Reading
 
Home arrow Akcie arrow Týždeň hlasného čítania arrow Týždeň hlasného čítania 2002 v ohlasoch
Týždeň hlasného čítania 2002 v ohlasoch Print E-mail
Týždeň hlasného čítania je za nami, ale zážitky a skúsenosti s ním spojené zostali. Triedy, školy, knižnice, ale aj jednotlivci, ktorí sa doň zapojili v rôznych kútoch Slovenska, dali tejto akcii rôzne živé a originálne podoby. Hru "S knihou do sveta fantázie" sme pripravili pre deti predškolského veku a pre 1. a 2. stupeň základných škôl a sme nesmierne radi, že sa Vám môžeme pochváliť veľkým úspechom tejto milej akcie. Zapojilo sa 135 jednotlivých tried z celého Slovenska. Do kancelárií Združenia Orava sme dostali veľké množstvo pestrofarebných hracích plánov a musíme povedať, že ich prezeranie nám spríjemnilo nejeden deň. Z reakcií žiakov, učiteľov, ako aj rodičov bolo vidno, že sa táto hra tešila veľkej obľube, a že by si ju radi zopakovali znova.

Dozvedeli sme sa, že pre dnešné deti je atraktívny nielen Harry Potter, slovenské ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského, Smelý zajko v Afrike a Janko Hraško, ale aj mnohé ďalšie príbehy od slovenských a zahraničných autorov. U rodičov boli v detstve najčítanejšími Danka a Janka a Čenkovej deti. Z ohlasov a postrehov detí, rodičov a pedagógov na akcie, ktoré prebiehali počas Týždňa hlasného čítania, ako aj na našu hru Vám vyberáme:

Pri príležitosti Týždňa hlasného čítania sme v našej MŠ usporiadali dve vydarené podujatia. 4. apríla sme pozvali pána učiteľa Jozefa Mesíka (t.č. na dôchodku) do škôlky, kde deťom prečítal úryvok z knihy Štebotavé veršíky od Ladislava Kvasničku a zahral nám na gitare pieseň, ktorú deti dobre poznajú. Na druhý deň k nám zavítal ďalší hosť - pani učiteľka Helena Gazdíková (momentálne tiež na dôchodku), ktorá deťom prečítala rozprávku a zaspievala ľudové piesne z nášho regiónu. V škôlke po celý rok organizujeme čitateľské dielne, kedy deti majú možnosť prezerať si rôzne detské knihy. Vypočuté príbehy a rozprávky deti zobrazujú výtvarne. Marcová výstavka kníh zasa informuje nielen deti, ale aj ich rodičov o vhodnej detskej literatúre. Naším cieľom je, aby sa deti stali aj do budúcnosti milovníkmi kníh a s radosťou po nich siahali.
Oľga Bombiaková
MŠ Hruštín, okres Námestovo

hore

Na našej škole prebiehala súťaž „Desať minút hlasného čítania." Pani učiteľka nám vysvetlila jej pravidlá a ja som sa rozhodol, že sa do nej zapojím. Presvedčil som aj svojho kamaráta Peťa. Rozhodli sme sa, že budeme čítať prvákom v 1.B, lebo už sme tam niektoré deti poznali. Hneď v prvý deň som odchádzal od prvákov s dobrým pocitom. Deti pozorne počúvali príbeh o malej morskej panne Ariel, ktorý ich zaujal. Myslím si, že takáto súťaž pomôže priviesť deti ku knihám, ktoré dnes často nahradí film, video alebo počítač.
Marek

hore

Centrum voľného času Včielka Púchov sa v dňoch 2.-8. apríla 2002 zúčastnilo akcie Týždeň hlasného čítania. Zapojili sa hlavne rodiny s deťmi, ktoré navštevujú naše zariadenia. Myslíme si, že prežili pekné chvíľky pri čítaní kníh a tak obohatili aj rodinnú atmosféru. Hlasné čítanie má veľký význam a my v našich programoch často rozoberáme príbehy, čerpáme z rozprávok, alebosi rozprávky aj vymýšľame. Ďakujeme za inšpiráciu.
Ing. Gabriela Támová
CVČ Včielka Púchov

hore

Chcela by som sa Vám pochváliť, že naše stredné odborné učilište sa pripojilo k Vašej výzve osláviť výročie narodenia H.Ch. Andersena a Medzinárodný deň detskej knihy - Týždeň hlasného čítania - a 5.4.2002 sme zapojili celú školu do akcie „Polož všetko a čítaj". Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom, pretože veľa voľného času na hlasné čítanie nám na hodinách neostáva.
Mgr. Edita Kosorínová
SOU Chemické, Bratislava

