Reading
 
Home arrow Akcie arrow Gramotnosť na tretiu - LIT³
Gramotnosť na tretiu - LIT³ Print E-mail
Gramotnosť na tretiu: projekt zameraný na rómske rodiny

 

Gramotnosť na tretiu: projekt zameraný na rómske rodiny - Literacy Cubed - Focus on Roma Families logo_lit_3.jpg

 

 

 

Ako vyplýva zo samotného názvu (Gramotnosť na tretiu) , projekt zapojí tri generácie (deti-rodičov-starých rodičov).

V projekte spoliehame na partnerstvo  5 organizácií v 4 krajinách ( Rumunsko , Spojené kráľovstvo, Čierna Hora a Slovensko)  s doplnkom odborných vedomostí. Okrem toho budú k projektu prizvaní 6 ďalší partneri, z ktorých bude 5 rómskych  neziskových organizácií . Program rodinnej gramotnosti  bude vychádzať z dôkladnej analýzy  potrieb . Vypracovaný tréningový program rodinnej gramotnosti  bude pilotne odskúšaný, aby poskytol údaje k vypracovaniu politiky rodinnej gramotnosti, ktorá sa stane základom pre miestne stratégie podpory rodinnej gramotnosti.

LIT3 zlepší gramotnosť dospelých osôb, prospech detí v škole a kvalitu ich života v dospelosti.  

Projekt stavia na predchádzajúcich skúsenostiach partnerov v oblasti podpory  a rozvoja gramotnosti, vrátane znevýhodnených skupín. Vo všeobecnosti sa prijíma názor, že ľudia s vyššou úrovňou gramotnosti a znalosti sveta lepšie chápu nové situácie a myšlienky, sú lepší v uvažovaní a viac sebavedomí, inými slovami, sú šikovnejší. Ľudia s vyššou úrovňou gramotnosti  taktiež mávajú vyšší príjem, lepšiu účasť na politickom živote, lepšie zdravie a menej násilia v ich živote ako u ľudí s nízkou úrovňou gramotnosti.  S menšou pravdepodobnosťou pôjdu do väzenia a s väčšou pravdepodobnosťou budú mať zaujímavé a osožné zamestnanie.

 

Výskumy ukazujú, že ak sa s malými deťmi rozprávame, ak im pravidelne čítame, ak majú doma knihy a vyvinuté vedomie o textoch, majú ľahší začiatok pri vstupe do školy. Stať sa gramotným je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré by si mala osvojiť osoba, aby bola úspešná v dospelosti.

Hoci v oblasti sociálnej integrácie Rómov existuje veľa politík, takmer žiadne sa nevenujú podpore rodinnej gramotnosti. Projekt Gramotnosť na tretiu /Lit3 má cieľ vypracovať a šíriť efektívne stratégie na podporu rodinnej gramotnosti (podpora čítania a zdravotnej výchovy) v rómskych komunitách s výhľadom na zvýšenie školskej úspešnosti rómskych detí v škole a na zlepšenie gramotnosti dospelých Rómov.

Na Slovensku projekt počíta so zapojením viac ako 30 detí, ich rodičov a starých rodičov, 12 dobrovoľníkmi a 12 zástupcami zúčastnených strán spomedzi vládnych aj mimovládnych inštitúcií. Informácie z oblasti zdravotnej výchovy budú šírené prostredníctvom 50 ambulancií detských lekárov. Medzi hlavné výstupy projektu na miestnej úrovni budú hlavne program podpory rodinnej gramotnosti v rómskych spoločenstvách, miestna stratégia podpory rodinnej gramotnosti a tlačené materiály  podpory zdravotnej výchovy.

Internetová stránka projektu je na http://www.lit3-project.eu/


POKYNY pre vytvorenie a riadenie pracovnej skupiny zainteresovaných strán

 

LOKÁLNA STRATÉGIA

PUBLIKÁCIA - Zapájanie zúčastnených strán do vypracovania a implementácie efektívnej politiky rodinnej gramotnosti

 

  lit.3.foto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

eu_flag_llp_en-01.jpg

Literacy Cubed - Focus on Roma Families / LIT3

Agreement N°. 2013- 3669

Project N°. 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR