Reading
 
Home arrow Akcie arrow Seminár Projektu Občan 2010
Seminár Projektu Občan 2010 Print E-mail
Projekt Občan: Výchova k aktívnemu občianstvu

Pozvánka na seminár PROJEKT OBČAN: Výchova k aktívnemu občianstvu, ktorý sa uskutoční

v dňoch 4. - 5. marca 2010 v City Hotel Park, Dolný Kubín

organizovaného Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní za podpory medzinárodného programu výchovy k občianstvu CIVITAS.

Cieľ seminára: Seminár nadväzuje na predchádzajúce podujatia zamerané na Projekt Občan. Účastníci seminára získajú ďalšie poznatky a zručnosti ako realizovať Projekt Občan so svojimi žiakmi a študentami. Seminár sa zameria na jednotlivé kroky Projektu Občan a poskytne ďalšie námety na prácu so žiakmi v oblasti občianskeho vzdelávania. Okrem toho seminár poskytne praktické informácie spojené s organizovaním Projektu Občan v školskom roku 2009/2010. Seminár vytvorí priestor na výmenu skúseností a informácií medzi lektormi a účastníkmi, ako aj účastníkmi navzájom.

Účastníci seminára: Podujatie je určené pedagógom druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a iným záujemcom, ktorí sa v školskom roku 2009/2010 plánujú zapojiť so svojimi žiakmi do Projektu Občan.

Poplatky: Všetky náklady spojené s účasťou na seminári (cestovné, ubytovanie, stravné a informačné materiály) hradí Združenie Orava z grantu pre občianske vzdelávanie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím kontaktujte na tel.: 043/5865 462 alebo emailom: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Program seminára
Štvrtok 4. marca 2010

11.00 -13.00 Privítanie a úvodné aktivity

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 18.00 Pracovná dielňa

19.00 Večera

Piatok 5. marca 2010

8.00 - 12.00 Pracovná dielňa a plánovacie aktivity

 

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami!

Mgr. Marcela Maslová Výkonná riaditeľka