hore

Boli sme vo dvojiciach, ktoré chodili po triedach a čítali. Ja so Simonou Smutnou sme išli čítať do 2.B triedy. Pre tieto deti sme si vybrali knižku Nápady tetky Vševedky. Túto knihu napísala americká spisovateľka Betty McDonaldová. Čítali sme po 10 minút každá na jeden deň. Tá, ktorá nečítala, pozorovala deti, či počúvajú a dávajú pozor. Podľa môjho pozorovania deti knižka zaujala a pozorne počúvali. Táto súťaž mala ukázať prvákom a druhákom, ako budú a ako by mali čítať. Čítali sme pomaly, zreteľne a hovorili sme všetky čiarky, bodky, mäkčene a dĺžne. Mne sa táto knižka páčila, pretože je smiešna, ale aj poučná a ukáže mladším deťom, ako majú čítať.
Nikol

hore

Na hodinách literatúry využívame Strom poznania a mini hodiny, čo je úžasná vec na nenásilné rozvíjanie čítania u žiakov. Raz za štvrťrok vyhodnotím najlepších čitateľov. Keď sa stretneme u viacerých s tou istou prečítanou knihou, zorganizujeme besedu v knižnici.
Najčítanejším autorom v 5. ročníku bol Thomas Brezina. Jeho knihy mali prečítané aj siedmaci, a tak sme vymysleli pre mladších zaujímavé stretnutie. Využili sme rolovú hru. Moderátorka otvorila štúdio ZŠ Užhorodskej 39 v Košiciach a privítala spisovateľa T. Brezinu. Žiaci kládli otázky, beseda bola fantastická. Žasla som, ako prijímajú svojho staršieho spolužiaka v úlohe T.Brezinu, ktorý je úžasný čitateľ. V závere prevzali certifikáty za účasť v Mesiaci hlasného čítania z rúk pána riaditeľa. Radosť bola preveľká.
Mgr. Katarína Tengelyová
ZŠ Užhorodská 39, Košice

hore

Viac ma to pohnalo k čítaniu. Veľa nového som spoznal o nových knihách. Bola to veľmi dobrá a poučná beseda. Doprial by som ju prežiť všetkým, ktorí málo čítajú. Až potom spoznajú čaro čítania.
Ladislav

hore

Bolo to veľmi poučné. Môj slovník doplnili nové krásne slová. S mojimi rodičmi som prežila krásne chvíľky. Je to super.
Diana

hore

Každé dieťa hru s nadšením prijalo. Po týždni čítania doma začali deti prinášať vyplnené herné plány a boli celé natešené, že im čítali rozprávky rodičia a nie oni rodičom. Myslím si, že touto aktivitou sa urobil krôčik k tomu, aby sa čítanie deťom viac zapáčilo a pri čítaní strávili príjemné chvíle. Prajeme Vám ešte veľa podobných vydarených akcií.
Jana Hrabčáková
ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín

hore

Keby boli ešte také hracie plány, hneď by som sa zapojila kedykoľvek. A páčilo sa mi ešte ako mi maminka čítala.
Lea

hore

Celá hra sa mi páčila. Páčilo sa mi, že mi čítali rodičia. A ešte sa mi páčilo, že som sa do toho zapojil.
Timotej

hore

Hrací plán bol zaujímavý a ma bavil. Posledná úloha bola pekná. Pekné boli aj ostatné. Kreslenie ma bavilo. Chcela by som ešte jeden hrací plán.
Martinka

hore

Deti mali svoj herný plán, každý deň si ho nosili do školy a na hodine čítania si vymieňali zážitky z prečítaného textu. Bolo veľmi príjemné počúvať rozhovory detí o tom, kto im čítal rozprávku, kde sa odohrávala, čo sa stalo s ich hrdinom a tiež, že rodičia pri čítaní často nesledovali čas a čítali im dlhšie. Na záver dostali certifikáty. Zvedavosť detí na vyplnené úlohy svojich spolužiakov ma viedla k tomu, že sme si prečítali všetky odpovede. Detské očká sa rozžiarili pri rovnakých tituloch kníh, ktoré čítali v detstve ich rodičia.
Daniela Faltinová
ZŠ Studenec, Spišské Podhradie

hore

Páčilo sa mi to. Chcel by som, aby som dostal ešte iné papiere. Páčilo sa mi, ako som pomohol Vodníkovi a Ježibabe. Páčilo sa mi, že mi maminka pomohla.
Andrej

