Reading
 
THČ 2011 Print E-mail

 

Týždeň hlasného čítania
apríl 2011

 

Milé učiteľky, milí učitelia,

Je tu apríl a s ním aj ďalší ročník Týždňa hlasného čítania. Združenie Orava si vás už po desiatykrát dovoľuje pozvať na dobrodružnú cestu do sveta fantázie. Tento svet vytvárania si vlastných predstáv, ilúzií a príbehov je neskutočne dôležitý pre vývin každého jedného z nás. Sme radi, že sa nám každoročne darí takýto priestor pre snívanie ponúknuť, a tým pomôcť ducha fantázie vpustiť do rodín, škôl či domácností,... a teda...do našich hláv.

Na škole si môžete ľubovoľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý budete venovať Týždňu hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Pozývame všetkých rodičov, učiteľov, starých rodičov, súrodencov a ostatných dospelých, aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia.

 

Príbeh hry

Plánik hry - S knihou po nesmrteľnom vesmíre!

Certifikát

Prihláška do žrebovania

 

 

 V spolupráci s pani učiteľkou Dankou Facunovou zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sme pre mladšie deti a žiakov základných škôl tento rok vybrali let do vesmíru s názvom – S knihou po nesmrteľnom vesmíre. Rozhodli sme sa deti zobrať na planéty slnečnej sústavy. Možno sa vám téma bude zdať trošku ťažšia, a preto vás poprosíme o možno intenzívnejšiu pomoc pri sprevádzaní detí týmto svetom. Našou snahou nie je deti odradiť od nepoznaných poznatkov, skôr naopak, vzbudiť ·v nich záujem o niečo nové, možno ešte nepoznané. Aj preto sme zvolili prepojenie sveta minulosti so svetom budúcnosti a zapojili sme do tejto „vesmírnej“ témy aj antickú mytológiu, ktorej istotne patrí zaslúžené miesto v každej správnej knižnici. Je to prameň poznania a spoznania samých seba a taktiež zdroj ponaučení, rád či vysvetlení našich činov a skutkov. Radi by sme aj takouto cestou predstavili deťom svet antickej mytológie. Nakoľko názvy planét korešpondujú s menami bohov rímskej mytológie, zvolili sme práve túto mytológiu – síce menej spopularizovanú, ale o to možno pre naše poznávanie lákavejšiu, než jej grécky, známejší ekvivalent.

Vyfarbené hracie plániky, ktoré vám na konci týždňa žiaci odovzdajú, im môžete nechať ako spomienku na túto akciu. Od vás, učiteľov, budeme potrebovať len vyplnenú Prihlášku do žrebovania , kde uvediete, že tento „Týždeň“ na vašej škole či v triede prebehol a koľko detí sa zúčastnilo hry S knihou po nesmrteľnom vesmíre alebo akcie Literárne dielo v komikse, ktoré je určené pre starších žiakov. Samozrejme, že sa potešíme, ak nám pošlete na ukážku jeden vyfarbený hrací plánik či komiks, ale nie je podmienkou na zapojenia sa do žrebovania o knižné ceny. Všetky informácie, ako aj úlohy pre žiakov, hrací plánik a certifikát  môžete nájsť aj na našej webovej stránke www.zdruzenieorava.sk.

 


S KNIHOU PO NESMRTEĽNOM VESMÍRE!

Pokyny

Na nasledujúcej strane nájdete hrací plán, ktorý predstavuje let po planétach slnečnej sústavy. Namnožte ho a dajte ho každému dieťaťu domov, aby ho odovzdalo svojim rodičom alebo iným dospelým, ktorí mu budú čítať. Herný plán je rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavujú sedem dní. Každý deň počas jedného týždňa môže dieťa, ktorému rodič alebo iný dospelý aspoň 10 - 15 minút čítal, vyfarbiť časť dobrodružnej cesty a splniť jednu úlohu. Deti postupne navštívia sedem planét, na ktorých získajú sedem indícií-pomocných slov, ktoré im pomôžu rozlúštiť záverečnú otázku. Za každú zodpovedanú úlohu si vyfarbia jednu planétu, jeden úsek cesty a do vyznačeného riadku na hracom plániku si zapíšu jednu indíciu, ktorú im prezradíte vy. Každý deň jedna indícia. Zoznam indícií, ako aj správnu odpoveď, nájdete na konci týchto pokynov. Na konci týždňa budú mať deti zodpovedaných všetkých sedem otázok, navštívia všetkých sedem planét na hracom plániku a získajú sedem indícií/pomocných slov, ktoré im pomôžu odpovedať na otázku – Ako sa volá miesto, kde zastal čas a kde prežívajú všetky zabudnuté príbehy?.

