s.r.o.,

a individuálnym darcom:

Dr. Kurt Meredith, Prof. Ján Pišút, Prof. Martin Huba, Dr. Pavol Pánik, Dana Cipárová, Dr. Alena Matijeková