hore

Mne sa páčila Baba Jaga. Ja by som do hry ešte prijal Snehulienku a siedmich trpaslíkov. Mne sa páčilo, ako mi sestra čítala dve knihy. A páčilo sa mi ešte kreslenie.
Maroš

hore

Veľmi sa mi páčila tá hra. Keby som sa mohol zúčastniť piatich takých hier, všetky by sa mi páčili. Chcel by som len počúvať rodičov a pri tom čítaní by som si kreslil.
Martin

hore

Dňa 4.4. 2002 na štvrtej vyučovacej hodine skutočne čítala celá škola. Naša škola reagovala na výzvu Občianskeho združenia ORAVA a zapojili sme sa. Žiakov sme oboznámili v dostatočnom časovom predstihu a požiadali sme ich, aby si priniesli knižku alebo časopis, pretože diela literatúry sú vnímateľné tichým alebo hlasným čítaním. Naša škola sa rozhodla pre tiché čítanie. Znie to síce neuveriteľne, ale až na niekoľko zábudlivcov si všetky deti priniesli knižky a časopisy. Nasledovalo ďalšie veľké prekvapenie, ktoré nám pripravili naši zábudlivci, ktorí neostali ľahostajní k čítaniu. Hneď ráno pred ôsmou hodinou požiadali o požičanie knižiek zo žiackej knižnice. Počas štvrtej vyučovacej hodiny naozaj čítala dvadsať minút celá Základná škola na Hálovej 16 v Bratislave. Určite si vie každý predstaviť školské priestory, kde sa učí okolo 400 žiakov I. a II. stupňa. Je tam až príliš živo a neustále to bzučí ako v úle, ale hneď po zazvonení sa dostavilo úplné ticho, ktoré prekvapilo nielen učiteľov, ale aj samotných žiakov. Každý bol natoľko zaujatý čítaním, že na chvíľu zabudol na okolitý svet. Deti sa až neuveriteľne sústredili na čítaný text. Po uplynutí stanoveného času s ľútosťou a veľkou neochotou brali na vedomie, že už je koniec čítania. Nás pedagógov teší, že deťom sa páčila táto aktivita a našli sa v nej. Pýtali sa, kedy sa bude opäť čítať a zároveň vyjadrili želanie, aby pri tom budúcom čítaní bol čas predĺžený minimálne na hodinu. Mnohí žiaci zistili, že vlastne radi čítajú a zároveň si uvedomili, že pri čítaní vôbec nepotrebujú hudbu. My učitelia máme úprimnú radosť, že sme im umožnili a poskytli tieto chvíle pohody.
Predmetová komisia Slovenského jazyka a literatúry
ZŠ Hálova 16, Bratislava

hore

Čítanie s rodičmi je úžasná vec, lebo si našli pre mňa čas. Niekedy sa im nechce, ale pre mňa to urobia. Mám pritom príjemný pocit. Pocit radosti a spokojnosti.
Lucka

hore

Táto súťaž sa mi páčila a chcel by som sa zapojiť ešte raz. Páčilo sa mi čítanie aj kreslenie. Radšej by som chcel čítať sám a v kreslení boli ľahké úlohy.
Ferko

hore

Do „Týždňa hlasného čítania" sme sa zapojili dvoma spôsobmi. Najskôr ako „čítajúci" mladším deťom a potom ako „počúvajúci" čítanie rodičov a starých rodičov v hre S knihou do sveta fantázie. Potom pravidelne každý deň o 10.00 hodine sme si čítali vo vybraných triedach 10 minút. Počúvajúce deti sa tešili na ďalšie čítanie. Čítajúci mali z toho veľmi dobrý pocit. Deti na príbehy reagovali veľmi živo. Po skončení týždňa deti navrhli, že by sme niečo podobné mohli urobiť aj pre deti z MŠ, ktoré sú už zapísané do 1. ročníka na našu školu od septembra 2002.
Zvyšok triedy sa zapojil do druhej časti. Nazvali sme si ju „cestička". Deti poznali tento spôsob spoločného trávenia času spolu s rodičmi či starými rodičmi už z minulého roka. Vtedy sme nadviazali na spoločné stretnutie rodičov, detí a učiteľky, kedy sme urobili leporelo ku príbehu o kozliatkach, ktorý čítali dospelí a deti dostali certifikát. Tento rok sa deti veľmi tešili, že sa môžu zapojiť do súťaže s deťmi ostatných škôl. Zaujímavý bol aj postoj rodičov a starých rodičov. Majúc skusenosť z minulého roka, zapojili sa a všetci považujú túto aktivitu za čosi nové, zaujímavé a potrebné. Spoločne strávený čas nebol obmedzený len na tých 10 minút čítania, ale nasledovalo ďalšie minúty rozprávania o príbehu, postavách, o čítaní rodičov a ich obľúbených autoroch a hrdinoch. Možno opäť kniha získala dobré body a dobehne (či predbehne?) pohodlné formy hry, zábavy, či spoločného trávenia času. A o to predsa išlo. Ďakujeme za nápad.
PaedDr. Jana Šubová
ZŠ Nábrežie mládeže
Nitra