Indície:

1.      deň – VŔZGAJÚCE DVERE

2.      deň - PRACH

3.      deň – ZVONČEK NAD DVERAMI

4.      deň – TICHO

5.      deň – OBCHOD

6.      deň -  POUŽITÉ KNIHY

7.      deň – NÍZKE CENY


Ako sa volá miesto, kde zastal čas a kde prežívajú všetky zabudnuté príbehy? (ANTIKVARIÁT)

=========================================================

V spolupráci s pani učiteľkou Danielou Vystrčilovou zo ZŠ, Škultétyho v Topoľčanoch sme pre starších žiakov pripravili aktivitu nazvanú Literárne dielo v komikse.

 

LITERÁRNE DIELO V KOMIKSE

 

Odporúčana literatúra /podľa ponuky školskej knižnice/:


Poviedky pre deti: Všetky pekné baby sú blondínky

                               Izba snov

                               Trapoška

                               Poletíme za dúhou a pod.

Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu

                            Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche

                            Zmätené dvojičky zo slepej uličky

                            Poškoláci

Roman Brat: Môj anjel sa vie biť

                    Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody

Peter Glocko: Tomáš a lúpežní rytieri

Marta Hlušíková: Neznášam, keď ma hladkajú po hlave

a iné.


Cieľ:

-         čítanie s porozumením

-         vyhľadávanie kľúčových informácií v texte

-         oboznámenie sa so súčasnou detskou literatúrou

-         výtvarné spracovanie literárneho zážitku formou komiksu


Postup:

Keďže je Týždeň hlasného čítania podujatie plánované vopred, vychádzame z toho, že učitelia žiakov pripravia na prácu s knihou. Žiaci si vyberú podľa ponuky školskej knižnice, resp. podľa odporúčania učiteľa knihy súčasných slovenských autorov literatúry pre deti a mládež, ktoré doma prečítajú. V Týždni hlasného čítania prinesú knihu do školy, na hodine literatúry, jazyka slovenského, resp. výtvarnej výchovy, sveta práce a pod. oboznámia spolužiakov s knihou a prečítajú ucelený zaujímavý úryvok. Úlohou všetkých žiakov bude pozorne sledovať dej, zapisovať si kľúčové slová, hlavné postavy. Podľa rozprávania spolužiakov a na základe prečítanej ukážky si žiaci zvolia jednu knihu a príbeh doma stvárnia formou komiksu, ktorý bude mať minimálne tri a maximálne osem obrázkov. Text vpisujú do bublín  alebo stručne pod obrázky. V školskej knižnici si potom žiaci zhotovia zo svojich prác výstavku, ktorá bude prístupná aj ostatným žiakom školy.

Podstatné je, aby sa pri hlasnom čítaní vystriedali všetci žiaci v triede. Pokiaľ nebudú mať pripravenú ukážku, zapoja sa aspoň čítaním textu, pretože práve čítanie je hlavným poslaním Týždňa hlasného čítania.

Ak učiteľ uprednostní jednu knihu, môžu ju žiaci čítať počas celého týždňa a z nej potom zhotoviť výtvarnú podobu vo forme komiksu, záleží na voľbe učiteľa, ktorý sa tak isto zapája do aktivít a usmerňuje žiakov pri porozumení čítaného. Veľmi vhodné sú knihy poviedok pre deti, ktoré sú primerane dlhé a zaujímavé.

___________________________________________________________________________

           

Na záver týždňa vyzvite žiakov, aby priniesli vyfarbené plániky alebo komiksy späť do školy, za ktoré im, prosím, odovzdajte vami podpísaný certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. Predlohu certifikátu, ktorý si môžete namnožiť, napríklad, na farebný papier, nájdete na nasledujúcich stranách našej prílohy. V prípade, že sa vaša trieda chce zapojiť do žrebovania o pekné knižné ceny, stačí, ak vyberiete iba jeden plánik za celú triedu či školu či jeden komiks, vyplníte prihlášku a pošlete nám to spolu


do 15. mája 2011

na adresu

Združenia Orava

Hálova 16

851 01 Bratislava

·

Ak máte svoju predstavu, ako sa chcete zapojiť do Týždňa hlasného čítania, neváhajte a pošlite nám svoje nápady a skúsenosti. Vaša škola alebo trieda bude aj takýmto spôsobom zapojená do žrebovania o knižné ceny. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje postrehy, ale i o odozvy a reakcie detí a ich  rodičov. Prípadne k nim môžete pridať aj fotografie, kresby a pod.

Prajeme vám veľa zaujímavých príbehov!

____________________________________________________________________________

 

 

Týždeň hlasného čítania

Prihláška do žrebovania


Názov a adresa školy___________________________________________________________


Trieda___________________ Meno učiteľa/ky______________________________________

kontakt/mail učiteľa/ky ____________________________________


Do Týždňa hlasného čítania sme sa v šk. roku 2010/2011 zapojili prostredníctvom aktivít:

S knihou po nesmrteľnom vesmíre       Počet žiakov_____________

Literárne dielo v komikse                      Počet žiakov_____________

Iné (uveďte)                                        Počet žiakov_____________


V _______________ Dňa__________________                         _________________________         

                                                                                                        podpis učiteľa/ky