hore

Hlasné čítanie mi trochu zväčšilo vzťah k čítaniu. Tú knižku som nedočítala a tak v tom pokračujem. Bola by som rada, keby v tom chceli pokračovať aj moji rodičia. Táto aktivita sa mi veľmi páčila.
Táňa

hore

Doma deti rodičov doslova prinútili k tomu, aby im čítali, a tak s nimi strávili krásne chvíle s knihou. Deti v MŠ rozprávali o knihách, ktoré im doma čítali rodičia (väčšinou otcovia). Priznali sa však aj rodičia, akú mali radosť z príjemných chvíľ pri čítaní a možnosti vrátiť sa do sveta rozprávok.
Oľga Bombiaková
MŠ Hruštín

hore

Bolo to zaujímavé a zábavné. Chcel by som, aby to bolo aj na budúci rok. Chcel by som, aby bolo viac otázok a mohli sme si to nechať na pamiatku.
Roman

hore

Rád by som navrhol, aby v „Ceste poznania" bolo viac úloh o čítaní. Rád čítam dobré knihy z knižnice.
Jakub

hore

Veľmi sa mi páčilo to hlasné čítanie, keď mi mama čítala, nemohla som sa od toho odtrhnúť. Prišiel k tomu aj môj brat Peťo.
Silvia

hore

S hracím plánom boli naši žiaci nadšení, lebo mnohí majú veľmi slabé sociálne podmienky, mnohí sú z mnohodetných rodín, takže rodičia nemajú na nich čas a nemajú doma veľa kníh, lebo sú drahé. Úlohu hlasného čítania prevzali na našej škole všetci vyučujúci, ako aj dobrí čitatelia zo starších ročníkov. Vždy sme sa po triedach vymieňali, takže každý deň čítal iný učiteľ, a tým bola zaručená aj pozornosť žiakov. Uisťujem Vás, že v tejto dobre začatej akcii budeme pokračovať, lebo sami žiaci sa dožadujú, aby mohli počuť čítané články - rozprávky od dospelých. Mnohých to povzbudilo natoľko, že sa rozhodli šetriť si, aby mohli mať svoje vlastné nové knihy. Preto sme zašli aj do predajne s knihami a mnohí zašli aj do knižnice, ktorú sme už predtým navštívili.
Mgr. Antónia Mikušová
ŠZŠ Mórica Beňovského
Vrbové

hore

Škoda, že súťaž nie je o niečo dlhšia, úlohy sa mi páčia. Robil som tieto úlohy rád.
Andrej

hore

Mám rád súťaže, veľmi by sa mi páčilo, keby boli ešte stále tieto súťaže. Chcel by som, aby úlohy boli ťažšie.
Marko

hore

Bola som rada, že sme sa mohli zapojiť do súťaže. Veľmi sa mi páčila, ale rodičia sa mi moc nevenovali a nechceli mi čítať. Chcela by som, aby bola dlhšia.
Lucia

hore

Zapojili sme sa do „Týždňa hlasného čítania", ktorý u nás prebiehal od 6.4. do 12.4.2002. Hra S knihou do sveta fantázie naozaj podporila spoluprácu rodiny a školy. Deti sa s nadšením zapojili do tejto súťaže. Rodičia s nami ochotne spolupracovali. Pedagógom aj deťom sa súťaž veľmi páčila, každý deň nám s nadšením rozprávali svoje príbehy a prejavili záujem o ďalšie podobné súťaže.
Mgr. Anna Vorelová
ZŠ Holíčska 50, 851 01 Bratislava

hore

Táto súťaž sa mi páčila. Rada som sa zapojila a rada som maľovala cestičku. Bavili ma úlohy, ktoré tam boli a rada som ich vyplňovala.
Simona

hore

Súťaž sa mi veľmi páčila. Mám rada knihu Harry Potter. Je to zaujímavý príbeh. Čítam si rada knihy. Bola by som rada, keby sa táto súťaž opakovala.
Ľubica

hore

Skutočnosť, že deti málo a navyše neradi čítajú, je učiteľom i rodičom dobre známa. Horšie je však vedomie, že si na tento fakt pomaly začíname zvykať a deti akoby ospravedlňujeme tým, že je to vinou dnešnej doby, ktorá so sebou priniesla prudký rozmach masmédií a multimediálnej techniky. Na negatívne dôsledky nadmerného sledovania povrchných seriálov, akčných príbehov alebo počítačových hier plných násilia a agresivity však netreba dlho čakať. Okrem výchovných problémov je zrejmé, že naše deti majú malú slovnú zásobu, nevedia sa plynule vyjadrovať, v škole majú problémy s pravopisom, nedokážu sa orientovať v literatúre. Zmeniť situáciu k lepšiemu sa podarí len vzájomnou spoluprácou rodiny a školy, a práve túto možnosť sme uvítali v rámci "Týždňa hlasného čítania", do ktorého sme sa s našimi deťmi zapojili. Z ponúknutých aktivít v priebehu týždňa nás najviac zaujalo čítanie starších detí mladším, predškolákom. S deťmi 2.- 4. ročníkov, ktoré majú výrazný prednes, sme pripravili vhodné rozprávky a básničky, s ktorými sme v dňoch 4. a 5. apríla potešili deti v dvoch materských školách v Skalici. "Týždeň hlasného čítania" bol veľmi dobrou motiváciou pre deti , ktoré do školy ešte len prídu, i pre našich školákov, pretože ich povzbudil do ďalšieho čítania.
Mgr. Jana Štefancová
II. Základná škola, Skalica

hore

Hlasné čítanie ovplyvnilo môj vzťah k čítaniu a odteraz veľa čítam. Keď mi mama čítala, ležal som vedľa nej a vedel som, že ma má rada, a že si pre mňa nájde aspoň desať minút.
Braňo

hore

Moje prvé prekvapenie bolo to, že som videla žiakov, ktorých som učila prvé písmenká ja a dnes oni čítajú malým spolužiakom. Prváci si vybrali z množstva kníh - každý jednu a vybrali si aj svojho veľkého kamaráta. Ako pyšne si vyberali! Keď sa navzájom predstavili (jeden siedmak čítal dvom prvákom), poprezerali knihy - hlavne ilustrácie, videli sme, že deti veľa kníh poznajú. Hodina hlasného čítania plynula rýchlo.
Moje druhé prekvapenie - keď som počúvala siedmakov Mirku, Martina a Petra, ktorí mali na I. stupni problémy s čítaním, neverila som vlastným ušiam, ako im to krásne išlo. Možno preto, že sa stretli s prváckou učiteľkou, možno chceli zapôsobiť na prvákov, no jedno viem určite, že vzbudili u prvákov záujem o čítanie a moji prváci získali veľkých kamarátov.
No a moje tretie prekvapenie - rodičia v plnom počte akceptujú svoje deti, zapojili sa do našej čitateľskej hry - čítali im denne príbehy a deti si značili svoje poznatky a poctivo maľovali cestičku do zámku. Som nesmierne rada, že spolu s deťmi a ich rodičmi kráčame s knihou do sveta fantázie.
Mgr. Mária Kubalová
ZŠ Nemocničná Dolný Kubín

hore

Dúfam, že takáto súťaž naučí deti viac čítať. Ja čítam veľmi rada.
Zuzana

hore

Táto súťaž je veľmi zaujímavá. Naučí rodičov viac sa venovať svojim deťom. Mohla by sa opakovať.
Miroslava

hore

Súťaž bola veľmi zábavná. Bolo na nej veľa zábavy a smiechu. Chcela by som, aby sa ešte veľakrát opakovala.
Monika

hore

Deťom sa táto hra veľmi páčila a aj napriek tomu, že v škole máme viac ako 70% Rómov, v našej triede sa niektorí do tejto hry zapojili.
Mgr. Beáta Gerčová
ZŠ Malčice

hore

Hra "S knihou do sveta fantázie" sa deťom páčila, s radosťou vypĺňali úlohy a vyfarbovali obrázky. Deťom sa páčilo, keď im rodičia čítali rozprávky a hovorili s nimi aj o knihách, ktoré čítali v detskom veku.
Mgr. Eva Filová
ZŠ Vajanského 1
Nitra

hore

Milí „Oraváci",
radi sme sa zúčastnili Vašej súťaže „Čítajme deťom". Naša trieda má vypestované dobré čitateľské návyky. Do knižnice chodíme pravidelne od 1. ročníka, kedy ešte deti čítať nevedeli, ale s knihami sme pracovali stále. Spočiatku som čítala ja, oni dotvárali príbehy, pracovali sme s textom rozličnými formami práce, tvorili sme informácie, písali príbehy - vlastná tvorba. Výsledkom toho je, že deti čítajú radi a kniha sa im stala príjemným spoločníkom. Na Vašej súťaži je príťažlivé aj to, že do nej boli zapojení i dospelí (rodičia, starí rodičia, atď.), čím sa prehlbuje spolupráca školy a rodiny. Naše deti sa tešia na veľa Vašich nových nápadov, ktoré budeme môcť ešte spoločne zrealizovať. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. J. Gáthová
ZŠ Nitra, okres Nitra

hore

Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do Týždňa hlasného čítania. Je to veľmi milá skúsenosť. Prežili sme skutočne príjemný čas.
Mgr. Hurákova Edita
ZŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

hore

Aj žiaci 2.A triedy sa zapojili do súťaže „Týždeň hlasného čítania". Za toto obdobie prečítali s rodičmi mnoho kníh. V rámci tohto týždňa mali príležitosť predstaviť rozprávkovú knihu, ktorá ich najviac zaujala. Potom si knihy navzájom požičiavali, prezerali a čítali si z nich. Deťom sa veľmi páčilo, keď na hodinu čítania prišli žiaci z 8.B triedy a navzájom si čítali rozprávky a rozprávali sa o prečítanom texte. Do tejto aktivity som sa aktívne zapojila, pretože je to ďalšia forma práce, ako vytvoriť kladný vzťah k čítaniu. Všetci dobre vieme, že čítanie je prvým stupňom k vzdelávaniu. Aby žiaci viacej čítali a menej sledovali televíziu, potrebujeme v nich neustále vzbudzovať záujem o čítanie nielen kníh, ale aj časopisov, encyklopédií, ktoré môžu využívať na ďalšie vzdelávanie."
Mgr. Františka Stehurová
ZŠ Nemocničná, Dolný Kubín

hore

Položili sme si s pani učiteľkou slovenského jazyka Mgr. Evou Smolkovou otázku, čo sa asi stane, keď sa do súťaže „S knihou do sveta fantázie" zapoja aj staršie deti. Do súťaže sa zapojili deti zo 6.A a 7.A triedy. Za pomoci voľného písania sme sa dozvedeli od detí ich názory na túto aktivitu. Mnohým sa čítanie s rodičmi veľmi páčilo, prežívali s nimi veľmi pekné chvíle, mali pocit, že sa upevnili ich vzťahy. Niektoré deti sa však stretli u rodičov s nepochopením. Rodičia si na nich nenašli čas aj napriek tomu, že ich o to deti žiadali. Buď boli pracovne vyťažení alebo im povedali, že sú už dosť veľkí, aby si mohli čítať sami, vraj čo to vymýšľame za hlúposti. Je smutné, že nepochopili zmysel toho, o čo ich vlastné deti žiadali. Nešlo predsa len o samotné čítanie, ale aj o chvíle strávené spoločne. Je na triednych učiteľoch, čo s tým urobiť.
Mgr. Daniela Facunová
ZŠ Nemocničná, Dolný Kubín

hore

Veľmi ma to bavilo a páčilo sa mi to. Naučila som sa počúvať druhých a som veľmi rada, že sa nám venovali naši rodičia. Úlohy v hre boli veľmi zaujímavé a aj obrázky na vymaľovanie boli veľmi pekné. S radosťou som každý deň vymaľovala obrázky a plnila úlohy. Túto knihu, ktorú som čítala, bola Anna zo Zeleného domu a pomohla mi ju vybrať mamina, lebo ona v detstve čítala tiež túto knihu a bola jej obľúbenou.
Dominika

hore

Každý rok naša škola pre sluchovo postihnuté deti organizuje prehliadku v prednese prózy a poézie. Naše nepočujúce deti si pripravili básne, básničky a pekné príbehy. Pravdou je, že nie všetkým deťom bolo celkom rozumieť, ale každé z nich sa snažilo, ako vedelo. Svoje urobila aj tréma. Najobľúbenejšou spisvateľkou je určite Ľudmila Podjavorinská. Najviac nás prekvapili siedmaci, ktorí si pripravili recitačné pásmo: „Rozprávka o rybárovi a rybke". Recitovali veľmi pekne a zrozumiteľne. Recitačná prehliadka sa skončila a o rok sa tešíme na jej pokračovanie, pretože s tohoročnou boli spokojní žiaci aj učitelia.
Mgr. Kúdelová
ZSI pre sluchovo postihnutých
Hrdličkova 17, Bratislava

hore

Číta mi mama. Páči sa mi to, lebo môžem s mamou tráviť čas. Najprv ju to šokovalo, ale teraz mi stále chce čítať, asi ju to začalo baviť, aj mňa to baví. Asi budem chcieť, aby mi mama aj ďalej čítala."
Lucia

hore

Čítala mi moja staršia sestra a veľa sme sa nasmiali. Keď mala čítať nahlas, tak sa jej trkotal hlas a mala trému. Veľa rokov už nečítala nahlas a ešte tak, aby ju niekto dobre počúval. Viem, to by som nemala len tak rozprávať, ale bolo nám fantasticky. Zblížili sme sa o dosť. Čítala mi aj mamina, síce pri nej to bolo dosť vážne, ale všimla som si, že vie pekne čítať. Vie tu vetu predniesť tak, ako ju autor myslel. Knihu mi vybrala moja mamina, lebo povedala, že túto knihu mi čítala, keď som bola malá a rada som ju počúvala. Štvrtok poobede mi povedala, že keď som to maľovala, že jej padlo perfektne, videla ma ako 5 ročnú a myslím, že sa nám to páčilo.
Ľubica

hore

1. Mne sa to veľmi páčilo preto, lebo som si spomenul, aký som bol maličký, tak som si spomenul na detstvo.
2.Chcel by som sa im poďakovať, že si našli čas na čítanie knižky Biela veľryba.
Ďakujem vám moji drahí rodičia a pani učiteľka Facunová a Smolková za ten krásny nápad. Ďakujem!!
Patrik

hore

Mne sa to moc páčilo, počuť hlas mojej mamy ako mi číta. Som rád, že mám takých rodičov, že mali ochotu mi tú knižku prečítať.
Simon

hore

Páči sa mi to, lebo väčšinou nemali čas na mňa. Boli sme viac spolu a chcel by som v tom pokračovať."
Martin

hore

Čítanie je prvý stupienok k ďalšiemu vzdelávaniu. Preto je veľmi dôležité, aby dieťa získalo k čítaniu už odmalička kladný vzťah. Deťom chýba určité nadchnutie k čítaniu. Treba ich ku knihe prilákať, i keď to vôbec nie je ľahké a jednoduché. Omnoho jednoduchšie je zapnúť si televízor alebo videohry, resp. počítačové hry. V snahe vyriešiť tento problém neustále hľadáme cesty a formy práce, ktoré by dokázali deti motivovať a vzbudiť záujem o čítanie. Preto sme veľmi uvítali akciu: „Týždeň hlasného čítania deťom", keď dospelí ešte viac ako zvyčajne čítajú deťom. Dospelých môžu nahradiť aj starší spolužiaci.
V triedach sme navrhli žiakom, či by nešli čítať mladším kamarátom do II. MŠ v Dolnom Kubíne. Všetci boli nadšení. Za domácu úlohu si mali vybrať jednu knihu, ktorú radi čítajú a pripravili si jej prezentáciu (autor knihy, ilustrátor, vydavateľstvo, hlavné postavy...). Všetci sa starostlivo pripravili. Predškoláci so zatajeným dychom počúvali všetko, čo si školáci pripravili. Mladšie deti si po čase našli pohodlné miesto aj na koberci v ľahu. Po približne 30-tich minútach sme čítanie ukončili. Štvrtáci sa plní dojmov a s pocitom spokojnosti z dobre vykonanej práce poďakovali za pozornosť. Sľúbili malým kamarátom, že sa pri čítaní ešte spolu stretnú.
Mgr.Ľubica Pilátiková a Mgr. Alena Žáková
ZŠ Nemocničná, Dolný Kubín

hore

Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to dobré a zábavné. Zatiaľ, čo nám rodičia čítali, tak my sme si obrázky maľovali a dávali pozor. Bolo to fakt veľmi dobré, upevnili sme si dobré vzťahy s rodičmi.
Natália

hore

Každý večer sa stalo zo mňa bezstarostné dieťa a to vďaka projektu „S knihou do sveta fantázie". Tento nápad je vynikajúci a dúfam, že sa v ňom bude pokračovať, lebo každá minúta strávená v príjemnom prostredí so svojim dieťaťom a dobrou knihou dáva príjemný pocit nielen rodičovi, ale aj našim ratolestiam. Úprimne si treba priznať, že na naše deti máme v tejto hektickej dobe veľmi málo času a aspoň takouto formou im ho treba nahrádzať.
Knihu Anna zo zeleného domu, ktorú sme každý večer čítali s Dominikou som vybrala zámerne, v detstve to bola moja „srdcovka".
pani Nechalová, matka
Dolný Kubín

hore

Som učiteľkou druhého ročníka a oceňujem ponuku na súťaž prezentovanú štvrťročníkom Notes. Rozmnožila som herné plány a naša cesta rozprávkovým lesom mohla začať. Po skončení hry, ale už aj počas nej, si deti odovzdávali skúsenosti o práve čítaných knihách, čo bolo pre ne samotné veľkým prínosom. Žiak, ktorý rozprával o svojej knihe, rozvíjal svoje komunikačné zručnosti, schopnosť vybrať to najdôležitejšie a zároveň sa u neho posilňoval pocit vlastnej hodnoty a sebavedomia. Ten, ktorý počúval, sa učil klásť otázky a sústredene počúvať. Vzájomnou komunikáciou sa deti dozvedeli nové informácie o autoroch, knihách, hlavných hrdinoch a pod. Bola to veľmi zaujímavá akcia, preto po odovzdaní certifikátov o účasti sme sa spoločne odfotografovali. Budeme radi, keď sa podobnej akcie budeme môcť zúčastniť aj na budúci rok.
Eva Hariňová
ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

hore

Vážení členovia Združenia Orava, tvorcovia súťaže S knihou do sveta fantázie, som veľmi rada, že Vám môžem napísať o tom, ako naša druhá trieda čítala celý týždeň spolu s rodičmi. Koncom apríla sme mali rodičovské združenie. Deň predtým som prišla z priebežného vzdelávania Združenia Orava na tému spolupráce školy s rodinou. Lektorkami boli Mgr. Oľga Nowaková a Mgr. Zuzana Paľová. Bolo to veľmi pekné stretnutie a ani jedna z nás neľutovala tie hodiny strávené s nimi. Asi si viete predstaviť, čo nasledovalo v mojej triede večer pred ZRPŠ. Hoci učím už 20 rokov, povedala som si, že aspoň stoličky dáme do kruhu a urobíme to trochu ináč. Priznám sa, že s rodičmi som nikdy nemala vážnejšie problémy, pravdaže, až na pár výnimiek. Zrazu to bolo celkom iné. Sedela som tam medzi rodičmi a začala som tradičnými informáciami. Potom som im položila jedinú otázku: „Čo si na svojom dieťati najviac vážite?" Najskôr zavládlo trápne ticho a začudovanie, ale potom začali rozprávať. Hovoril každý. ZRPŠ napokon trvalo od 17.00 do 20.00 a bolo to iné - pekné, otvorené, a čo si najviac cením, u väčšiny úprimné rozprávanie. V takejto príjemnej atmosfére som nakoniec rodičom povedala aj o hre hlasného čítania. Všetci, ktorí boli vtedy na stretnutí, doma deťom čítali. Dokonca aj rómskym deťom. Deti o tom v škole veľa rozprávali a mnohé priniesli aj knihy. Urobili sme si preto výstavku kníh a o nich sa rozprávame aj naďalej.
PaedDr. Drahoslava Pindrochová ZŠ Jaklovce

hore

Rómske oddelenie školského klubu pri ZŠ Svinia začalo svoju činnosť vo februári tohto roku. Navštevujú ho žiaci 1. a 2. ročníka špeciálnych tried. Tieto deti žijú v nevyhovujúcom sociálnom prostredí a narábať s ceruzkou, farbami, štetcom, alebo podobnými materiálmi, je pre ne veľmi náročné. Podobne je to aj s čítaním kníh. S rozprávkami sa deti po prvý krát stretajú v MŠ a so samotným čítaním až v ZŠ. V našom školskom klube sa preto snažíme čo najviac venovať pozornosť takýmto činnostiam, čím zároveň precvičujeme ich jazykové zručnosti (v domácom prostredí deti komunikujú v rómskom jazyku). Osvedčili sa nám hlavne rôzne didaktické hry, aktivity uskutočňované zážitkovou formou, dramatizácie rozprávok, recitácie a pod. Naším cieľom je, aby aj rómske deti zo sociálne nevyhovujúceho prostredia mali možnosť rozvíjať svoj talent, vedomosti, zručnosti, estetické cítenie a prejaviť vlastnú individualitu.
Božena Balážová,
vychovávateľka ZŠ Svinia

hore

Pozn.: Ohlasy detí, ktoré sú uvádzané krstnými menami, sme dostali zo ZŠ M. Medveckej v Tvrdošíne, ZŠ Lachova 1 v Bratislave a ZŠ Nemocničná v Dolnom Kubíne.

hore